CZ

Cloudová správa tisku – analytická zpráva

Tato zpráva shrnuje výsledky studie, která zkoumala názory pracovníků s rozhodovací pravomocí o technologiích v malých a středních podnicích na prioritu cloudových služeb, na prioritu cloudových tiskových služeb a edge computing. Studii zpracovala nezávislá agentura na žádost Y Soft.
Cloudová správa tisku – analytická zpráva
Now With Digital Fax
Now With Digital Fax
Analog is dead (and costly), go digital!
US