CZ

YSOFT BE3D EDEE – učení v praxi

eDee je kompletní, bezpečné řešení pro učení v trojrozměrném prostoru. Kombinuje rychlou 3D tiskárnu se snadno použitelnými funkcemi, čímž vytváří jedinečný a praktický výukový nástroj.

YSOFT BE3D EDEE – učení v praxi
3D TISK: VÝHODY

3D TISK: VÝHODY

Samozřejmě chcete zapojit všechny studenty. Chcete z nich vychovat kompetentní, kreativní a soběstačné osobnosti. Chcete je naučit těm správným dovednostem a rozvíjet jejich specifická nadání. Chcete, aby byli maximálně připraveni na budoucnost. Zavedení 3D tisku do výuky je skvělý způsob, jak inspirovat budoucí investory, vynálezce i pedagogy. Vybavení. Nyní je dostupné.
 
3D TISK: PROBLÉMY

3D TISK: PROBLÉMY

Samozřejmě to chcete dělat způsobem, který dává smysl. Učitelé rychle ztrácejí nadšení, když jim dělá starosti bezpečnost studentů. Starost o spravedlivé a efektivní využívání omezených zdrojů stojí čas, který by bylo vhodnější věnovat učení. Opravdu po vás škola vyžaduje, abyste si vedli záznamy o tom, kdo čeho kolik spotřeboval? I ta nejlepší technologie může být nakonec na obtíž, pokud ji nelze sdílet, spravovat a využívat nákladově efektivně. Zeptejte se kohokoliv, kdo s tím má zkušenosti.
 
3D TISK: ŘEŠENÍ

3D TISK: ŘEŠENÍ

be3D eDee kombinuje bezpečnou, přenosnou 3D tiskárnu se snadno použitelným a spolehlivým softwarem pro správu tisku, který zaručuje efektivní využívání sdílených tiskáren. Nejenže přesně sleduje využití tiskárny a spotřebu materiálu jako např. filamentu na jednotlivé úlohy, ale také snižuje prostoje systému a podporuje soběstačnost. Software pro tvorbu 3D vrstev zajišťuje nastavení 3D tisku a díky ID uživatele jsou všechny projekty v bezpečí.

Případové Studie

Součástí YSoft be3D eDee řešení je následující

Learn how we test Card Readers
Learn how we test Card Readers
Accurate readings increase document security
US