PL

Rozwiązanie do przechwytywania dokumentów

Cyfryzacja procesów opartych na papierze z użyciem zaawansowanych, przyjaznych dla użytkownika zautomatyzowanych przepływów zadań pomaga organizacjom osiągnąć cele cyfrowej transformacji.

Zautomatyzowane przepływy zadań skanowania upraszczają skanowanie, przetwarzanie i bezpieczne przechowywanie dokumentów cyfrowych. Rozwiązania do przechwytywania dokumentów systemu YSoft SAFEQ i jego zaawansowane narzędzia ułatwiają zapewnienie wydajności pracowników.

Challenges & Benefits in Document Capture

ZWIĘKSZANIE BEZPIECZEŃSTWA DOKUMENTÓW
ZWIĘKSZANIE BEZPIECZEŃSTWA DOKUMENTÓW
Skanowanie do wiadomości e-mail nie jest bezpiecznym sposobem przekształcania dokumentów do postaci cyfrowej i może prowadzić do nadużycia systemu poczty e-mail. Przepływy zadań są bezpieczniejsze i mogą mieć wstępnie zdefiniowaną lokalizację docelową. Skany mogą być także chronione hasłem.
SZYBKIE WYSZUKIWANIE DOKUMENTÓW
SZYBKIE WYSZUKIWANIE DOKUMENTÓW
Przy ręcznym skanowaniu dokumenty nie mają spójnego formatu nazewnictwa ani parametrów przetwarzania, co utrudnia ich późniejsze wyszukiwanie. Zdefiniowane przepływy zadań rozwiązują ten problem i pozwalają indeksować zawartość pod kątem łatwego wyszukiwania na bazie słów kluczowych.
WZROST PRODUKTYWNOŚCI I ZMNIEJSZENIE LICZBY BŁĘDÓW LUDZKICH
WZROST PRODUKTYWNOŚCI I ZMNIEJSZENIE LICZBY BŁĘDÓW LUDZKICH

Pomimo dobrych intencji, błędy ludzkie mogą uniemożliwić prawidłowe skanowanie i przechowywanie dokumentów. Wyszukiwanie skanów i ponowne skanowanie to marnotrawstwo produktywności.

OGRANICZENIE STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OGRANICZENIE STOPNIA SKOMPLIKOWANIA

Skomplikowane menu i decyzje zostały zastąpione przez dotykową opcję menu dotyczącą wyboru zdefiniowanego przepływu zadań dla zadania.

Zarządzane przepływy zadań systemu YSoft SAFEQ umożliwiają administratorom łatwe tworzenie zautomatyzowanych przepływów zadań, które dokładnie rejestrują i przetwarzają dokumenty oraz dostarczają je do wcześniej określonych lokalizacji. Dowiedz się, jak różne organizacje eliminują procesy wymagające użycia papieru, stosując bardziej efektywne i produktywne przepływy zadań.
Biblioteka ta zawiera kilka łączników uzupełniających. Dodatkowe łączniki można kupić jako licencje na urządzenie lub jako subskrypcję na urządzenie. Biblioteka udostępnia listę wszystkich dostępnych łączników wraz z informacjami o tym, czy są one oferowane jako uzupełnienie, czy jako dodatkowy zakup.
Zalecany sprzęt i wymagania w zakresie systemów operacyjnych systemu YSoft SAFEQ 6. Uwzględniono w niej obsługiwane języki programu YSoft SAFEQ Client, terminale zewnętrzne i wbudowane oraz przetwarzanie optycznego rozpoznawania znaków (OCR).

More than 16,000 enterprise customers use YSoft SafeQ

Document Capture Solution
FEATURES AND MODULES

Advanced Workflows
Advanced Workflows
Wszystkie funkcje modułu Core Workflows z dodatkową mocą obliczeniową — w tym funkcją optycznego rozpoznawania znaków i kodów kreskowych.  

Poznaj teraz
PODSTAWOWE PRZEPŁYWY ZADAŃ
PODSTAWOWE PRZEPŁYWY ZADAŃ
Precyzyjne przechwytywanie dokumentów do usługi Microsoft SharePoint, Dropbox Business, Dropbox Enterprise, folderu sieciowego lub na autoryzowany adres e-mail przy pomocy bezpiecznego przepływu zadań. 

Poznaj teraz
UWIERZYTELNIANIE DRUKOWANIA
UWIERZYTELNIANIE DRUKOWANIA
Bezpieczny dostęp do urządzeń dzięki przypisanym uprawnieniom użytkowników i przepływom zadań. Wymuszona identyfikacja użytkowników. 

Poznaj teraz
PRINT ROAMING®
PRINT ROAMING®
Skalowalność od jednego biura do wielu oddziałów na całym świecie. 

Poznaj teraz
RAPORTOWANIE
RAPORTOWANIE
Oparte na faktach audyty wykorzystania drukowania, kopiowania i skanowania. Raporty wstępnie zdefiniowane i niestandardowe. Raporty ekologiczne dostarczające danych na temat oszczędności zasobów.

Poznaj teraz

YSOFT SAFEQ — PLATFORMA ROZWIĄZAŃ DO OBSŁUGI PRZEPŁYWÓW ZADAŃ

System YSoft SAFEQ jest skonstruowany jako platforma. Obecnymi filarami tej platformy są funkcje zarządzania drukowaniem, przechwytywania dokumentów i zarządzania drukowaniem 3D.

Nasze rozwiązania połączone są w pakiety, co zapewnia najlepszy stosunek wartości do ceny. Można jednak kupować oddzielne moduły. Gdy są dodawane dodatkowe moduły lub pakiety oprogramowania, już używane moduły mogą być udostępniane dla nowych funkcji, więc inwestycja jest chroniona.

Na użytkowanie pakietów i modułów platformy YSoft SAFEQ można wykupić licencję wieczystą bądź korzystać z nich w ramach elastycznej usługi subskrypcji. System YSoft SAFEQ można wdrożyć lokalnie lub w chmurze (prywatnej albo hybrydowej).

INTERESTED IN Y SOFT PRODUCTS?INTERESUJĄ CIĘ PRODUKTY FIRMY Y SOFT?

Contact us using the link below to learn about the best options for you and your business needs.Skontaktuj się z nami za pomocą łącza poniżej, aby poznać opcje najlepsze dla Ciebie i Twojej firmy.
Now With Digital Fax
Now With Digital Fax
Analog is dead (and costly), go digital!
US