PL
Kompleksowa usługa zarządzania projektami do wdrażania systemu YSoft SAFEQ

Platforma GOE

Większość złożonych projektów informatycznych kończy się częściowym sukcesem — poniżej obiecanych korzyści — albo całkowitym niepowodzeniem. Platforma Global Operational Excellence (GOE) gwarantuje, że wdrażanie systemu YSoft SAFEQ zapewnia oczekiwany zwrot z inwestycji bez przekroczenia budżetu i kosztownych opóźnień.

Kluczowe korzyści

odkrywanie, projektowanie, wdrażanie i ciągła pomoc Proactive Care.

Odkrywanie

Firma Y Soft sprawdza, czy uwzględniono wszystkie osoby w organizacji, które powinno obejmować wdrożenie. Bada też kompleksowo wymagania klienta, aby określić kluczowe czynniki akceptacji i sukcesu. Często są przy tym uwzględniane funkcje, działania operacyjne i finanse.

Projektowanie

Firma Y Soft wspólnie z certyfikowanym partnerem tworzą oficjalny zespół dostarczający, definiują zakres projektu oraz dokumentują i opracowują indywidualnie dostosowane elementy. Dostarczany jest ostateczny projekt architektury i funkcji, który spełnia wymagania klienta. Można go przetestować w formie weryfikacji koncepcji lub pilotażowej weryfikacji koncepcji. Są wprowadzane wymagane poprawki i jest tworzona specyfikacja prac.

Wdrażanie

Tworzony jest kompletny plan wdrożenia, który obejmuje harmonogram zasobów, przygotowanie środowiska i informacje o zmianach. W ciągły sposób są sprawdzane kryteria akceptacji klienta, aby zagwarantować spełnienie (lub przekroczenie) założeń projektu i wdrożenia.

Proactive Care

Usługa YSoft Proactive Care zapewnia bieżącą pomoc techniczną i monitorowanie wdrożenia w celu ciągłego zapewniania dobrej kondycji systemu YSoft SAFEQ.

More than 16,000 enterprise
customers
use YSoft SafeQ

Interesuje Cię usługa Proactive care?

US