Dotační projekt SAFEQ

Název projektu:
Rozvoj, zabezpečení a škálovatelnost cloudových služeb v oblasti digitální transformace

Registrační číslo:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024591

Program:
OP PIK Aplikace – Výzva VIII

Náplň:
Předmětem projektu je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti cloudu a tiskových řešení. Projekt bude řešen v účinné spolupráci mezi Y Soft Print Management Solutions, a.s., Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava a Českým vysokým učením technickým v Praze.

Termín realizace:
06/2021 – 04/2023

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost