CZ

Skupina ČEZ

Nadnárodní energetická společnost se sídlem v České republice má řadu divizí. V průběhu několikaleté činnosti se počet tiskáren různých značek a poskytovatelů služeb rozrostl nad únosnou míru. Při hledání efektivnějšího a transparentnějšího způsobu správy tiskových služeb pro mnoho divizí se skupina ČEZ obrátila na Y Soft s požadavkem na řešení centralizované správy tisku.
Skupina ČEZ
Chrome Enterprise Recommended
Chrome Enterprise Recommended
SAFEQ is verified to Google's high performance standards for built-in printing from Chrome browsers.
US