PL

Czytnik kart USB 3 LF i LF+

Czytniki kart weryfikują tożsamość użytkowników pod kątem dostępu do urządzenia wielofunkcyjnego. Ten arkusz danych zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej czytnika kart USB firmy Y Soft, akcesoriów oraz obsługiwanych technologii dla modeli LF i LF+.
Czytnik kart USB 3 LF i LF+
SafeQ 6 a BLI 2020 Pick Award Winner
SafeQ 6 a BLI 2020 Pick Award Winner
Read about this coveted award.
US