Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Střední škola Turramurra úspěšně dokončila pilotní projekts YSoft be3D Academy

Online knihovna 3D lekcí asistuje pedagogům při používání 3D tisku při výuce.
Společnost Y Soft Corporation oznámila, že střední škola Turramurra se stala první školou v Austrálii, která využívá be3D Academy při výuce technických a kreativních předmětů (STEAM) s použitím 3D tisku. Online knihovna be3D Academy byla spuštěna v listopadu 2019. Nabízí řadu plánů lekcí pro 3D tisk, které pedagogům usnadňují zavést 3D tisk do výuky.
 
3D tisk poskytuje studentům alternativní způsoby učení a vnáší do předmětů, a to především těch složitých technických, život.
 
Díky 3D tisku mohou studenti manipulovat a experimentovat s předměty, učit se kinesteticky a řešit problémy. Zajímavé projekty ve 3D lekcích na be3D Academy pomáhají pedagogům zvyšovat motivaci studentů a nabízet jim praktické a poutavé učební pomůcky.
 
Projekty v be3D Academy jsou testovány pedagogy. Obsahují různá videa, pracovní listy pro studenty a soubory hotových 3D modelů. To vše mohou učitelé použít při výuce. U jednotlivých lekcí na be3D Academy je také uvedeno, jaké technické, technologické, umělecké, designérské či matematické koncepty obsahují.
 
Prostřednictvím be3D Academy se střední škole Turramurra podařilo zajistit pro studenty lepší přístup k novým technologiím. Společnost Y Soft dodala střední škole Turramurra pět 3D tiskáren YSoft be3D eDee™ pro použití v rámci pilotního programu be3D Academy. Řešení 3D tisku eDee bylo navrženo speciálně pro oblast vzdělávání. Obsahuje tiskárnu eDee a software pro správu tisku YSoft SAFEQ 3D k zajištění bezpečného tisku a efektivní správu 3D tiskáren. Tiskárny YSoft be3D eDee 3D mají snadno použitelný dotykový displej, srozumitelné podrobné instrukce pro studenty a zdokonalené bezpečnostní prvky včetně uzamykatelných dvířek. Navíc používají netoxický filament z materiálu PLA.
 
be3D Academy obsahuje hotové plány lekcí 3D tisku, takže učitelé se mohou více věnovat studentům. Tyto 3D lekce byly vyvinuty tak, aby odpovídaly australským učebním plánům. Obsahují kvalitní projekty podporující kritické myšlení. Studenti mohou sledovat, jak se z jejich konceptů a návrhů stávají během několika hodin hotové produkty. Lekce be3D Academy lze upravit pro různou úroveň znalostí a dovedností, aby z nich studenti měli maximální užitek.  
 
Will Delves, 12. rokem asistující poradce a zastupující učitel průmyslového designu na Turramurra Hich School v Austrálii, řekl: „Studentům přístup k 3D tisku jednoznačně prospěl. Díky 3D tiskárnám jsme mohli přejít na transformativní učení, které rozvíjí kreativitu studentů a jejich schopnost spolupráce v rámci výuky.
 
Studentům se program velice líbil. Pro učitele to bylo opravdu snadné, protože vše potřebné k vedení lekce 3D tisku bylo obsaženo v materiálech z be3D Academy včetně pracovních listů a instruktážních videí. Máme zde suplujícího učitele, který dokázal bez problémů vést jeden z projektů, aniž by měl jakékoliv předchozí zkušenosti s 3D tiskem. Studenti reagovali na proces 3D tisku velice dobře, a to především ti, kteří se nejlépe učí pozorováním. Pokyny a instrukce na dotykovém displeji byly jasné a srozumitelné.  Funkce dvířek uzamykatelných na dobu tisku, nepřístupnost filamentu a skutečnost, že tyto materiálu nejsou toxické, výrazně zvýšily bezpečnost z hlediska pedagoga.
 
Adam O’Neill, generální ředitel Y Soft pro Austrálii a Nový Zéland, uvedl, „3D tisk je skvělou příležitostí, jak studentům i pedagogům přiblížit nové technologie. Díky YSoft be3D eDee je nyní 3D tisk snadný. S be3D Academy nemusejí učitelé sami hledat materiály vhodné pro hodinu, protože mají k dispozici řadu hotových lekcí, ze kterých stačí si vybrat.
 
„Pro studenty je důležité mít přístup k technologiím a připravovat se na budoucí povolání. 3D tisk a be3D Academy nejenže vzdělávají studenty a učí je pracovat s novou technologií. Současně jim poskytují možnost inovovat v rámci samostudia. Studenti mohou mít přístup do databáze 3D modelů a vytisknout si libovolný model z nabídky. “
 
Na základě skvělých výsledků pilotního programu 3D tisku škola nyní rozšiřuje využití be3D Academy a 3D tiskáren.
 
Will Delves řekl: „Učitelé z tradičnějších oborů mají rovněž zájem o využití 3D tisku při výuce. Učitel zeměpisu chce se studenty tisknout 3D modely domů, aby si studenti mohli vyzkoušet urbanistické plánování.“
 

Přihlásit se k odběru našeho newsletteru

US