PL

Zgodność i zagrożenia

Niezabezpieczona infrastruktura drukowania jest istotnym problemem w większości organizacji. Kluczowy jest tu wybór rozwiązania do zarządzania drukowaniem i przechwytywania dokumentów, które najlepiej pozwala zarządzać drukowaniem i jest zaprojektowane pod kątem bezpieczeństwa oraz prywatności.

CHALLENGES & BENEFITS

ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO DOSTĘPU DO URZĄDZEŃ
ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO DOSTĘPU DO URZĄDZEŃ
Urządzenia Internetu rzeczy (IoT), drukarki wielofunkcyjne i inne drukarki sieciowe muszą być zabezpieczone i używane tylko przez upoważniony personel.
Dzięki uwierzytelnianiu użytkowników tylko zweryfikowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do funkcji urządzeń, w tym drukowania, kopiowania, skanowania lub faksowania.  
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM DANYCH
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM DANYCH
Usługi drukowania oznaczają, że dane są przetwarzane i udostępniane. Może to stanowić zagrożenie dla zgodności z wymogami w zakresie bezpieczeństwa i wystawiać firmę na ryzyko naruszenia bezpieczeństwa.
Ponadto dane są zawsze zabezpieczone przy użyciu standardowych protokołów i szyfrowania.
ZGODNOŚĆ Z RODO
ZGODNOŚĆ Z RODO
Usługi drukowania mogą obejmować możliwe do zidentyfikowania dane osobowe i administratorzy druku muszą mieć możliwość odpowiadania na żądania związane z RODO.
Dzięki dostępnym narzędziom upoważnieni administratorzy mogą w łatwy sposób odpowiedzieć na żądania indywidualnych osób dotyczące ich możliwych do zidentyfikowania danych.
DOKUMENTY POZOSTAWIANE W ZASOBNIKACH WYJŚCIOWYCH
DOKUMENTY POZOSTAWIANE W ZASOBNIKACH WYJŚCIOWYCH
Wydruki pozostawiane w zasobnikach wyjściowych mogą łatwo dostać się w niepowołane ręce. Jest to szczególnie problematyczne w przypadku dokumentów zawierających dane wrażliwe lub prywatne.
Funkcja pull-printing w połączeniu z bezpiecznym dostępem zapobiegają drukowaniu dokumentów do momentu, aż właściciel zadania drukowania jest przy drukarce.  

PILNOWANIE ZGODNOŚCI Z REGULACJAMI ORAZ WSPARCIE PRZY ZAGROŻENIACH

Zapewnienie zgodności organizacji z regulacjami branżowymi i gospodarczymi staje się coraz bardziej wymagające i uciążliwe. System YSoft SAFEQ ma funkcje przydatne do zmniejszenia zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i prywatnością oraz do zapewnienia zgodności z własnymi regułami zarządzania danej organizacji.

EXPLORE OUR ENTERPRISE WORKFLOW SOLUTIONS

More than 16,000 enterprise customers use YSoft SafeQ

YSOFT SAFEQ — PLATFORMA ROZWIĄZAŃ DO OBSŁUGI PRZEPŁYWÓW ZADAŃ

System YSoft SAFEQ jest skonstruowany jako platforma. Obecnymi filarami tej platformy są funkcje zarządzania drukowaniem, przechwytywania dokumentów i zarządzania drukowaniem 3D.

Nasze rozwiązania połączone są w pakiety, co zapewnia najlepszy stosunek wartości do ceny. Można jednak kupować oddzielne moduły. Gdy są dodawane dodatkowe moduły lub pakiety oprogramowania, już używane moduły mogą być udostępniane dla nowych funkcji, więc inwestycja jest chroniona.

Na użytkowanie pakietów i modułów platformy YSoft SAFEQ można wykupić licencję wieczystą bądź korzystać z nich w ramach elastycznej usługi subskrypcji. System YSoft SAFEQ można wdrożyć lokalnie lub w chmurze (prywatnej albo hybrydowej).

US