CZ

Caltex

Od zavedení řešení správy tisku Y Soft se společnosti Caltex podařilo dosáhnout významných zlepšení v oblasti rozpočtování a produktivity práce včetně snížení nákladů, zvýšení bezpečnosti dokumentů a zvýšení produktivity workflow.
Caltex
Chrome Enterprise Recommended
Chrome Enterprise Recommended
SAFEQ is verified to Google's high performance standards for built-in printing from Chrome browsers.
US