PL

Czytnik kart USB 3 LF i LF+

Czytniki kart weryfikują tożsamość użytkowników pod kątem dostępu do urządzenia wielofunkcyjnego. Ten arkusz danych zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej czytnika kart USB firmy Y Soft, akcesoriów oraz obsługiwanych technologii dla modeli LF i LF+.
Czytnik kart USB 3 LF i LF+
YSoft SafeQ + Epic
YSoft SafeQ + Epic
SafeQ is now integrated with Epic for secure printing in Healthcare
US