Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Caltex

Od zavedení řešení správy tisku Y Soft se společnosti Caltex podařilo dosáhnout významných zlepšení v oblasti rozpočtování a produktivity práce včetně snížení nákladů, zvýšení bezpečnosti dokumentů a zvýšení produktivity workflow.
Od zavedení řešení správy tisku Y Soft se společnosti Caltex podařilo dosáhnout významných zlepšení v oblasti rozpočtování a produktivity práce včetně snížení nákladů, zvýšení bezpečnosti dokumentů a zvýšení produktivity workflow.
US