PL

Infografika — Quocirca Security Landscape 2019

Bezpieczeństwo usług drukowania pozostaje problematyczną kwestią dla firm. Na niniejszej infografice zaznaczono kilka kluczowych punktów z opracowania Global Print Security Landscape, firmy Quocirca na rok 2019 oraz zamieszczono informacje dotyczące tego, w jaki sposób system YSoft SAFEQ zaspokaja potrzeby w zakresie bezpieczeństwa.

Kluczowe kwestie z badania pochodzą od ankietowanych organizacji:
  • 66% z nich uważa druk za główne zagrożenie dla bezpieczeństwa
  • 77% ankietowanych zwiększa wydatki związane z bezpieczeństwem druku
  • Wycieki danych związane z usługami drukowania, które prowadzą do utraty danych, kosztują firmy średnio ponad 410 000 USD rocznie

 
Infografika — Quocirca Security Landscape 2019
Now With Digital Fax
Now With Digital Fax
Analog is dead (and costly), go digital!
US