Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Bezpečnost informací Y Soft

Jsme zaměřeni na ochranu dat zákazníků ve všem, co děláme
Muž a žena se dívají na notebook s pozadím bezpečného tisku
Obrazovka notebooku s grafikou GDPR

Ochrana dat / GDPR


Řešení a interní procesy Y Soft vyhovují požadavkům nařízení GDPR.

Další informace
Muž si čte zásady

Prohlášení o zásadách bezpečnosti informací


Přečtěte si naše prohlášení o zásadách a o našem systému pro správu bezpečnosti informací (ISMS).

Další informace
Muž v automobilu se dívá na obrazovku notebooku

AKTUALIZACE STANDARDŮ, SHODY A ZABEZPEČENÍ


Přečtěte si aktuální verzi našich interních zásad zajištění bezpečností dat zákazníků a veškeré další bezpečnostní aktualizace.

Více najdete zde
US