PL
Kompleksowa usługa zarządzania projektami do wdrażania systemu YSoft SAFEQ

Platforma GOE

Większość złożonych projektów informatycznych kończy się częściowym sukcesem — poniżej obiecanych korzyści — albo całkowitym niepowodzeniem. Platforma Global Operational Excellence (GOE) gwarantuje, że wdrażanie systemu YSoft SAFEQ zapewnia oczekiwany zwrot z inwestycji bez przekroczenia budżetu i kosztownych opóźnień.

Kluczowe korzyści

odkrywanie, projektowanie, wdrażanie i ciągła pomoc Proactive Care.

Odkrywanie

Firma Y Soft sprawdza, czy uwzględniono wszystkie osoby w organizacji, które powinno obejmować wdrożenie. Bada też kompleksowo wymagania klienta, aby określić kluczowe czynniki akceptacji i sukcesu. Często są przy tym uwzględniane funkcje, działania operacyjne i finanse.

Projektowanie

Firma Y Soft wspólnie z certyfikowanym partnerem tworzą oficjalny zespół dostarczający, definiują zakres projektu oraz dokumentują i opracowują indywidualnie dostosowane elementy. Dostarczany jest ostateczny projekt architektury i funkcji, który spełnia wymagania klienta. Można go przetestować w formie weryfikacji koncepcji lub pilotażowej weryfikacji koncepcji. Są wprowadzane wymagane poprawki i jest tworzona specyfikacja prac.

Wdrażanie

Tworzony jest kompletny plan wdrożenia, który obejmuje harmonogram zasobów, przygotowanie środowiska i informacje o zmianach. W ciągły sposób są sprawdzane kryteria akceptacji klienta, aby zagwarantować spełnienie (lub przekroczenie) założeń projektu i wdrożenia.

Proactive Care

Usługa YSoft Proactive Care zapewnia bieżącą pomoc techniczną i monitorowanie wdrożenia w celu ciągłego zapewniania dobrej kondycji systemu YSoft SAFEQ.

More than 16,000 enterprise
customers
use YSoft SafeQ

Interesuje Cię usługa Proactive care?

Now With Digital Fax
Now With Digital Fax
Analog is dead (and costly), go digital!
US