Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

To, co znamená tisk pro papír, znamenají procesy pro lidi

YSoft Labs mění revolučním způsobem cyklus pracovně právního vztahu
 
Není žádné tajemství, že dominantní postavení papírových dokumentů slábne. Největší světové organizace předvídají, že do roku 2025 dojde k výraznému poklesu tisku v podnicích, který bude postupně nahrazován digitálními komunikačními technologiemi. Ve společnosti Y Soft považujeme tuto převratnou změnu za stejně významnou, jako vynález prvního tiskařského stroje v polovině 15. století. Technologie se vyvíjejí. A my si klademe otázku, jak co nejlépe vycházet vstříc neutuchajícím lidským potřebám.  Lidé potřebují neustále komunikovat. Podniky musí stále dokumentovat, ukládat a sdílet důležité informace. Pořád je třeba učit se novým dovednostem a předávat je dál.

 

Jako společnost usilujeme o vývoj inovativních řešení problémů, které s sebou přináší vyzrávající technologie. 

Výzkumné a vývojové divize naší společnosti a YSoft Labs mají za úkol měnit progresívní nápady na stabilní průlomové produkty. Momentálně jsme se zaměřili na cyklus pracovně právního vztahu – tedy na komplexní proces, který začíná náborem nových pracovníků, pokračuje jejich zaškolením, zapracováním, povyšováním a převáděním na jiná místa, až do okamžiku, kdy zaměstnanec zaměstnavatele opustí nebo se ten sloučí s jiným subjektem. V dnešním světě má práce nejrůznější podobu – sezónní, na částečný úvazek, na dálku, jednorázovou. Není nijak neobvyklé, že zaměstnanec nikdy nenavštíví hlavní sídlo společnosti ani si nikdy osobně nepodá ruku s jejím ředitelem. Nicméně výkon práce stále odráží kvalitu interakcí mezi společností a pracovníkem. Aby byly tyto interakce smysluplné, obsahově bohaté a snadné, to je cíl řešení, na kterém právě pracujeme.
 

Zdravý rozum nám napovídá, a výzkum to potvrzuje, že zaměstnanci, kteří jsou iniciativní, mají pocit, že jsou vnímáni a oceňováni, jsou nejproduktivnější.

Odvádějí svou práci lépe a více přispívají společnosti jako celku. Iniciativa se začíná budovat od prvního kontaktu mezi náborovým pracovníkem a uchazečem o zaměstnání. Bez ohledu na krásné romantické filmy zůstává pravdou, že dobrý první dojem je základ pozdějšího dobrého vztahu. A to je důvod, proč se společnost Y Soft rozhodla zaměřit na tyto důležité první kontakty. Říkejme tomu pre-boarding a on-boarding.  To první probíhá před podpisem pracovní smlouvy, to druhé potom. V obou případech mohou obě strany získat významné výhody. V případě zaměstnance jde o to, celý proces urychlit a usnadnit, zatímco zaměstnavatel usiluje o co nejnižší náklady, efektivitu a co nejkratší dobu zapracování.

A co rozhraní?
Stačí k tomu chytrý telefon, který má dnes každý. 

Technologie našeho řešení je navržena tak, aby vytvářela pozitivní vztahy mezi novým zaměstnancem a zaměstnavatelem od prvního pozdravu. Díky tomu pak lze všechny potřebné dokumenty podepsat a doručit na patřičná místa do nástupního dne nového pracovníka.  Ten má možnost prostudovat si organizační strukturu společnosti, vyhledat si v ní své místo, seznámit se s kolegy a nadřízenými i zásadami společnosti. A hned první den v nové práci má díky on-boardingové technologii hezky všechno pohromadě na jednom místě. 
 
Všechno, co potřebuje vědět o své nové práci.
Má přehled o tom, na koho se má obracet, a co se od něj očekává.
Může se seznámit s mentorem nebo ochotným kolegou, který mu pomůže se rychleji zorientovat.
Lidské a procesní zdroje, které potřebujete? Sem s nimi.
Kdy je výplata? Co dovolená? Kdo je můj nadřízený?  Kdo šéfuje jemu?

 


Řešení, které vyvíjíme, se snaží odpovědět na všechny otázky, které obvykle trápí nové zaměstnance řadu dní, týdnů nebo i měsíců od nástupu do nové práce.

Jak se to bude lišit od různých informačních systémů pro personalistiku (HRIS), které dnes organizace používají?

Představte si to jako rozdíl mezi úložištěm surových dat a pozitivní lidskou interakcí.

Jasně, že pro vašeho zaměstnavatele je užitečné, když má všechny vaše dokumenty hezky pohromadě.
Ale ještě lepší je, když i vy sami můžete v těchto dokumentech vyhledávat, co potřebujete, kontrolovat správnost údajů a osvědčovat shodu. Není pochyb o tom, že díky HRIS mohou personalisté pracovat mnohem efektivněji. Ale řadový zaměstnanec to prakticky nepocítí. A prozíravý zaměstnavatel ví, že to, jak se zaměstnanci cítí, se přímo odráží ve finančních výsledcích.
 
Podle průzkumu poradenské společnosti Brandon Hall Group (BHG) se nový pracovníci, kteří mají přístup k on-boardingové technologii, zapracují dvakrát rychleji než ti, kteří tuto možnost nemají.
 
Říkejme tomu produktivita. Říkejme tomu efektivita. Říkejme tomu profesionalita. Ať už tomu budeme říkat jakkoliv, každý zaměstnanec, který se dokáže rychleji zapracovat, se pro zaměstnavatele stává rychleji z nákladové položky položkou ziskotvornou. Zaměstnanci, kteří mají přístup k pre-boardingové a on-boardingové technologii dosáhnou plné výkonnosti o 200 % rychleji než ti, kteří tuto možnost nemají. Pro nás z týmu YSoft Labs to znamená potvrzení našeho přesvědčení, že zlepšení zkušenosti pracovníků prostřednictvím technologií není jen akutní cíl, ale také přirozená součást našeho úsilí vyvíjet inteligentní podniková řešení pro změny, které v podnikovém prostředí probíhají ve 21 století.
 
Vaclav Muchna
Head YSofter and global traveler visiting customers, partners and employees around the world. When in Brno, he often oversees company BBQs in the summer and is known for destroying his skis during the winter.
Zobrazit všechny příspěvky Vaclav Muchna

Přihlásit se k odběru našeho newsletteru

US