CZ

Prohlášení o shodě pro EU

Prohlášení o shodě EU je dokument, který vydává výrobce (jako společnost Y Soft) nebo dovozce, aby tím deklaroval shodu svých výrobků s předpisy EU. Tato shoda je také vyjádřena značkou CE, kterou opatřujeme své produkty v závěrečné fázi výrobního procesu.

YSoft USB Card Reader 3

YSoft SAFEQ Terminal Pro 4

YSoft SAFEQube 2

YSoft be3D eDee

 

YSoft SAFEQ Terminal Ultralight

Now With Digital Fax
Now With Digital Fax
Analog is dead (and costly), go digital!
US