Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Malé a střední podniky upřednostňují správu tisku v cloudu s řešením Edge Computing

Vyplývá to z nezávislého průzkumu využití cloud-first a Edge computing technologií v segmentu malých a středních podniků
Společnost Y Soft® Corporation dnes zveřejnila výsledky nezávislého celosvětového průzkumu, který zkoumal preference malých a středních podniků (SMB) v oblasti technologií cloudu a správy tisku založené na využití cloudových služeb.
 
Průzkum Cloud Print Management analyzoval odpovědi technologických manažerů s rozhodovacími pravomocemi se zodpovědností za současné využití technologie cloudu, jejich obavy a preference pro používání cloudové technologie, konkrétně v oblasti správy tisku. Zajímavé byly také jejich znalosti, využití a preference technologie Edge computing.

Při využití technologie Edge Computing jsou tiskové úlohy místo zpracování na úrovni centrálního cloudu odbaveny na lokální úrovni s využitím okrajového (edge) zařízení a do cloudu jsou odesílána pouze metadata o tiskové úloze pro uchování a potřeby reportingu. Tímto způsobem se zkrátí doba odezvy a zatížení datového pásma. Pro firmy, které znepokojuje otázka zabezpečení obsahu dokumentů a soukromí dat, přináší technologie Edge Computing výhodu, kdy citlivý obsah dokumentů zůstává v jejich lokální síti a nepokračuje až do cloudu. Koncová zařízení jsou navíc obvykle jednodušší zařízení, jejichž provoz je z hlediska nákladů efektivnější než provoz serverů.
 
Společnost Y Soft jako vedoucí hráč v oblasti podnikových řešení pro správu tisku a digitalizaci dokumentů chtěla rozpoznat preference a obavy SMB organizací při zavádění cloud a Edge technologie. Y Soft poskytuje špičkové edge technologie pro korporace a velké firmy od roku 2008 a společnost předpokládá, že přidaná hodnota tohoto řešení bude stejně výhodná i v segmentu malých a středních podniků.
 
Výsledky průzkumu ukázaly mnoho zajímavých informací o využívání a preferovaných technologiích v SMB segmentu. Mezi hlavní výhody patří:
 
  • Použití cloudových řešení je všudypřítomné – 93 % malých a středních podniků používá veřejné cloudové aplikace, obvykle Microsoft® Office 365 nebo obdobná řešení
     
  • 50 % malých a středních podniků upřednostňuje cloud-first řešení a pouze 10 % použije pouze cloudové aplikace
     
  • Bezpečnostní otázky řeší malé a střední podniky u všech svých aplikací; 52 % respondentů uvedlo bezpečnost jako stěžejní bod, který je znepokojuje; zatímco 61 % firem ho uvedlo jako hlavní znepokojení při správě tisku v cloudu

Nicméně podniky střední velikosti, společnosti se sídlem v USA a společnosti využívající více než 50 tiskáren nejčastěji spravují tisk pomocí cloudu. Zároveň 29 % respondentů plánuje nákup služeb správy tisku v cloudu v průběhu následujících 12 měsíců.

  • 35 % malých a středních podniků již používá technologii Edge computing a 56 % upřednostňuje správu tisku v cloudu s využitím lokálních Edge zařízení.

Edge zařízení popisovaná v průzkumu umožňují zpracování tiskových úloh v podnikové síti na lokální úrovni. S přihlédnutím k obavám SMB společností o bezpečnost správy tisku v cloudu (61 % respondentů) přináší využití Edge computing firmám více klidu na duši a další výhody.

"Při rozhovorech se zákazníky a partnery a po prostudování trendů na trhu a preferencí SMB segmentu ohledně využití technologie Edge computing jako součásti tiskových služeb v cloudu jsme přesvědčeni, že koncová zařízení mají nesmírně důležitou roli," uvedl Y Soft Chief Technology Strategist Ondřej Krajíček. „Na rozdíl od protějšků z řad velkých korporací je zájem malých a středních podniků přistoupit na cloud-first řešení mnohem větší. Věříme, že se to změní a organizace všech velikostí budou vyžadovat cloudové řešení pro všechny služby, včetně správy tisku,“ dodal.
 
Přechod na využití cloudových aplikací byl velmi úspěšný. Ve skutečnosti dokonce příliš úspěšný. Z hlediska odezvy, využití šíře připojení a místům, kde je připojení k internetu pomalé nebo nespolehlivé, je nyní zpracování informací blíže místu, kde jsou data potřebná. V případě zpracování tiskové úlohy na lokální síti se dostává společnostem potřebné jistoty z hlediska bezpečnosti a ochrany soukromí dat. Výsledky průzkumu naznačují, že SMB firmy jsou si dobře vědomy této potřeby.
 
Kompletní znění průzkumu, které obsahuje další statistiky a podrobnosti o demografických údajích účastníků průzkumu, si můžete stáhnout z webových stránek společnosti Y Soft.

 

Přihlásit se k odběru našeho newsletteru

US