PL

Opinie i rozpoznawalność wśród analityków

Ten dokument obejmuje trendy, spostrzeżenia i komentarze dotyczące najważniejszych aspektów rozwiązań firmy Y Soft do obsługi przepływów zadań w przedsiębiorstwach. Dotyczy on między innymi zarządzania drukowaniem, przechwytywania dokumentów, zarządzania drukowaniem 3D oraz zarządzanych przepływów zadań. Firma Y Soft jest znana wśród czołowych analityków branżowych zarówno z udziału w rozwoju rynku, jak i z wprowadzania innowacji. W tym raporcie zawarto wybrane wnioski czołowych analityków.

Opinie i rozpoznawalność wśród analityków
Cloud Guarantee Program
Cloud Guarantee Program
YSoft SafeQ is cloud ready today
US