CZ

Prohlášení o shodě pro EU

Prohlášení o shodě EU je dokument, který vydává výrobce (jako společnost Y Soft) nebo dovozce, aby tím deklaroval shodu svých výrobků s předpisy EU. Tato shoda je také vyjádřena značkou CE, kterou opatřujeme své produkty v závěrečné fázi výrobního procesu.

YSoft USB Card Reader 3

YSoft SafeQ Terminal Pro 4

YSoft SafeQube 2

YSoft be3D eDee

 

YSoft SafeQ Terminal Ultralight

SAP Integration
SAP Integration
SAP Integration now available
US