CZ

Jazyk

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V 5 22.4.2020
 
 
Společnost Y Soft dbá o ochranu vašeho soukromí. Toto prohlášení popisuje, jak chráníme vaše soukromí a jak zpracováváme vaše osobní údaje, když navštívíte naše webové stránky nebo použijete online aplikaci obsahující odkaz na toto prohlášení. Obsahuje rovněž informace o vašich právech ohledně zpracování vašich osobních údajů. Pokud navštívíte naše webové stránky nebo nám poskytnete osobní údaje prostřednictvím online formuláře, berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s následujícími podmínkami:

1.      Správce osobních údajů.
Správcem osobních údajů je společnost Y Soft Corporation, a.s. s registrovaným sídlem na adrese Technická 2948/13, Brno, 61600, Česká republika, IČO: 26197740, zaregistrovaná v obchodním rejstříku spravovaném městským soudem v Brně, část B, složka 8045.
Pokud je to nezbytné k naplnění daného účelu zpracování, mohou být vaše osobní údaje předány ke zpracování dalším správcům – společnostem ze skupiny Y Soft, kteří budou vaše osobní údaje zpracovávat v souladu s tímto prohlášením:
Y Soft France SARL, s registrovaným sídlem na adrese 71 Boulevard National 92250 La Garenne-Colombes, Francie, registrační číslo (SIRET): 808 383 152 00028;
Y Soft Maqyarország Kft., s registrovaným sídlem na adrese Infopark sétány 1, H-1117 Budapešť, Maďarsko, registrační číslo: HU14071038
Y Soft Israel Ltd., s registrovaným sídlem na adrese Aminadav 23 St. Tel-Aviv, 67898, registrační číslo: 514182401

2.      Pověřenec pro ochranu osobních údajů.
Pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) pro společnost Y Soft Corporation, a.s. a další společnosti ze skupiny Y Soft byl jmenován:

Vlastimil Petráš
Legal Counsel & DPO
Email: dpo@ysoft.com
Tel.: +420 533 031 732

3.      Souhlas.
Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu se zpracováním, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním dopisu správci osobních údajů nebo e-mailu na adresu dpo@ysoft.com.

4.      Způsoby zpracování.
Zpracování probíhá buď elektronicky našimi IT systémy nebo manuálně našimi pověřenými pracovníky.

5.      Vaše práva ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů.
Na základě platných zákonů na ochranu osobních údajů máte ve vztahu ke zpracování svých osobních údajů následující práva:
a)    právo na přístup ke svým osobním údajům;
b)    právo na opravu svých osobních údajů;
c)    právo odmítnout zpracování svých osobních údajů;
d)    právo požádat o nápravu situace konfliktu se zákonem, např. pozastavením zpracování, opravou, doplněním nebo odstraněním vašich osobních údajů;
e)    právo na podání stížnosti u dozorčího orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, a
f)     právo na smazání vašich osobních údajů a právo na omezení zpracování vašich osobních.      

6.      Účel a právní základ zpracování.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem a na právním základě zpracování, jak je uvedeno níže:
a)    Vyřízení požadavku obdrženého prostřednictvím online formuláře. Pokud jste se rozhodl/a nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na našich stránkách, budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem vyřízení vašeho požadavku. Právním základem pro zpracování je v souladu s článkem 6, odstavcem 1. Nařízení provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.  
b)    Vyhodnocení žádosti o zaměstnání. Pokud jste podal/a žádost o zaměstnání prostřednictvím kariérní sekce našich stránek, nebo jednáme o nabídce zaměstnání na základě našeho job referral programu, budeme osobní údaje zpracovávat za účelem vyhodnocení žádosti. Právním základem pro zpracování je v souladu s článkem 6, odstavcem 1. Nařízení provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Pokud vaše žádost nebyla úspěšná, je následně právním základem pro zpracování ochrana oprávněného zájmu.
c)    Job referral program. Pokud vás někdo z našich zaměstnanců doporučil jako potenciálního zaměstnance, budeme vaše osobní údaje zpracovávat, abychom vás mohli kontaktovat s nabídkou zaměstnání. Právním základem pro zpracování je v souladu s článkem 6, odstavcem 1. Nařízení ochrana našeho oprávněného zájmu.
d)    Přihlášení k odběru newsletteru. Pokud jste se přihlásil/a k odběru newsletteru, účelem zpracování je zasílání marketingových informací o našich produktech, pořádaných událostech a novinkách. Pokud jste se přihlásil/a k odběru HR newsletter, účelem zpracování je informovat vás o nově otevíraných pozicích. Právním základem zpracování pro tento účel je váš souhlas.
Neslučujeme osobní údaje sebrané pro jednotlivé účely.

7.    Doba zpracování.
Doba, po kterou budou vaše osobní údaje zpracovávány záleží na účelu zpracování. Osobní údaje nutné k vyřízení vašeho požadavku prostřednictvím online formuláře zpracováváme po dobu nezbytnou k vyřízení požadavku. Pro přihlášení k odběru newsletteru zpracováváme osobní údaje po dobu pěti let od přihlášení k odběru nebo do okamžiku odhlášení odběru prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je obsažen v každém e-mailu, který vám zašleme. Osobní údaje získané v souvislosti se žádostí o zaměstnání zpracováváme po dobu vyhodnocování žádosti a dále po dobu následujících šesti měsíců v případě, že vaše žádost nebyla úspěšná. Osobní údaje obdržené našimi zaměstnanci v rámci job referral program budeme zpracovávat po dobu šesti měsíců nebo než vás kontaktujeme s nabídkou zaměstnání, cokoliv nastane dříve. Po uplynutí doby zpracování jsou vaše osobní údaje v souladu s platnou právní úpravou anonymizovány, permanentně smazány nebo zničeny.

8.      Kategorie zpracovávaných osobních údajů.
Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím online formuláře, jsou data, která smíme zpracovávat. V případě žádostí o zaměstnání zpracováváme také váš životopis a motivační dopis, pokud nám je zašlete. Pokud se přihlásíte k odběru našich newsletterů a současně si zvolíte přizpůsobený obsah, budeme zpracovávat také vaše behaviorální data (informace o vaší aktivitě na webových stránkách www.ysoft.com a dílčích doménách). Vaše osobní údaje, které nám předali naši zaměstnanci v rámci job referral program budeme zpracovávat v rozsahu kontaktních údajů obvyklých pro sdělení nabídky zaměstnání. Vaše behaviorální data mohou být použita k automatickému profilování, které bude vyhodnocovat vaše zájmy o naše produkty. Dosažení určitého skóre naznačuje, že můžete mít zájem o náš produkt/naše produkty. Na základě toho se pak na vás můžeme obrátit s personalizovanou nabídkou.

9.      Automaticky shromažďované informace.
Shromažďujeme informace o vaší návštěvě našich webových stránek, včetně toho, které stránky navštívíte, kolik se přenese bytů, na které odkazy kliknete, jaké materiály si zobrazíte apod. Tyto informace kombinujeme s vašimi osobními údaji, abychom získali kombinované informace v souladu s tímto Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů. Shromažďujeme rovněž určité standardní informace, které váš prohlížeč odesílá navštíveným stránkám, jako je vaše IP adresa, typ a funkce vašeho prohlížeče, nastavený jazyk, váš operační systém, datum a čas vašeho přístupu na stránku a adresa webové stránky ze které jste k nám přišli. Tyto standardní informace nekombinujeme s vašimi osobními údaji.

10.      Zpracovatelé osobních údajů.
Správce využívá pro některá zpracování dodavatelů v postavení zpracovatelů osobních údajů:
- poskytovatelé IT služeb a infrastruktury pro správu a údržbu webu.
- karierní portály (pokud reagujete na inzerovanou pracovní pozici)
- poskytovatelé webových analytických služeb
- interní systém správy uchazečů o zaměstnání (ATS systém)
V souladu s platnými předpisy přebíráme plnou odpovědnost za zpracování osobních údajů zpracovateli a za zajištění stejné úrovně ochrany vašich osobních údajů i v případě jejich zpracování třetími stranami.

11.      Cookie.
Cookie jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se ukládají na váš pevný disk nebo do paměti prohlížeče při návštěvě našich webových stránek.
Používáme soubory cookie k personalizaci obsahu, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze provozu na našich webových stránkách. Také sdílíme informace o tom, jak používáte naše stránky, s našimi partnery z oblasti sociálních médií, reklamy a analytiky, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které získali prostřednictvím vašeho využívání jejich služeb.
Můžete být požádáni o souhlas s používáním souborů cookie, jak to bylo popsáno v tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, a to prostřednictvím proužku, který se zobrazí po té, co navštívíte naše stránky. Můžete změnit nastavení prohlížeče tak, že nebude umožňovat ukládání souborů cookie. Rovněž můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas změnou nastavení prohlížeče. V závislosti na nastavení je možné, že po zákazu souborů cookie nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek. Používáme následující soubory cookie:
 
a.      Nutné. Nutné soubory cookie nám pomáhají zajistit použitelnost našich webových stránek tím, že umožňují některé základní funkce jako je navigace po stránkách a přístup do zabezpečených oblastí našeho webu. Bez těchto souborů cookie nebudou naše webové stránky správně fungovat.
b.      Preferenční. Preferenční soubory cookie umožňují webovým stránkám zapamatovat si informace, které mění vzhled a fungování webových stránek, jako např. preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.
c.      Statistické. Statistické soubory cookie pomáhají vlastníkovi webových stránek poznat, jak návštěvníci využívají jeho stránek, prostřednictvím anonymního sběru a vyhodnocování informací.
d.      Marketingové. Marketingové soubory cookie se používání ke sledování uživatelů na různých webových stránkách. Bez vašeho svolení neukládáme marketingové soubory cookie do vašeho prohlížeče. Marketingové soubory cookie slouží k zobrazování reklamy podle zájmů uživatele. Jsou tedy užitečnější pro vydavatele a externí inzerenty. Seznam externích poskytovatelů souborů cookie: Facebook, Google, LinkedIn.
 
12.     Změny tohoto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.
Společnost Y Soft může čas od času toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů změnit. Při každé změně bude změněna verze dokumentu a datum vydání v jeho horní části.
US