Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

3D Layering Software

DeeControl je snadno použitelná aplikace pro osobní počítače. Nevyžaduje žádné předchozí zkušenost s 3D modelováním. DeeControl rozdělí model na vodorovné řezy (vrstvy), vygeneruje cesty nástroje a vypočítá optimální množství potřebného materiálu.
Uživatelské rozhraní DeeControl pro tvorbu vrstev

Využití výhod 3D tisku

Software DeeControl přidává v rámci přípravy návrhu na 3D tisk do souboru s návrhem informace o vrstvách. DeeControl nabízí optimalizační šablony pro urychlení tisku nebo efektivnější využití materiálů. Software také vypočítá odhad časové náročnosti tiskové úlohy a spotřeby materiálu podle vašeho návrhu a nastavení kvality.
Obrazovka DeeControl pro nastavení tisku

Snadné použití, předchozí zkušenosti s 3D tiskem nejsou nutné

Software DeeControl připraví model i bez jakéhokoliv zásahu uživatele. Můžete přijmout výchozí nastavení nebo, jste-li zkušenějším uživatelem, zkusit nastavení vlastní. 3 snadné kroky k vytištění.
Uživatelské rozhraní DeeControl 3D tiskárny

Kompatibilita s OS MAC a Windows

Ve verzích pro MAC i Windows si mohou studenti a pedagogové připravit své soubory CAD v aplikaci DeeControl na školních nebo vlastních počítačích. Y Soft poskytuje nejnovější verzi DeeControl ke stažení zdarma..
Uživatelské rozhraní DeeControl 3D tiskárny

Moderní, intuitivní rozhraní

DeeControl vede uživatele procesem vytvoření vrstev, takže uživatelé nepotřebují pokročilé technické znalosti k tomu, aby mohli využívat výhod technologie 3D tisku a obohacovat své vzdělávání.

DEECONTROL PŘIPRAVÍ SOUBOR PRO 3D TISK
VE TŘECH SNADNÝCH KROCÍCH

OPEN

1. SPUSŤTE SOFTWARE DEECONTROL NA SVÉM POČÍTAČI.

V aplikaci DeeControl otevřete svůj soubor pro 3D tisk nebo prostě přetáhněte soubory s návrhy do DeeControl. Pokud potřebujete najednou vytisknout více modelů ze stejného souboru, můžete objekt zkopírovat a opakovaně vložit, až vytvoříte požadovaný počet duplikátů.

2+ UMÍSTĚTE OBJEKTY A UPRAVTE NASTAVENÍ

Umístěte objekty na tiskovou podložku tak, aby se vzájemně nepřekrývaly, a to buď jednoduše přetažením nebo zadáním souřadnic X/Y.

Použijte výchozí nastavení nebo upravte rychlost tisku, kvalitu a přidejte opěry. Pokud tisknete přes noc, může být rychlost tisku nižší. Pokud tisknete teprve koncept objektu, můžete tisknout v nižší kvalitě, a tím ušetřit čas, materiál i náklady.

V případě potřeby přidejte opěry objektu. Fungují jako lešení a podpírají prvky objektu během tisku. Po dokončení tisku je snadno odstraníte.

3. ULOŽIT A ODESLAT

Váš objekt je nyní připraven k tisku. DeeControl zobrazí odhad doby potřebné k tisku objektu i množství spotřebovaného materiálu. Odešlete tiskovou úlohu do YSoft SAFEQ, kde bude uložena a připravena k tisku na libovolné volné tiskárně eDee v areálu v okamžiku, kdy se u tiskárny přihlásíte. Nebo můžete úlohu uložit na externí pevný disk.

MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY NA POČÍTAČ

DEECONTROL 2

 
SOFTWARE HARDWARE
64bitové Windows 7 nebo novější nebo Mac OS X 10.7 nebo novější 4 GB RAM
32bitové verze Windows nejsou podporovány (v takovém případě používejte DeeControl 1) 2 GB místa na pevném disku
DirectX 10 nebo vyšší (OpenGl) Vyhrazená grafická karta (doporučeno)
  Procesor Intel Core i3 nebo procesor se srovnatelným výkonem


DEECONTROL 1.2.50

SOFTWARE HARDWARE
32 nebo 64bitová verze Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, MAC OS X 10.7 nebo novější Procesor Intel Core i3 nebo procesor se srovnatelným výkonem
DirectX 10 nebo vyšší (OpenGL) 2 GB RAM
  2 GB místa na pevném disku
 

 

CHCETE SI STÁHNOUT DEECONTROL?

Můžete si stáhnout verze pro Microsoft Windows a Mac OS X.

Využijete společně s těmito produkty:

US