PL

ZABEZPIECZANIE ŚRODOWISKA PRZEPŁYWU ZADAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Wraz z gwałtownym rozwojem danych i ryzykiem dostania się danych w niepożądane ręce, organizacje IT muszą w coraz większym stopniu dbać o bezpieczeństwo. Infrastruktura druku, kopiowania i skanowania, stanowiąc część infrastruktury IT, musi być także brana po uwagę.
ZABEZPIECZANIE ŚRODOWISKA PRZEPŁYWU ZADAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W oficjalnym dokumencie Zabezpieczanie środowiska przepływu zadań w przedsiębiorstwie omówiono:

  • sześć kluczowych obszarów zabezpieczeń w ramach infrastruktury drukowania przedsiębiorstwa oraz to, jak ograniczać ryzyka z nimi związane;
  • ścieżki komunikacji miedzy infrastrukturą drukowania i innymi systemami oraz sposoby ich zabezpieczania;
  • w jaki sposób system YSoft SAFEQ, projektowany z myślą o bezpieczeństwie, może pomóc organizacji zwiększyć ogólny poziom bezpieczeństwa środowiska drukowania;
  • odpowiedzi na typowe pytania specjalistów IT podobnych do Ciebie.
YSoft SAFEQ Breeze Beta
YSoft SAFEQ Breeze Beta

SMB can now lose the IT hassle of supporting print services.

US