Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Y Soft Ventures spouští investiční platformu Y Soft Ventures II a oznamuje první investici

Nová společnost podpoří NenoVision a další slibné B2B start-upy
Y Soft Ventures, venture kapitálová platforma spadající pod Y Soft® Corporation, dnes oznámila spuštění společnosti Y Soft Ventures II, jejímž prostřednictvím poskytne finanční podporu a mentoring B2B start-upům zaměřeným na oblast Internetu věcí (IoT) a jiného hardware, zejména pak na Industry 4.0, Smart City a Smart Office. Jde v pořadí o druhou investiční platformu od vzniku Y Soft Ventures v roce 2014.

Y Soft Ventures II více než zdvojnásobí objem finančních prostředků, kterými Y Soft podporuje středoevropské startupy, a je připravena v příštích několika letech investovat do pěti až sedmi společností. Spolu s Y Softem se na ní podílí také externí partneři Zbyněk Frolík, zakladatel společnosti Linet, Livesport Invest, Soitron a jeho zakladatel Ondrej Smolár, a Jiří Imrýšek. 

První potvrzenou investicí je spolupráce s brněnským výrobcem revolučních mikroskopů NenoVision. Tento dynamický start-up vyvíjí speciální typ mikroskopů atomárních sil, který umožňuje snadnou integraci do elektronových mikroskopů. Díky tomuto spojení lze plně využít výhod obou měřicích technologií zároveň a výrazným způsobem zjednodušit a prohloubit analýzu vzorků.

NenoVision, který prošel přes JIC podobně, jako tomu bylo u vzniku celého Y Softu, představuje progresivní hardwarový startup přesně zapadající do konceptu našich investičních aktivit,“ řekl Miloš Sochor, Managing Partner
Y Soft Ventures
.

Produkt LiteScope™, který získal zlatou medaili za inovaci na Mezinárodním strojírenském veletrhu, nachází uplatnění v oblastech výzkumu mikročipů, solárních článků, paměťových zařízení, mikroelektromechanických systémů a dalších nanotechnologií.  Hlavní výhodou kombinace elektronového mikroskopu s mikroskopem LiteScope spočívá v tom, že lze zkoumanému povrchu přiřadit třetí rozměr, a tím zobrazit reálnou rekonstrukci povrchu: změřit jeho drsnost, udělat hloubkový́ profil a současně také měřit elektrické vlastnosti na nanometrové úrovni.

„Společnost Y Soft známe dlouhodobě, včetně jejích zakladatelů a jejich příběhu. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme jednání o možné investici do naší firmy s Y Soft Ventures zahájili. Hledali jsme spolehlivého partnera, který by nám pomohl s našim produktem výrazně akcelerovat na mezinárodní trhy. Kromě silného posílení mezinárodního obchodu a marketingu plánujeme také investovat do vývoje vlastních komponent a nových aplikací. Jsme přesvědčení, že kromě samotné investice nám Y Soft Ventures nabízí i další přidanou hodnotu, a to jsou možnosti konzultací a sdílení jejich zkušenosti s působením na mezinárodním trhu,“ říká Jan Neuman, zakladatel a CEO NenoVision.

Strategie Y Soft Ventures spočívá v podpoře začínajících firem nejen poskytnutím potřebného kapitálu, ale také mentoringem, možností využití pokročilých technologií Y Soft nebo případně zázemí, jako jsou výrobní kapacity nebo prototypovací laboratoř. Podpora těchto start-upů přispívá k rozvoji zdravého podnikatelského prostředí v regionu. Y Soft je jednou z hlavních firem, kolem kterých se rozvíjí jihomoravský IoT hub.
 
 O Y Soft Ventures
Y Soft Ventures představuje venture kapitálové křídlo založené společností Y Soft Corporation, a.s. v roce 2014 s cílem poskytnout začínajícím podnikům ve střední a východní Evropě potřebný kapitál, zdroje a odborné znalosti, které jim umožní rychlý přístup na globální trhy. Investiční platforma Y Soft Ventures pomáhá zrychlovat technologický růst dalších inovativních firem, zejména v oblastech IoT a hardwarových řešení pro B2B trh.

O NenoVision
Společnost NenoVision byla založena za účelem vývoje, výroby a prodeje vědeckých měřicích zařízení v roce 2015. Jedná se o spin-off VUT v Brně a Středoevropského technologického institutu (CEITEC) v České republice.

Společnost sídlí v Brně, univerzitním městě s dlouhou a hrdou tradicí ve vývoji vědeckých přístrojů. Brno je také označováno jako „Mekka elektronové mikroskopie“, protože se historicky dlouhodobě podílí na vývoji a výrobě elektronových mikroskopů.

Zakladateli společnosti jsou Jan Neuman, Ph.D., Zdeněk Nováček, Ph.D. a Michal Pavera, Ph.D., kteří mají více než 10 let zkušeností s vývojem mikroskopů atomárních sil pro široké spektrum aplikací za různých podmínek. Společnost NenoVision uvedla na trh v roce 2016 produkt LiteScope, mikroskop atomárních sil určený jako rozšíření elektronových mikroskopů. NenoVision navazuje na zavedenou tradici v oboru a přináší na trh inovativní technologii Correlative Probe a Electron Microscopy (CPEM), kdy je daný vzorek charakterizován alespoň dvěma technikami zároveň.

Přihlásit se k odběru našeho newsletteru

US