Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Společenská odpovědnost naší firmy

Myslíme globálně, ale jednáme lokálně. Zaměřujeme se na ochranu transparentního a konkurenčního podnikatelského prostředí.

Ochrana transparentního a konkurenčního podnikatelského prostředí

Podpora umění, ochrana životního prostředí a další společenské otázky jsou důležité. Řada společností dnes směřuje své CSR aktivity do těchto oblastí. Nicméně jen málo společností se soustředí na oblasti, které je třeba chránit, aby podnik prosperoval. Protože jenom když prosperuje, může působit pozitivní společenské změny. A to je právě oblast, na kterou se ve svém CSR programu zaměřuje společnost Y Soft.

LEGISLATIVA

Podniky i zaměstnanci potřebují pracovat ve státním zřízení, které je transparentní, a kde je zákonnými způsoby propagována, přijímána a chráněna demokratická legislativa. Nevládní organizace, které se v tomto ohledu angažují, potřebují podporu při financování své činnosti. Y Soft je i nadále partnerem a podporovatelem organizace Rekonstrukce státu.

Aktivity v rámci legislativního pilíře CSR programu Y Soft probíhají v České republice.

HLÍDAČI DEMOKRACIE

Pro demokracii v České republice je nezbytné transparentní přijímání legislativy. Systém kontroly a vyváženosti demokracie se však neobejde bez profesionální žurnalistiky založené na faktech, která dokáže vyšetřovat různé problémy a seznamovat s nimi veřejnost. Y Soft podporuje Národní fond nezávislé žurnalistiky, kterému finančně přispívá na jednotlivé investigativní projekty.

Aktivity v rámci pilíře Hlídači demokracie CSR programu Y Soft probíhají v České republice.

OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Podnikové hodnoty Y Soft motivují všechny zaměstnance, aby byli proaktivní, energičtí, entuziastičtí, etičtí a otevření. Snažíme se tyto aktivity rozšiřovat i mimo naši společnost do lokálních komunit, ve kterých působíme a žijeme. Podporujeme zaměstnance, aby prostřednictvím naší společnosti přispívali na charitu (neziskovým/nevládním organizacím i konkrétním lidem) nebo se angažovali osobně nebo v rámci skupiny. Abychom inspirovali pozitivní změny v komunitách, povzbuzujeme zaměstnance, aby se osobně účastnili charitativních akcí (neziskových/nevládních organizací nebo fyzických osob), kterým pak věnujeme ještě větší příspěvek jako firma.

Aktivity v rámci pilíře občanská společnost CSR programu Y Soft směřují do zemí, ve kterých naši zaměstnanci pracují a žijí (s výjimkou zemí, které dary ze zahraničí neumožňují). Podporujeme zaměstnance, aby prostřednictvím naší společnosti přispívali na charitu (neziskovým/nevládním organizacím i konkrétním lidem) nebo se angažovali osobně nebo v rámci skupiny v souladu se statutem financování Y Soft ČSR.

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE A E-GOVERNMENT

Jako IT společnost jsme aktivně zapojeni do digitální transformace, která podnikům umožňuje plynule přecházet mezi papírovými a digitálními procesy. To se týká i vlády. Společnost Y Soft uzavřela partnerství s českou pobočkou Open Society Fund za účelem digitalizace české vlády. První činnost v této oblasti plánujeme na druhé pololetí 2019.
US