Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Y Soft podpoří vzdělávání učitelů zajištěním tiskových služeb v regionálních centrech Elixíru

-- Spoluprací s organizací Elixír do škol evangelizujeme povědomí o 3D tisku v technických oborech --
Společnost Y Soft® Corporation dnes na veletrhu Prague Education Festival oznámila spolupráci se vzdělávací organizací Elixír do škol. Díky společnému partnerství Y Soft zajistí poskytování služeb a správu 3D tisku až ve 30 centrech napříč českými školami. Do každého z center Elixíru Y Soft věnuje dvě tiskárny YSoft be3D eDee a zajistí kromě dodávky filamentu i potřebnou podporu při instalaci a údržbě zařízení.

Z navázaného partnerství s Y Softem máme nesmírnou radost. Učitelé v naší síti získávají jedinečnou příležitost využívat bezpečné 3D tiskárny se žáky ve své výuce. Věříme, že tímto krokem společně otevíráme další možnosti pro zavádění a ověřování inovativních výukových metod v našich školách. Posláním Elixíru je vytvářet učitelům podmínky pro smysluplnou výuku fyziky a využívání digitálních technologií ve výuce a spolupráce s Y Softem nám jednoznačně pomáhá poslání naplňovat,“ říká Petra Prošková, ředitelka Elixír do škol, z. ú.

Edukace učitelů v 3D tisku

V rámci partnerské dohody specialisté společnosti Y Soft zajistí proškolení učitelů na obsluhu 3D zařízení. Na Prague Education Festivalu došlo též k oznámení oficiálního spuštění projektu be3D Academy, online repozitáře 3D zdrojů a plánů jednotlivých lekcí, které usnadňují výuku s využitím 3D tisku na školách. Be3D Academy je nyní k dispozici pedagogům zapojeným do projektu Elixír jako další součást komplexního tiskového řešení YSoft be3D eDee.

 „Věříme, že díky realizaci společných workshopů, prezentacím nejlepších příkladů z praxe učitelů z center na akcích pro další pedagogy a poskytováním našich zkušeností a zázemí k využití 3D tisku na školách výraznou měrou společně přispějeme k dalšímu rozvoji nejen technologického vzdělávání v Česku,“ vysvětlil Petr Šťastný, Senior Product Manager 3D tiskových řešení,  Y Soft.

3D tiskárny v učebnách. Proč?

Odborníci se shodují na tom, že s přítomností 3D tisku ve třídách se studenti lépe zapojí do výuky a usnadní jim to pochopení obtížných předmětů. Lekce vyučované pomocí 3D tisku jsou daleko živější a udržují zájem studentů o probíranou látku. Vyučování praxí je účinná vzdělávací technika.

3D tisk může hrát důležitou roli při volbě kariéry studenta. 3D tisk otevírá nové příležitosti v oblastech, které studenti dříve považovali za nudné nebo za hranicemi svých schopností. Díky novým možnostem výuky dostávají studenti do rukou reálnou možnost, jak změnit svět. Zejména předměty z portfolia STEAM (Science - Věda, Technologie, Engineering - Strojírenství, Arts - Umění, Matematika) mohou začít hrát u studentů výraznou roli při volbě budoucí kariéry.

Přihlásit se k odběru našeho newsletteru

US