CZ

YSoft Proactive Care

Průběžná podpora a monitorování zajišťující trvale dobrý stav vaší implementace YSoft SafeQ Workflow Solution Platform.
YSoft Proactive Care
Customer Operational Excellence Review

Customer Operational Excellence Review

Customer Operational Excellence Review dashboard umožňuje společnosti Y Soft a certifikovanému partnerovi monitorovat poskytované služby a podporu během implementace i po ní. Po dokončení implementace YSoft SafeQ se jenom tak neotočíme a neodejdeme. Poskytujeme průběžné kontroly stavu systému, abychom zajistili jeho optimální a požadovaný výkon. Váš úspěch je i náš úspěch a Proactive Care jedním ze způsobů, jak můžeme dokázat, že to opravdu myslíme vážně.
Proactive Care Agent

Proactive Care Agent

Proactive Care Agent, volitelný klient založený na Windows, poskytuje doplňující informace dashboardu o vaší tiskové infrastruktuře. Na jejich základě pak může společnost Y Soft a její certifikovaný partner dolaďovat váš systém a předcházet problémům. Pracujeme jako váš personál údržby a podpory, takže váš vlastní IT personál se může věnovat jiným projektům.
Co sledujeme

Co sledujeme

V závislosti na vybrané úrovni podpory může Proactive Care Agent monitorovat, zda jsou úrovně využití disku, paměti a procesoru v předepsaném rozsahu. Proactive Care Agent také měří výpadky vybraných komponent YSoft SafeQ, poskytuje analýzu chybových hlášení a analýzu průměrné velikost tiskové úlohy. Kromě toho lze nakonfigurovat výstrahy, aby byla společnost Y Soft, její partner a váš IT personál upozorněn, pokud agent zjistí nějaké nestandardní chování.

Jak poskytujeme službu Proactive Care

Službu Proactive Care poskytujeme v rámci našich dohod Premium Support Level (SLA).
Kromě toho je Proactive Care součástí YSoft Global Operational Excellence (GOE) Framework™.
SAP Integration
SAP Integration
SAP Integration now available
US