Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Síla automatizovaných skenovacích workflow

Organizace mohou zvýšit produktivitu nahrazením procesů založených na papírových dokumentech automatizovanými skenovacími workflow. Tato e-kniha popisuje, jak workflow zjednodušuje skenování a zvyšuje přesnost a konzistentnost skenovaných dokumentů. Správci mohou snadno vytvářet a spravovat workflow.
Organizace mohou zvýšit produktivitu nahrazením procesů založených na papírových dokumentech automatizovanými skenovacími workflow. Tato e-kniha popisuje, jak workflow zjednodušuje skenování a zvyšuje přesnost a konzistentnost skenovaných dokumentů. Správci mohou snadno vytvářet a spravovat workflow.
US