Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Cloudová správa tisku – analytická zpráva

Tato zpráva shrnuje výsledky studie, která zkoumala názory pracovníků s rozhodovací pravomocí o technologiích v malých a středních podnicích na prioritu cloudových služeb, na prioritu cloudových tiskových služeb a edge computing. Studii zpracovala nezávislá agentura na žádost Y Soft.
Tato zpráva shrnuje výsledky studie, která zkoumala názory pracovníků s rozhodovací pravomocí o technologiích v malých a středních podnicích na prioritu cloudových služeb, na prioritu cloudových tiskových služeb a edge computing. Studii zpracovala nezávislá agentura na žádost Y Soft.
US