Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů 

Ve Y Softu se zavazujeme chránit vaše soukromí a informace ve všech našich službách.

Privacy Policy 2x

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů Y Softu

Obchodní partneři
Pokud jste k tomuto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů přišli přes odkaz některého z externích prodejců produktů Y Soft nebo jiných obchodních partnerů (resellerů) na základě kupní smlouvy na produkty Y Soft uzavřené mezi vámi a daným prodejcem, vztahují se tyto zásady ochrany osobních údajů na výměnu informací mezi vámi a daným prodejcem. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se vztahuje pouze na to, jak s osobními údaji nakládá společnost Y Soft. Máte-li dotazy ohledně toho, jak s osobními údaji nakládá prodejce, který vám zprostředkoval přístup k tomuto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, obraťte se na něj.


Úvod
V tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů označují výrazy „uživatelé“, „vy“, „vaše“ a „vás“ osoby, které přistupují k webovým stránkám, a, tam, kde je to relevantní, společnost nebo právní subjekt, pro který daná osoba toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů čte. „Y Soft“, „my“, „nás“ a „naše“ označuje společnost Y Soft Corporation, a.s.. Společnost Y Soft dbá o ochranu vašeho soukromí. Toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů prohlášení popisuje, jak chráníme vaše soukromí a jak zpracováváme vaše osobní údaje, když navštívíte naše webové stránky nebo použijete online aplikaci obsahující odkaz na toto prohlášení („weby“). Obsahuje rovněž informace o vašich právech ohledně zpracování vašich osobních údajů. Pokud navštívíte náš web nebo nám poskytnete své osobní údaje vyplněním a odesláním online formuláře, berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou zpracovány na základě podmínek popsaných v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost Y Soft Corporation, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 8045, IČO: 26197740, se sídlem na adrese U Kněžské louky 2948/13, Brno, PSČ: 616 00. Vaše osobní údaje zpracováváme podle zákonů České republiky a nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR). Za účelem níže popsaného zpracování mohou být vaše osobní údaje předány skupinou společností Y Soft jinému správci osobních údajů, který vaše osobní údaje zpracuje podle podmínek uvedených v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. V případě přenosu osobních údajů do zemí, ve který neplatí zákony na ochranu osobních údajů srovnatelné s legislativou EU, se opíráme o standardní smluvní ustanovení zajišťující ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu dat
Společnost Y Soft jmenovala pověřence pro ochranu dat (DPO) pro skupinu společností Y Soft. Máte-li jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese:

Y Soft Corporation, a.s.
Brno, Technická 2948/13, 616 00, Czech Republic
attn: DPO
or at dpo@ysoft.com

Souhlas a odepření souhlasu
Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho dříve uděleného souhlasu s jejich zpracováním, můžete tento svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat zasláním oznámení na adresu DPO nebo na e-mail dpo@ysoft.com. aké můžete kdykoliv odmítnout odběr našich marketingových informací prostřednictvím odkazu pro zrušení odběru, který je uveden v každé e-mailové zprávě, kterou vám posíláme.

Způsoby zpracování
Zpracování probíhá elektronicky s využitím našich IT systémů, a to buď automaticky nebo manuálně autorizovanými pracovníky.

Vaše práva ohledně zpracování osobních údajů
Na základě platných zákonů na ochranu osobních údajů máte ve vztahu ke zpracování svých osobních údajů následující práva:

a)    právo na přístup ke svým osobním údajům;
b)    právo na opravu svých osobních údajů;
c)    právo odmítnout zpracování svých osobních údajů;
d)    právo požádat o nápravu situace konfliktu se zákonem, např. pozastavením zpracování, opravou, doplněním nebo odstraněním vašich osobních údajů;
e)    právo na podání stížnosti u dozorčího orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, a
f)    právo na vymazání vašich osobních údajů a právo omezit zpracování vašich osobních údajů..

Účel a právní důvod zpracování
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, pokud k tomu máme právní důvod, pro následující účely:

a)    uživatelské účty Pokud používáte naše produkty a obdrželi jste přihlašovací údaje pro přístup k našim webovým stránkám chráněným heslem, můžete tyto údaje použít k přihlášení. Po přihlášení můžete být požádáni o registraci a následně o poskytnutí kontaktních informací, abychom s vámi mohli komunikovat a provádět vámi požadované úkony, jako například poskytnutí zakoupených produktů, poskytování podpory a sledování vašich transakcí na webu. Právní důvod zpracování: Na základě článku 6, oddílu 1 GDPR se jedná o legitimní obchodní zájem.

b)    Zpracování požadavku přijatého prostřednictvím online formuláře. Pokud jste se rozhodli obrátit se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, zpracujeme vaše osobní údaje, abychom mohli vyhovět vašemu požadavku. Právní důvod zpracování: Na základě článku 6, oddílu 1 GDPR se jedná o provádění kroků na vyžádání údajů na základě předchozího uzavření smluvního vztahu.

c)    Posuzování žádosti o zaměstnání Pokud jste si u nás podali žádost o zaměstnání prostřednictvím sekce Nabídky zaměstnání našich webových stránek nebo je vaše žádost výsledkem programu doporučení pracovníků, zpracujeme vaše osobní údaje, abychom mohli žádost posoudit. Právní důvod zpracování: Na základě článku 6, oddílu 1 GDPR se jedná o provádění kroků na vyžádání údajů na základě předchozího uzavření smluvního vztahu, což se mění ve sledování našeho legitimního zájmu, pokud vaše žádost nebude úspěšná.

d)    Program doporučení pracovníků Pokud vás na určité místo doporučil některý z našich stávajících zaměstnanců, zpracujeme vaše osobní údaje, abychom vás mohli kontaktovat a ověřit váš zájem o danou pracovní pozici. Právní důvod  zpracování: Na základě článku 6, oddílu 1 GDPR se jedná o legitimní zájem.

e)   Přihlášení k odběru zpravodaje Pokud jste se přihlásili k odběru některého našeho zpravodaje, je účelem zpracování vašich osobních údajů to, abychom vám mohli zasílat naše marketingové informace o našich produktech, akcích a novinkách nebo vám zasílat informace o nových volných pracovních místech, o která byste mohli mít zájem, pokud jste se přihlásili k odběru zpravodaje našeho personálního oddělení. Právní důvod zpracování: Na základě článku 6, oddílu 1 GDPR se jedná o váš souhlas.
Vaše osobní údaje získané pro různé účely neslučujeme.

Doba zpracování
Pokud není pro konkrétní účel zpracování osobních údajů uvedena specifická doba, uchováváme získané osobní údaje, pokud se jedná to náš legitimní obchodní zájem (například abychom vám mohli poskytovat sjednanou službu nebo abychom vyhověli legislativním, daňovým nebo účetním požadavkům). Osobní údaje získané za účelem vyřízení vašeho požadavku podaného formou online formuláře uchováváme tak dlouho, dokud není požadavek vyřízen. V případě přihlášení k odběru zpravodaje budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu pěti let od jejich získání nebo dokud se nerozhodnete zrušit odběr zpravodaje prostřednictvím odkazu, který je uveden v každém e-mailu, který vám pošleme. V případě žádosti o zaměstnání uchováváme vaše osobní údaje, dokud není žádost posouzena, a pak dalších 6 měsíců, pokud jsme vás informovali, že vaše žádost byla neúspěšná. V programu doporučení pracovníků uchováváme vaše osobní údaje po dobu 6 měsíců nebo dokud vás neoslovíme s nabídkou zaměstnání, podle toho, co nastane dřív. Jakmile již nemáme legitimní obchodní důvod zpracovávat vaše osobní údaje nebo jakmile vyprší lhůta na zpracování, jsou vaše osobní údaje buď anonymizovány (pokud to povoluje platná legislativa), smazány nebo zničeny. Pokud to není možné (např. jsou-li údaje uloženy v záložních archivech), budou vaše osobní údaje uloženy bezpečně a izolovaně od dalšího zpracování, dokud nebude možné je vymazat.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Osobní data poskytnutá vámi a získaná prostřednictvím odpovídajících polí online formuláře. V případě žádostí o zaměstnání zpracováváme také váš životopis a motivační dopis, pokud nám je zašlete. V případě programu doporučení pracovníků zpracováváme kontaktní informace, které jsme obdrželi od doporučujícího pracovníka. Pokud se přihlásíte k odběru našich zpravodajů, budeme také zpracovávat vaše data o využití (informace o vaší činnosti na webových stránkách www.ysoft.com a poddoménách). Vaše data o využití mohou být použita k automatickému profilování, které bude vyhodnocovat váš potenciální zájem o naše produkty.

Automaticky získané informace
Shromažďujeme informace o vaší návštěvě našich webových stránek, včetně toho, které stránky navštívíte, kolik se přenese bytů, na které odkazy kliknete, jaké materiály si zobrazíte apod. Tyto informace kombinujeme s vašimi osobními údaji, abychom získali kombinované informace v souladu s tímto Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů. Shromažďujeme rovněž určité standardní informace, které váš prohlížeč odesílá navštíveným stránkám, jako je vaše IP adresa, typ a funkce vašeho prohlížeče, nastavený jazyk, váš operační systém, datum a čas vašeho přístupu na stránku a adresa webové stránky ze které jste k nám přišli. Tyto standardní informace nekombinujeme s dalšími osobními údaji.

Zpracovatelé osobních údajů
Je-li to nutné pro konkrétní účel zpracování, budou vaše osobní údaje zpracovány externími poskytovateli, kteří jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů. Využíváme služeb zpracovatelů osobních údajů následujících kategorií:

 • poskytovatelé IT služeb a infrastruktury pro správu a údržbu našich webů
 • portály pracovních míst (pokud se rozhodnete reagovat na naši nabídku volných míst)
 • poskytovatelé analýz webů
 • interní ATS systémy (systémy pro sledování žadatelů o práci)

Přebíráme plnou zodpovědnost v souvislosti s příslušnou legislativou na ochranu osobních údajů a zajištění stejné ochrany vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány třetí stranou.

Jak pracujeme s cookies

1. Co jsou cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení a které nám pomáhají shromažďovat údaje o Vašich aktivitách. Soubory cookies nám zejména umožňují ukládat vaše nastavení a preference, pamatovat si vaše přístupová data, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci a pomáhají nám pochopit, která část naší webové stránky je nejoblíbenější a analyzovat její fungování. Cookies mohou pocházet od nás („cookies první strany“) nebo od třetích stran, jejichž služby využíváme („cookies třetích stran“).

Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky svým výchozím nastavením. I přesto má zákazník možnost nastavit si prohlížeč tak, aby se soubory cookies před uložením zobrazovaly, nebo aby se kategoricky nepovolovaly. Podrobnosti o nastavení souborů cookies a souvisejících změnách v nejběžnějších prohlížečích jsou k dispozici zde:


Y SOFT upozorňuje, že změna nastavení se vždy vztahuje pouze na daný prohlížeč. Pokud zákazník používá více prohlížečů, musí v nich změnit nastavení jednotlivě. Dále může soubory cookies zákazník z mediální paměti kdykoli smazat. Další informace jsou k dispozici ve funkcích prohlížeče nebo operačního systému. 
 
Svůj prohlížeč můžete kdykoliv nastavit tak, aby přijímal všechny cookies, nepovolil je, nebo určit, kdy se mají odesílat. Vezměte prosím na vědomí, že webová stránka je nastavena tak, aby fungovala s povolenými soubory cookies, takže v případě jejich zákazu nemusí některé vlastnosti webové stránky fungovat správně.

.2. Jaké cookies používáme?

Nutné cookies

Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže bez těchto cookies správně fungovat.

Marketingové cookies

Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá zlepšovat náš web. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami.

Funkční cookies

Funkční cookies, které jsou nezbytně nutné pro fungování internetových stránek a umožňují vám přístup k příslušným funkcím, mohou naše internetové stránky používat i bez Vašeho souhlasu. Ostatní kategorie cookies v závislosti na nastavení Vašeho prohlížeče budou použity pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Webové uložení (relace)

Následující hodnoty se při použití rozhraní Kentico pro správu ukládají do úložiště relace:

Klíč úložiště Hodnota
cmsLatestApp Ukládá GUID stávající aplikace Kentico v určitých situacích.
Kentico.DisplayedWidgetVariants|<page GUID> Uchovává identifikátory widgetů pro tvorbu stránek a jejich vybrané varianty personalizace pro jednotlivé stránky zobrazené v aplikaci Stránky.

Soubory cookie třetích stran

Všechny cookie třetích stran jsou nastaveny defaultně.

 • YouTube: Webová část a widget YouTube video využívají příslušné soubory cookie YouTube.
 • CKEditor: Cookie CKEditor mohou být ukládány pro uživatele, kteří pracují v editoru WYSIWYG.
 • Google Analytics: Google Analytics používá cookies třetích stran pro reklamní funkce, jako je vytváření cílových skupin nebo Google Signals.
 • Google Ads: Google Ads je marketingový nástroj, který pomocí cookies sleduje lidi napříč webovými stránkami a umožňuje sledování konverzí.
 • Facebook Pixel: Facebook pixel se používá k sledování lidí pro reklamní účely (sledování konverzí a cílové skupiny).
 • LinkedIn Insights: LinkedIn tag se používá k sledování lidí pro reklamní účely (sledování konverzí a cílové skupiny).

Seznam souborů cookie, které používáme

Název souboru cookie

Vydavatel & úroveň

Vypršení platnosti

Popis

CMSCookieLevel
Kentico / systémový
1 rok
Udává, které soubory cookie návštěvník povolil.
ASP.NET_SessionId
Kentico / systémový
konec relace
Uchovává ID relace uživatele pro bezpečnostní účely.
CMSCsrfCookie
Kentico / systémový
konec relace
Uchovává bezpečnostní token, který systém používá k ověření všech dat formulářů odeslaných prostřednictvím požadavku POST. Pomáhá chránit před útoky typu CSRF (Cross site request forgery).
CMSPreferredCulture
Kentico / nezbytný
1 rok
Uchovává kulturu obsahu preferovanou návštěvníkem.
CMSMobileRedirected
Kentico / nezbytný
konec relace
Označuje, zda byl uživatel přesměrován na mobilní verzi webu prostřednictvím webové části Přesměrování na mobilní zařízení.
CMSCurrentTheme
Kentico / nezbytný
1 den
Uchovává název obsahu stávající vizuální šablony, aby byla zajištěna správná podoba dialogových oken.
Webauthtoken
Kentico / nezbytný
soubor cookie třetí strany
Ověřovací cookie Live ID.
CMSForumPostAnswer
Kentico / nezbytný
1 měsíc
Uchovává seznam příspěvků ve fóru otázek a odpovědí, kde uživatel hlasoval pro odpověď, aby bylo zabráněno opakovanému hlasování.
CMSVotedPolls
Kentico / nezbytný
1 rok
Uchovává seznam anket, kde uživatel hlasoval, aby bylo zabráněno opakovanému hlasování.
CMSRatedDocuments
Kentico / nezbytný
1 rok
Uchovává seznam stránek, které uživatel ohodnotil, aby bylo zabráněno opakovanému hodnocení.
CMSShowDesktopVersion
Kentico / nezbytný
1 rok
Označuje, že návštěvník přešel na verzi pro osobní počítač (výchozí) ze specifického profilu zařízení.
CMSWindowsUser
Kentico / nezbytný
konec relace
Uchovává informace pro uživatele, kteří byli během ověřování importováni z domény Active Directory.
.ASPXFORMSAUTH
Kentico / nezbytný
nastavený ve web.config
Ukládá šifrovaný tiket ověření uživatele při použití ověření formulářem.
CMSPreferredUICulture
Kentico / editor
1 rok
Uchovává pro uživatele preferovanou kulturu uživatelského rozhraní.
CMSViewMode
Kentico / editor
1 den
Uchovává uživatelův aktuální režim zobrazení (editace, náhled, návrh apod.)
CMSImpersonation
Kentico / editor
konec relace
Ukládá informace uživatele, když představuje jiného uživatele v rozhraní pro správu.
CMSUserWords
Kentico / editor
1 měsíc
Vlastní slovníček uživatele pro kontrolu pravopisu.
DisplayContentInDesignMode
Kentico / editor
konec relace
Pamatuje si, jak uživatel nastavil zaškrtávací pole Obsah webové části na kartě Návrh (například v aplikaci Stránky).
DisplayContentInUIElementDesignMode
Kentico / editor
konec relace
Pamatuje si, jak uživatel nastavil zaškrtávací políčko Obsah webové části na kartě Prvky uživatelského rozhraní.
CMSMacroDesignerTab
Kentico / editor
1 den
Pamatuje si poslední aktivní kartu v Dialogu podmínky Upravit makro.
CMSSplitMode
Kentico / editor
konec relace
Uchovává poslední uživatelovy preference náhledu návrhu stránky.
CMSPropertyTab
Kentico / editor
1 den
Pamatuje si poslední aktivní kartu sekce Vlastnosti v aplikaci Stránky.
CMSViewTab
Kentico / editor
1 den
Pamatuje si poslední aktivní kartu sekce Zobrazit v režimu Náhled v aplikaci Stránky.
CMSValidationTab
Kentico / editor
1 den
Pamatuje si poslední aktivní kartu sekce Ověření v režimu Náhled v aplikaci Stránky.
CMSEdABSelectorState<ABtestname>
Kentico / editor
2 měsíce
Uchovává stav selektorů na stránce přehledu A/B testování.
CMSEdVariantSliderPositions<templateid>
Kentico / editor
7 dnů
Pamatuje si polohu posuvníku varianty při definování varianty MVT nebo Personalizace obsahu.
CMSEdNoTestMVT<templateid>
Kentico / editor
1 měsíc
Uchovává aktuálně vybrané kombinace MVT pro editory v rozhraní pro správu.
CMSEd<GUID>Current
Kentico / editor
1 den
Uchovává aktuální krok webových částí Rozvržení průvodce v rozhraní pro správu.
CMSWebPartToolbarCategory
Kentico / editor
1 měsíc
Uchovává vybranou kategorii webové části na panelu nástrojů webové části.
CMSWebPartToolbarCategoryUI
Kentico / editor
1 měsíc
Uchovává vybranou kategorii webové části v panelu nástrojů webové části při úpravě šablon uživatelského rozhraní.
CMSWebPartToolbarMinimized
Kentico / editor
1 měsíc
Pamatuje si, když uživatel minimalizuje panel nástrojů webové části na kartě Návrh.
CMSCurrentDeviceProfileName
Kentico / editor
1 rok
Uchovává vybraný profil zařízení při úpravě stránek.
CMSCurrentDeviceProfileRotate
Kentico / editor
konec relace
Pamatuje si, zda náhled na zařízení používá zobrazení na výšku nebo na šířku.
CMSUniGraph
Kentico / editor
1 rok
Uchovává preference uživatele pro Přichycení k mřížce v pokročilém workflow a návrhovém nástroji pro automatizaci marketingu.
CMSSessionToken
Kentico / editor
1 rok
Uchovává token používaný webovou službou, která poskytuje pokročilé workflow a návrhový nástroj pro automatizaci marketingu.
VisitorStatus
Kentico / návštěvník
20 let
Udává, zda se jedná o nového nebo vracejícího se návštěvníka. Používá se ke sledování statistik návštěvníků v analýzách webu.
Zdroj
Kentico / návštěvník
50 let
Uchovává kanál, ze kterého návštěvník přišel v rámci kampaně (např. e-mail, Facebook, Twitter, apod.). Na základě parametru dotazovacího řetězce utm_source.
Kampaň
Kentico / návštěvník
50 let
Uchovává název kampaně, přiřazený návštěvníkovi.
Obsah
Kentico / návštěvník
50 let
Uchovává specifickou položku obsahu, prostřednictvím které návštěvník přišel v rámci kampaně. Na základě parametru dotazovacího řetězce utm_content.
TrackedCampaigns
Kentico / návštěvník
20 minut
Uchovává všechny kampaně, které je třeba sledovat snippetem v JavaScriptu.
UrlReferrer
Kentico / návštěvník
1 den
Uchovává referenční URL, ze kterého přišel návštěvník na web.
CurrentContact
Kentico / návštěvník
50 let
Ukládá GUID kontaktu souvisejícího s aktuálním webem návštěvníka. Používá se ke sledování aktivit na webu.
CMSAB<ABtestname>
Kentico / návštěvník
2 měsíce
Používá se ke sledování konverzí pro testování a udržování konzistentního obsahu stránky pro návštěvníka. Uchovává data JSON včetně identifikátoru varianty stránky přiřazené návštěvníkovi, seznamu provedených konverzí a indikátoru, zda je návštěvník zahrnut do testování A/B. Další informace viz stránky testování A/B (weby MVC) nebo webové stránky testování A/B (weby Portal Engine).
CMSMVT<mvtestname>
Kentico / měsíc
1 měsíc
Uchovává kombinaci variant přiřazených návštěvníkovi testem MVT. Používá se ke sledování konverzí pro testování a udržování konzistentního obsahu stránky pro návštěvníka.
CMSShoppingCart
Kentico, návštěvník
1 rok
Uchovává referenci GUID na nákupní košík uživatele. Umožňuje systému načíst nákupní košík i pro neregistrované zákazníky, a to dokonce i poté, co je vymazán z vyrovnávací paměti (například po restartu aplikace).
CMSBodyClass
Kentico / návštěvník
50 let
Třída prvku „body“ poskytující standardy přístupnosti.
CMSUserPage
Kentico / návštěvník
20 minut
Uchovává ID (DocumentID, NodeID) naposledy navštívené stránky. Užívá se k zaprotokolování cílové a odchozí stránky pro analýzu webu a aktivity.
ChatLoggedInToken
Kentico / návštěvník
konec relace
Uchovává stav přihlášení pro aplikaci Chatu (označuje, zda je uživatel ve stavu online).
ChatSupportLoggedInToken
Kentico / návštěvník
konec relace
Označuje, zda je uživatel přihlášen, na podporu chatu.
<Window name>_<Group ID>_roomID
Kentico / návštěvník
4 dny
Uchovává vazby mezi skupinami webových částí chatu a chatovacími místnostmi (pro specifické okno nebo kartu).
chat_autoinitchat_displayed_<GUID>
Kentico / návštěvník
1 hodina
Pamatuje si, zda se webová část Automaticky iniciovaný chat zobrazila uživateli (zabraňuje vícenásobnému zobrazení zpráv o zahájení chatu).
chat_kick_roomid_<room ID>
Kentico / návštěvník
Nastavení délky odstranění (v sekundách)
Označuje, že uživatel byl odstraněn ze specifikované chatovací místnosti (a není mu povolen návrat).
StrandsSBS_*
Kentico / návštěvník
20 minut
Používá Strands Recommender výhradně ke svým vlastním účelům. Soubory cookie jsou spravovány na straně Strands.
CMSStrandsTrackEvent_*
Kentico / návštěvník
20 minut
Uchovává trvalý HTTP kontext po opakovaném načtení stránky. Používá se ke sledování událostí nákupního košíku.
__openid_selector_*
Kentico / návštěvník
1 rok
Uchovává identifikaci OpenId uživatele pro účely ověření.
CMSLandingPageLoaded
Kentico / návštěvník
20 minut
Označuje, že cílová stránka již byla navštívena a aktivita na cílové stránce se u daného návštěvníka znovu nezaznamenává. Vyprší po 20 minutách a doba platnosti klíče se obnovuje při každé nové návštěvě webu.
KenticoCookiePolicyTest
Kentico / návštěvník
1 minuta
Prázdný soubor cookie určený pouze k testování, zda prohlížeč uživatele blokuje cookie třetích stran. Nenese žádnou informační hodnotu.

Cookie soubor

Typ

Trvání

Popis

__cf_bm
nezbybný
1 hodina
Tento cookie soubor, nastavený společností Cloudflare, se používá k podpoře správy botů Cloudflare.
__cfruid
nezbytný
relace
Cloudflare nastavuje tento cookie soubor pro identifikaci důvěryhodného webového provozu.
__cf_bm
nezbytný
1 hodina
Tento cookie soubot, nastavený společností Cloudflare, se používá k podpoře správy botů Cloudflare.
_cfuvid
relace
jiný
bez popisu
CLID
analytický
1 rok
Microsoft Clarity nastavuje tento cookie soubort pro ukládání informací o tom, jak návštěvníci interagují s webovou stránkou. Cookie pomáhá poskytovat analytickou zprávu. Sběr dat zahrnuje počet návštěvníků, místa, kde navštěvují webovou stránku, a navštívené stránky.
_hjSessionUser_*
analytický
1 rok
Hotjar nastavuje tento cookie, aby zajistil, že data z následujících návštěv téhož webu jsou přiřazena ke stejnému ID uživatele, které je zachováno v Hotjar ID uživatele, jež je jedinečné pro daný web.
_hjSession_*
analytický
1 hodinu
Hotjar nastavuje tento cookie, aby zajistil, že data z následujících návštěv stejného webu jsou přiřazena ke stejnému ID uživatele, které je uloženo v Hotjar uživatelském ID, jež je unikátní pro daný web.
__cf_bm
nezbytný
1 hodinu
Tento cookie soubor, nastavený společností Cloudflare, se používá k podpoře správy botů Cloudflare.
_cfuvid
ostatní
relace
bez popisu
li_sugr
reklamní
3 měsíce
LinkedIn nastavuje tento cookie pro sběr dat o chování uživatelů s cílem optimalizovat web a zvýšit relevanci reklam na webu.
lidc
funkční
1 den
LinkedIn nastavuje cookie lidc, aby usnadnil výběr datového centra.
bcookie
inzerce
1 rok
LinkedIn nastavuje tento cookie z tlačítek pro sdílení na LinkedIn a reklamních značek, aby rozpoznal ID prohlížeče.
li_gc
funkční
6 měsíců
LinkedIn nastavuje tento cookie pro ukládání souhlasu návštěvníka s používáním cookies pro nezbytné účely.
_uetsid
výkonnostní
1 den
Bing Ads nastavuje tento cookie pro interakci s uživatelem, který již dříve navštívil web.
_uetvid
výkonnostní
1 rok 24 dnů
Bing Ads nastavuje tento cookie, aby navázal interakci s uživatelem, který web již dříve navštívil.
MUID
reklamní
1 rok 24 hodin
Bing nastavuje tento cookie, aby rozpoznal jedinečné webové prohlížeče navštěvující stránky Microsoftu. Tento cookie se používá pro reklamu, analýzu stránek a další operace.
_clck
analytické
1 rok
Microsoft Clarity nastavuje tento cookie, aby si ponechal Clarity User ID prohlížeče a nastavení specifická pro daný web. To zaručuje, že akce provedené při následných návštěvách téhož webu budou spojeny se stejným uživatelským ID.
_fbp
analytické
3 měsíce
Facebook nastavuje tento cookie pro zobrazování reklam, ať už na Facebooku nebo na digitální platformě poháněné reklamou Facebooku, po návštěvě webové stránky.
_clsk
analytické
1 den
Microsoft Clarity nastavuje tento cookie pro ukládání a seskupování zobrazení stránek uživatele do jednoho záznamu o sezení.
SM
analytické
relace
Microsoft Clarity nastavuje tento cookie pro synchronizaci MUID napříč doménami Microsoftu.
MR
analytické
7 dnů
Tento soubor cookie nastavený společností Bing se používá ke shromažďování informací o uživatelích pro účely analýzy.
SRM_B
výkonnostní
1 rok 24 dnů
Používá jej Microsoft Advertising jako jedinečné ID pro návštěvníky.
ANONCHK
reklamní
10 minut
Soubor cookie ANONCHK nastavený společností Bing se používá k ukládání ID relace uživatele a ověřování kliknutí na reklamy ve vyhledávači Bing. Soubor cookie také pomáhá při vytváření přehledů a personalizaci.
JSESSIONID
nebytný
relace
New Relic používá tento soubor cookie k uložení identifikátoru relace, takže New Relic může sledovat počty relací pro aplikaci.


3. Jaké údaje prostřednictvím cookies zpracováváme?
Můžeme zpracovávat data o tom, jak webovou stránku používáte prostřednictvím svého počítače, telefonu nebo jiného zařízení, pomocí kterého na webovou stránku přistupujete. Zpracovávat můžeme například:

 • Data o zařízení: model hardwaru, jedinečné identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení.
 • Protokol: čas a trvání používání webové stránky, vyhledávací údaje a veškeré informace uložené v souborech cookies, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč nebo účet.
 • Údaje o poloze: údaje o vaší poloze získané pomocí různých technologií určování polohy, jako je např. GPS, přístupové body k Wi-Fi nebo jiné snímače, které mohou poskytovat data zařízení v okolí.
 • Jiná data: údaje o vašem používání webové stránky, které můžeme zpracovávat, pokud s cílem spolupracovat s námi navštívíte nebo použijete webové stránky nebo aplikace třetích stran, a údaje o tom, jak se účastníte na obsahu webové stránky.

 
Pokud údaje ukládané prostřednictvím cookies tvoří osobní údaje, řídí se podmínky jejich zpracování příslušnými ustanoveními tohoto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

4. K čemu takto získané údaje slouží a jak s nimi pracujete?
Údaje získané prostřednictvím cookies zpracováváme a používáme pro následující účely:
 
Zajištění základních funkcí webové stránky, jako je navigace, přístup k zabezpečeným částem webové stránky, rychlé načítání webového obsahu nebo ověření uživatele. Webová stránka nemůže bez zpracování pro tento účel nezbytných dat správně fungovat.
 
Ukládání uživatelských preferencí na doménu po dobu trvání relace nebo na přiměřeně krátkou dobu. Tyto údaje se používají ke zlepšení pohodlí uživatele ukládáním údajů o vašem nastavení, jako je jazyk, region, rozlišení obrazovky, souhlas se soubory cookies a další.
 
Ukládání uživatelských preferencí napříč webovými stránkami. Uložené údaje se používají ke zlepšení pohodlí uživatele pomocí asociování webových stránek s nastaveními, jako je jazyk, region, rozlišení obrazovky atd.
 
Sledování návštěvnosti webové stránky. Ke sledování návštěvnosti se používají analytické soubory cookies první strany. Tyto cookies neobsahují unikátní identifikaci uživatele.
 
Statistiky a analýzy chování uživatelů. Údaje slouží k vytváření statistik, sledování a analýze chování uživatelů na různých webových stránkách. Data mohou být použita pro vytváření anonymizovaných hlášení.
 
Marketing produktů a propojení se sociálními sítěmi. Vaše osobní údaje se používají, abyste mohli být informováni o produktech a službách společnosti Y SOFT, o kontrole obsahu a třetích stranách, akcích, soutěžích, informačních buletinech, reklamách a katalozích. Některé osobní údaje se používají k cílení výše uvedených zpráv. Vaše osobní údaje se také používají k propojení webových stránek se sociálními sítěmi a ke sdílení obsahu prostřednictvím těchto sítí.

 
5. Poskytnutí údajů získaných prostřednictvím cookies třetím stranám 
V případě analytických a marketingových cookies můžeme poskytnuté a získané údaje na základě Vašeho souhlasu zpřístupnit dalším stranám, a to zejména: marketingovým agenturám, společnostem ze skupiny Y Soft group a poskytovatelům analytických a statistických služeb.
 
Zejména:
Google Analytics
 
Tato webová stránka používá službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“), která používá cookies k analýze toho, jak uživatelé tuto webovou stránku využívají.
 
Konkrétně webová stránka používá následující moduly:

 • Google Analytics – sledování stavu a výkonu účtu, shrnutí návštěvníků, aktivní uživatelé, průzkumník uživatelů, analytika návštěvníků, kvalita návštěvníků, pravděpodobnost konverze, srovnávací zprávy, demografické údaje a zájmy, přehled toku uživatelů, přehledy AdWords;
 • DoubleClick Digital Marketing – integrace služby Doublecklick Campaign Manager, aktivace remarketingu a reportovacích funkcí reklam v analytice, optimalizace obsahového marketingu, optimalizace marketingového vyhledávacího nástroje, rychlost webu;
 • AdSense – AdSense v analytice, seskupování obsahu, vyhledávání stránek, události, přehled toku chování, vytváření a správa cílů, tok cílů, přiřazování, přehledy akvizic, chování uživatelů.

 
Informace generované souborem cookie o používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) mohou být posílány a ukládány na serverech ve Spojených státech.
 
Společnost Google tyto informace použije pro účely vyhodnocení používání webové stránky a vytváření zpráv o takovém použití pro svého provozovatele a pro poskytování dalších služeb souvisejících s činnostmi na webové stránce a pro používání internetu obecně. Společnost Google může tyto informace poskytnout také třetím stranám, pokud tak vyžaduje zákon nebo pokud takové třetí strany zpracovávají tyto informace pro společnost Google. Používání souborů cookies na webové stránce můžete deaktivovat tak, jak je popsáno výše, nebo změnou příslušných nastavení v prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte pro všechny typy cookies, nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.
 
Chcete-li se odhlásit ze sledování službou Google Analytics na všech webových stránkách, navštivte prosím:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 
Podrobné informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na adrese:
http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.
 
6. Co mám dělat, pokud budu mít pochybnosti o správném zpracování cookies
Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. V takovém případě uveďte prosím ID svého souhlasu, které naleznete v Informacích o webu.
 
7. Upozornění 
Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem externích webových stránek, na které webová stránka odkazuje hypertextovými odkazy. Nejsme zodpovědní za zpracování vašich osobních údajů na externích webových stránkách. Tyto hypertextové odkazy se poskytují jako služba uživatelům a jsou přístupné na vlastní riziko.
 
Abychom zajistili maximální ochranu před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnou změnou, zveřejněním nebo zničením údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, přijali jsme příslušná organizační a technická opatření včetně fyzických, elektronických a organizačních postupů vedoucích k ochraně a zabezpečení informací shromážděných prostřednictvím této stránky. Vaše citlivá data nebo osobní údaje, které jste zadali na naší webové stránce, jsou šifrována a chráněna certifikátem SSL. Bez ohledu na výše uvedené nemůžeme zaručit, že vaše osobní údaje jsou v bezpečí, pokud jsou posílány vámi nebo pokud se svými osobními údaji nezacházíte bezpečně..


Změny tohoto Prohlášení ochrany osobních údajů
Podnikové potřeby a informační technologie se neustále vyvíjejí. V reakci na tyto změny může společnost Y Soft čas od času toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů změnit. Sledujte pravidelně toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, abyste byly seznámeni s jeho změnami. Při každé změně tohoto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů bude změna patrná uvedením verze dokumentu a data vydání v jeho horní části.