PL

SSI Schäfer

W firmie SSI Schäfer około 550 pracowników używa istniejących 50 urządzeń wielofunkcyjnych. Istniejące już karty identyfikacyjne służą do uwierzytelniania na urządzeniu w celu zarządzania zadaniami drukowania, skanowania i kopiowania. Rozwiązanie to pozwala oszczędzić papier i toner oraz chronić dane poufne. Pobierz analizę przypadku — uwierzytelnianie służące bezpiecznemu drukowaniu.
 
SSI Schäfer
Pobierz analizę przypadku — uwierzytelnianie służące bezpiecznemu drukowaniu.
YSoft SAFEQ Breeze Beta
YSoft SAFEQ Breeze Beta

SMB can now lose the IT hassle of supporting print services.

US