PL

Grupa CEZ

Międzynarodowe przedsiębiorstwo energetyczne z centralą w Czechach ma wiele odrębnych działów. W miarę upływu lat wiele marek drukarek i dostawców usług stało się niezarządzalnymi. Poszukując bardziej wydajnego i transparentnego sposobu na zarządzanie usługami drukowania we wszystkich działach, Grupa CEZ zwróciła się do firmy Y Soft o scentralizowany system zarządzania drukowaniem.
Grupa CEZ
Now With Digital Fax
Now With Digital Fax
Analog is dead (and costly), go digital!
US