PL
Kompleksowa usługa zarządzania projektami do wdrażania systemu
YSoft SafeQ

Global Operational Excellence Framework

Większość złożonych projektów informatycznych kończy się częściowym sukcesem — poniżej oczekiwanych zysków z inwestycji czy obiecanej wartości — albo całkowitym niepowodzeniem. Platforma GOE została zaprojektowana dla wielkich korporacji implementujących platformę rozwiązań do obsługi przepływów zadań YSoft SAFEQ w celu spełnienia kryterium zwrotu z inwestycji bez przekroczenia budżetu i kosztownych opóźnień, gdy stawką jest podstawowa produktywność biura.

Kluczowe korzyści

Platforma GOE umożliwia firmie Y Soft oraz jej certyfikowanym partnerom dogłębne zrozumienie wymagań klientów i czynników wpływających na ich sukcesy w ramach kilku etapów: odkrywanie, projektowanie, wdrażanie i ciągła pomoc Proactive Care. Dzięki temu sformalizowanemu procesowi jesteśmy w stanie oferować doskonałe zarządzanie projektami, płynne wdrażanie i realizowanie celów projektowych oraz zwrotu z inwestycji.

Odkrywanie

Firma Y Soft sprawdza, czy uwzględniono wszystkie osoby w organizacji, które powinno obejmować wdrożenie. Bada też kompleksowo wymagania klienta, aby określić kluczowe czynniki akceptacji i sukcesu. Często są przy tym uwzględniane funkcje, działania operacyjne i finanse.

Projektowanie

Firma Y Soft wspólnie z certyfikowanym partnerem tworzą oficjalny zespół dostarczający, definiują zakres projektu oraz dokumentują i opracowują indywidualnie dostosowane elementy. Dostarczany jest ostateczny projekt architektury i funkcji, który spełnia wymagania klienta. Można go przetestować w formie weryfikacji koncepcji lub pilotażowej weryfikacji koncepcji. Są wprowadzane wymagane poprawki i jest tworzona specyfikacja prac.

Wdrażanie

Tworzony jest kompletny plan wdrożenia, który obejmuje harmonogram zasobów, przygotowanie środowiska i informacje o zmianach. W ciągły sposób są sprawdzane kryteria akceptacji klienta, aby zagwarantować spełnienie (lub przekroczenie) założeń projektu i wdrożenia. Raporty dotyczące działań i funkcji gwarantują realizację planu, jak również pozwalają mierzyć wartość całego rozwiązania oraz zwrot z inwestycji w projekcie.

Proactive Care

Opcja YSoft Proactive Care oznacza ciągłą obsługę klienta i stałe monitorowanie wdrożenia w celu zagwarantowania dobrego stanu systemu YSoft SAFEQ.

More than 16,000 enterprise
customers
use YSoft SafeQ

Interesuje Cię usługa Proactive care?

Chrome Enterprise Recommended
Chrome Enterprise Recommended
SAFEQ is verified to Google's high performance standards for built-in printing from Chrome browsers.
US