PL

Redukcja kosztów

Całościowy wgląd w możliwość redukcji kosztów obejmuje całą infrastrukturę za usługami drukowania. System YSoft SAFEQ może pomóc organizacjom w zmniejszeniu liczby urządzeń drukujących, wymaganych serwerów i materiałów eksploatacyjnych. Zapewnia również przyjazny model biznesowy dla oprogramowania wspierającego, usług i pomocy technicznej.

CHALLENGES & BENEFITS

KOSZTY INFRASTRUKTURY IT
KOSZTY INFRASTRUKTURY IT
Zarządzanie środowiskiem usług drukowania może być kosztowne, zwłaszcza w przypadku istnienia kilku lokalizacji.
Architektura systemu YSoft SAFEQ jest zaprojektowana pod kątem łatwego i efektywnego skalowania do obsługi centrali i dodatkowych lokalizacji, często przy mniejszej liczbie serwerów.
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I ILOŚCIĄ ODPADÓW
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I ILOŚCIĄ ODPADÓW
Koszty marnowanego papieru, tonerów i tuszów utrudniają realizację zasad nadzoru nad drukowaniem.
Skonfiguruj zasady drukowania w celu redukcji odpadów oraz zmniejszenia zużycia pozostałych materiałów eksploatacyjnych. Raporty użycia oferują dane potrzebne do zidentyfikowania innych inicjatyw pozwalających zmniejszyć koszty.
NIEDOKŁADNE ROZLICZANIE KLIENTÓW/KONIECZNOŚĆ POBIERANIA OPŁAT ZA DRUK
NIEDOKŁADNE ROZLICZANIE KLIENTÓW/KONIECZNOŚĆ POBIERANIA OPŁAT ZA DRUK
Firmy oraz instytucje edukacyjne nie są w stanie pobierać opłat za drukowanie ani dokładnie rozliczać klientów za drukowanie związane z danym projektem.
 
 
Wybieraj kody projektów na drukarce w celu dokładnego raportowania. Usługi płatnego drukowania oferują kompleksowy system płatności do pobierania od klientów opłat za usługi.
DRUKARKI RÓŻNYCH MAREK I DRUKARKI OSOBISTE
DRUKARKI RÓŻNYCH MAREK I DRUKARKI OSOBISTE
Zbyt wiele zasobów IT jest poświęcanych na problemy ze sterownikami druku, a drukowanie osobiste nie jest wydajne.
Współdzielone drukarki wielofunkcyjne z uwierzytelnianiem eliminują drukarki osobiste.

UMOŻLIWIANIE REDUKCJI KOSZTÓW

System YSoft SAFEQ może zredukować koszty w środowisku usług drukowania. Kompleksowe podejście pomaga zredukować koszty na poziomie serwera, drukarki oraz codziennego użycia.

EXPLORE OUR ENTERPRISE WORKFLOW SOLUTIONS

More than 16,000 enterprise customers use YSoft SafeQ

YSOFT SAFEQ — PLATFORMA ROZWIĄZAŃ DO OBSŁUGI PRZEPŁYWÓW ZADAŃ

System YSoft SAFEQ jest skonstruowany jako platforma. Obecnymi filarami tej platformy są funkcje zarządzania drukowaniem, przechwytywania dokumentów i zarządzania drukowaniem 3D.

Nasze rozwiązania połączone są w pakiety, co zapewnia najlepszy stosunek wartości do ceny. Można jednak kupować oddzielne moduły. Gdy są dodawane dodatkowe moduły lub pakiety oprogramowania, już używane moduły mogą być udostępniane dla nowych funkcji, więc inwestycja jest chroniona.

Na użytkowanie pakietów i modułów platformy YSoft SAFEQ można wykupić licencję wieczystą bądź korzystać z nich w ramach elastycznej usługi subskrypcji. System YSoft SAFEQ można wdrożyć lokalnie lub w chmurze (prywatnej albo hybrydowej).

INTERESTED IN Y SOFT PRODUCTS?INTERESUJĄ CIĘ PRODUKTY FIRMY Y SOFT?

Contact us using the link below to learn about the best options for you and your business needs.Skontaktuj się z nami za pomocą łącza poniżej, aby poznać opcje najlepsze dla Ciebie i Twojej firmy.
US