Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Informace bezpečnost a legislativní shoda

Naše interní zásady k zajištění bezpečnosti dat zákazníků
Obrazovka notebooku s grafikou GDPR
Muž a žena se dívají na obrazovku notebooku

Význam zabezpečení informací


Bezpečnost informací u společnosti Y Soft zahrnuje soubor zásad a postupů, které určují, jak vyvíjíme naše produkty a služby, a definují chování zaměstnanců vzhledem k nakládání s údaji zákazníků.

Pod dohledem a vedením našeho CISO (Chief Information Security Officer) se bezpečnost informací stává osobní věcí každého našeho pracovníka, což pravidelně kontrolujeme. Konkrétně při definování ochrany informační aktiv nahlížíme na lidi, procesy a technologie jako na jeden komplexní celek.
 
Muž a žena se dívají na obrazovku počítače iMac

Na co se zaměřujeme v rámci bezpečnosti informací


Naše zásady a postupy se zaměřují na tři kritické oblasti bezpečnosti informací: utajení, integritu a dostupnost.

Utajení se týká zabránění neautorizovanému vyzrazení, integrita chrání před neautorizovanými změnami a zajišťuje přesnost, nezpochybnitelnost a úplnost informací. A konečně dostupnost znamená, že data jsou k dispozici tehdy, kdy jsou zapotřebí, a jsou chráněná proti zničení.
 
Muž a žena používají notebook s logy zabezpečení dat

Standardy a shoda


Společnost Y Soft ručí za to, že její interní bezpečnostní postupy, zásady a procedury byly vypracovány podle standardu ISO 27001:2013, který je celosvětově uznávaný a řada zemí od něj odvozuje své národní pokyny. Náš certifikát ISO 27001:2013 si můžete prohlédnout a stáhnout zde.

Kromě toho naše produkty a služby využívají stávající standardy jako komplexní šifrování a standardy připojení oauth2/openID. Další informace o Ochraně dat / GDPR.

Muž si čte zásady

ZÁSADY ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ A AKTUALIZACE ZABEZPEČENÍ


Přečtěte si naše zásady a o našem systému řízení bezpečnosti informací (ISMS).

Stáhněte si naše pokyny krok za krokem, jak zmírnit zranitelnost Log4j.

Stáhněte si naše pokyny krok za krokem, jak zmírnit zranitelnost Spring4Shell.

Stáhněte si naše pokyny krok za krokem, jak zmírnit zranitelnost Flexispooleru a Client v3.
US