PL
Kompleksowa usługa zarządzania projektami do wdrażania systemu
YSoft SafeQ

Global Operational Excellence Framework

Większość złożonych projektów informatycznych kończy się częściowym sukcesem — poniżej oczekiwanych zysków z inwestycji czy obiecanej wartości — albo całkowitym niepowodzeniem. Platforma GOE została zaprojektowana dla wielkich korporacji implementujących platformę rozwiązań do obsługi przepływów zadań YSoft SAFEQ w celu spełnienia kryterium zwrotu z inwestycji bez przekroczenia budżetu i kosztownych opóźnień, gdy stawką jest podstawowa produktywność biura.

Kluczowe korzyści

Platforma GOE umożliwia firmie Y Soft oraz jej certyfikowanym partnerom dogłębne zrozumienie wymagań klientów i czynników wpływających na ich sukcesy w ramach kilku etapów: odkrywanie, projektowanie, wdrażanie i ciągła pomoc Proactive Care. Dzięki temu sformalizowanemu procesowi jesteśmy w stanie oferować doskonałe zarządzanie projektami, płynne wdrażanie i realizowanie celów projektowych oraz zwrotu z inwestycji.

Odkrywanie

Firma Y Soft sprawdza, czy uwzględniono wszystkie osoby w organizacji, które powinno obejmować wdrożenie. Bada też kompleksowo wymagania klienta, aby określić kluczowe czynniki akceptacji i sukcesu. Często są przy tym uwzględniane funkcje, działania operacyjne i finanse.

Projektowanie

Firma Y Soft wspólnie z certyfikowanym partnerem tworzą oficjalny zespół dostarczający, definiują zakres projektu oraz dokumentują i opracowują indywidualnie dostosowane elementy. Dostarczany jest ostateczny projekt architektury i funkcji, który spełnia wymagania klienta. Można go przetestować w formie weryfikacji koncepcji lub pilotażowej weryfikacji koncepcji. Są wprowadzane wymagane poprawki i jest tworzona specyfikacja prac.

Wdrażanie

Tworzony jest kompletny plan wdrożenia, który obejmuje harmonogram zasobów, przygotowanie środowiska i informacje o zmianach. W ciągły sposób są sprawdzane kryteria akceptacji klienta, aby zagwarantować spełnienie (lub przekroczenie) założeń projektu i wdrożenia. Raporty dotyczące działań i funkcji gwarantują realizację planu, jak również pozwalają mierzyć wartość całego rozwiązania oraz zwrot z inwestycji w projekcie.

Proactive Care

Opcja YSoft Proactive Care oznacza ciągłą obsługę klienta i stałe monitorowanie wdrożenia w celu zagwarantowania dobrego stanu systemu YSoft SAFEQ.

More than 16,000 enterprise
customers
use YSoft SafeQ

Interesuje Cię usługa Proactive care?

Cloud-Based Print Management
Cloud-Based Print Management
Designed for the Enterprise. Secure reserved print infrastructure, robust print management. 
US