Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.


EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 

Název projektu: Rozvoj, zabezpečení a škálovatelnost cloudových služeb v oblasti digitální transformace
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024591
Program: OP PIK Aplikace – Výzva VIII
Náplň: Předmětem projektu je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti cloudu a tiskových řešení. Projekt bude řešen v účinné spolupráci mezi Y Soft Print Management Solutions, a.s., Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava a Českým vysokým učením technickým v Praze.
Termín realizace: 06/2021 – 04/2023
US