CZ

Prohlášení o shodě pro EU

Prohlášení o shodě EU je dokument, který vydává výrobce (jako společnost Y Soft) nebo dovozce, aby tím deklaroval shodu svých výrobků s předpisy EU. Tato shoda je také vyjádřena značkou CE, kterou opatřujeme své produkty v závěrečné fázi výrobního procesu.

YSoft USB Card Reader 3

YSoft SAFEQ Terminal Pro 4

YSoft SAFEQube 2

YSoft be3D eDee

 

YSoft SAFEQ Terminal Ultralight

Chrome Enterprise Recommended
Chrome Enterprise Recommended
SAFEQ is verified to Google's high performance standards for built-in printing from Chrome browsers.
US