Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Furniture Resource Centre (FRC)

Britská organizace věnující se charitě a sociální práci potřebovala snížit náklady na tisk a zajistit soulad s GDPR v oblasti zabezpečení dat klientů. Při rozhodování o tom, čím nahradit zastaralé tiskárny, si vybrali rovněž YSoft SAFEQ za účelem zlepšení kontroly a zabezpečení dokumentů.
Britská organizace věnující se charitě a sociální práci potřebovala snížit náklady na tisk a zajistit soulad s GDPR v oblasti zabezpečení dat klientů. Při rozhodování o tom, čím nahradit zastaralé tiskárny, si vybrali rovněž YSoft SAFEQ za účelem zlepšení kontroly a zabezpečení dokumentů.
US