Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Tržby společnosti Y Soft ve fiskálním roce 2018 vzrostly o 45 %

Za růstem stojí orientace na více produktů a poskytování software jako služby
Tržby Y Soft® Corporation ve fiskálním roce 2018 (7/2017 – 7/2018) vzrostly o 45 % na 45 milionů dolarů včetně předplatného, tedy na necelou 1 miliardu korun. Podle vedení Y Softu stojí za růstem cenový model založený na poskytování software jako služby (SaaS) a firemní strategie přechodu na multi-produktovou platformu.

Společnost představila ve fiskálním roce 2017 YSoft SAFEQ 6 jako komplexní platformu. Rozšířila tak hlavní produkt YSoft SAFEQ (spočívající ve správě tisku) o nové služby, například digitalizaci dokumentů a správu 3D tisku. Nástroj také začala později dodávat rovnou s 3D tiskárnou. Letos tvořily služby digitalizace dokumentů už 5 % celkových tržeb společnosti, což představuje 15 % z celkového nárůstu objemu prodeje. Rozhodnutí Y Softu být prvními na trhu s nabídkou softwarových i podpůrných služeb ve formě předplatného mělo také dopad. Fiskální rok 2018 přinesl navýšení uzavřených smluv o předplatném služeb meziročně o 400 %.
 
Nabídka platformy YSoft SAFEQ 6 měla dopad také na počet zákazníků, který vzrostl z 15 000 na 16 000. Zároveň většina stávajících zákazníků modernizovala na novou verzi. Schopnost YSoft SAFEQ splnit požadavky na škálovatelnost a globální požadavky se projevila nárůstem počtu velkých klientů. Y Soft sleduje žebříček Global Fortune 500. Zastoupení zákazníků Y Softu tvořilo ve fiskálním roce 34 %, o 3 procentní body více než v roce 2017.
 
Strukturu tržeb Y Softu tvoří software (31 %); podpora a služby (40 %); a hardware, včetně doprovodných produktů pro YSoft SAFEQ – například externí terminály, čtečky karet a 3D tiskárny (21%). Smlouvy o předplatném zahrnující software a podporu představovaly 8 % celkového objemu prodeje.
 
Pro Y Soft je závazná podpora vlastních prodejních partnerů a i v období růstu dosáhla jejich spokojenost 98 %. Z důvodu očekávání růstu rozšířila společnost už v roce 2017 vlastní výrobní kapacity a expandovala do Číny. Ve fiskálním roce 2018 začala společnost Y Soft dodávat integrované terminály Epsonu a položila základy pro expanzi tím, že rozšířila své představenstvo o dvě nové pozice – „seasoned CFO“ a „Senior Vice President of Finance“.
 
„Růst zaznamenaný v tomto fiskálním roce je důkazem tvrdé práce všech YSofterů, naší partnerské komunity a naslouchání zpětné vazby od našich zákazníků,“ zhodnotil Václav Muchna, generální ředitel a spoluzakladatel Y Softu, který dodává: „Naší strategii průběžně vyhodnocujeme a zároveň jsme nadšeni z budoucích výsledků naplánovaných pro platformu a rozvoj firmy v podobě inovací, které jsme zavedli s cílem zajistit, abychom našim partnerům a zákazníkům dodávali stále nová řešení a příležitosti.“
 
V dnes představené infografice Y Soft nastínil regionální průlom tržeb a růst počtu zákazníků, stejně jako další zajímavé skutečnosti pro fiskální rok 2018.

Přihlásit se k odběru našeho newsletteru

US