CZ

Gymnázium Polička

Tato základní škola používá YSoft be3D eDee pro lepší motivaci žáků i učitelů v různých oblastech vzdělávání. Studenti lépe chápou složité předměty, když si mohou sestavit a důkladně prohlédnout 3D modely. Učitelé si mohou tisknout názorné pomůcky a sledovat využití, spotřebu materiálu a tedy celkové náklady na 3D tisk.
Gymnázium Polička
Chrome Enterprise Recommended
Chrome Enterprise Recommended
SAFEQ is verified to Google's high performance standards for built-in printing from Chrome browsers.
US