Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Správa tisku YSoft be3D eDee 3D

Součástí řešení YSoft be3D eDee je systém YSoft SAFEQ, který umožňuje bezpečnou a efektivní správu 3D tisku.
Muž sleduje software pro správu 3D tisku na notebooku

Výzvy & Benefity

BEZPEČNÝ PŘÍSTUP K 3D TISKÁRNÁM
Snadno spravujte, kdo bude mít přístup ke 3D tisku a zajistěte, že hotové modely si bude moci odebrat pouze jejich oprávněný vlastník.
SPRÁVA 2D A 3D TISKÁREN
YSoft SAFEQ lze používat pro správu 2D i 3D tiskáren. Veškeré výhody lze využívat pro všechny 2D a 3D tiskárny v organizaci. Reporty poskytují kompletní přehled o spotřebě 3D materiálu.
EFEKTIVNÍ 3D TISK
Ať už produkujete prototypy pro testování teoretických návrhů nebo finální projekt, tato ekonomická tiskárna využívá nejrozšířenějšího materiálu PLA.
TISK METODOU PULL PRO VYŠŠÍ PRODUKTIVITU
Oprávnění uživatelé potřebují často tisknout, i když nejbližší tiskárna právě není volná. V takovém případě si mohou úlohu stáhnout na libovolnou 3D tiskárnu v síti.
Muž s tabletem a slovy vznášejícími se nad hlavou

Lokálně, v cloudu nebo hybridně

Systém YSoft SAFEQ byl navržen pro flexibilní implementaci. Architektura Platforma pro rozvoj může být instalována lokálně, do cloudu, nebo hybridně (lokálně i v cloudu) Organizace, které chtějí používat cloudové služby pro všechny části YSoft SAFEQ, tak mohou učinit velice snadno.

3D TISK VE 4 SNADNÝCH KROCÍCH
S S ŘEŠENÍM YSOFT BE3D EDEE PRINT MANAGEMENT

Uživatel může navrhovat vlastní 3D objekty v programu AutoCAD nebo na internetu vyhledat některou z mnoha knihoven (Thingiverse, Pinshape) s nabídkou 3D návrhů, které jsou k dispozici zdarma nebo za mírný poplatek. Po výběru objektu může uživatel ovlivnit kvalitu výsledného objektu nastavením rychlosti tisku i tloušťky vrstev v programu DeeControl. Na závěr se uživatel rozhodne, zda model potřebuje oporu, s jejíž pomocí lze tisknout těžší objekty nepravidelných tvarů.
V tomto okamžiku je 3D model připraven k tisku. DeeControl zobrazí odhad času a spotřeby materiálu. Uživatel odešle tiskovou úlohu na server YSoft SAFEQ. YSoft SAFEQ je software pro správu tisku integrovaný s eDee. YSoft SAFEQ podrží tiskovou úlohu, kterou může uživatel vytisknout na libovolné tiskárně eDee v síti školy. Tisk bude zahájen až v okamžiku, kdy se uživatel přihlásí k některé tiskárně eDee.
Uživatelé se mohou u tiskárny snadno a rychle přihlásit svými přihlašovacími údaji nebo případně použitím ID jmenovky a vybrat svou tiskovou úlohu, která se zobrazí na ovládacím panelu tiskárny YSoft be3D eDee. Po úspěšném ověření totožnosti se dvířka tiskárny odemknou. Uživatel otevře dvířka a vyjme z tiskárny tiskovou podložku, kterou po celé ploše potře tenkou vrstvou lepidla. Ta zajistí dobré přilnutí prvních vrstev k podložce. Uživatel zkontroluje, zda je filament provlečen tryskou a zavře dvířka Po dokončení nastavení stiskne tlačítko Tisk. Aby byla zajištěna bezpečnost, začne tiskárna tisknout až po řádném zavření dvířek. Po zavření a kontrole dvířek zahájí tiskárna tisk. Po dokončení tisku 3D objektu odešle YSoft be3D e-mailem zprávu, že objekt je hotov a může být odebrán z tiskárny.
Po dokončení tisku 3D objektu obdrží uživatel e-mailem zprávu, že objekt je hotov a může být odebrán z tiskárny. Uživatel se u tiskárny opět přihlásí, dvířka se odemknou a 3D objekt může být odebrán zvednutím podložky a opatrným sejmutím objektu. Při odebírání modelu dbejte zvýšené opatrnosti. Objekt vždy odebírejte proti tvrdému povrchu a nikoliv proti dlaním či prstům.

Pomáháme pedagogům po celém světě

YSOFT BE3D eDee 3D Print Management
Funkce a moduly

KREDIT A ÚČTOVÁNÍ
Podporuje placené služby, kvóty stránek a přesné účtování na jednotlivce, skupiny nebo podle účtovacích kódů či kódů projektu.

Podívejte se
OVĚŘENÍ TISKU
Přiřazení přístupových práv a workflow za účelem zajištění bezpečného přístupu k zařízením. Prosazuje ověřování uživatelů.

Podívejte se
PRINT ROAMING®
Zabezpečený tisk metodou pull z libovolné tiskárny v tiskovém prostředí s použitím jediného tiskového ovladače. Škálovatelné od jednoho pracoviště na mnoho různých pracovišť po celém světě.

Podívejte se.
REPORTING
Na faktech založené audity využití tisku, kopírování a skenování. Předdefinované nebo uživatelské reporty. Ekologické výkazy „green reports“ dodávají data pro ekologické iniciativy.

Podívejte se

MÁTE ZÁJEM O PRODUKTY Y SOFT?

Kontaktujte nás v následujícího odkazu a dozvíte se, jaké možnosti jsou pro váš podnik nejlepší.
US