Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

YSoft Labs

YSoft Labs je naše interní inovační středisko pro podniková kancelářská řešení – kde naše výzkumné a vývojové týmy mohou experimentovat s novými technologiemi a testovat koncepty nových produktů a služeb.
Již déle než 18 let nabízí společnost Y Soft podniková kancelářská řešení organizacím a institucím po celém světě. Naše inovace, které začínaly softwarem a hardwarem pro správu tisku, a rozšířily se o řešení pro skenovací workflow a správu 3D tisku, nyní využívají přední světlové společnosti v oblasti finančnictví, zdravotnictví, pojišťovnictví, výroby, vzdělávání a energetiky.
 
Stále se však cítíme jako mladý a agilní startup, jehož vizí je pomáhat podnikům pracovat chytřeji.
 
Polovinu svých zisků reinvestujeme do výzkumu a souvisejících aktivit, abychom mohli pokračovat v inovacích a zdokonalování našich produktů i hledání nových inovativních technologických oblastí.

Výzkumná a vývojová pracoviště Y Soft se nacházejí v Praze a Brně. Nedávno jsme otevřeli nové pracoviště v Ostravě. YSoft Labs úzce spolupracuje s výzkumem a vývojem na aktivním náboru a rozvoji softwarových a hardwarových týmů i s produktovými, logistickými a výrobními manažery tak, abychom byli schopni vyvíjet a nabízet nové produkty a služby.

TÝMY YSOFT LABS V SOUČASNOSTI PRACUJÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH

Budoucnost správy tisku a digitalizace dokumentů

Naše vlajková loď, YSoft SAFEQ, představuje standard v oblasti správy tisku a digitalizace dokumentů. Každá nová verze je obohacena o inovace odpovídající vyvíjejícím se potřebám zákazníků. Jelikož zákazníci důvěřují naší schopnosti snižovat náklady, zvyšovat bezpečnost dokumentů a dat a zvyšovat produktivitu, jsou klíčovou náplní práce YSoft Labs inovace.

Protože jsme očekávali poptávku po využívání cloudu a edge computing ke snížení zátěže podnikových IT zdrojů, pracovali v YSoft Labs na významném projektu vývoje hostované služby pro správu tisku. YSoft SAFEQEdge Core budeme, pouze na základě pozvánky, nabízet jako beta projekt malým a středním podnikům.
 
Přečtěte si víc o naší strategii cloud-first.

Digitalizace dokumentů a správa tisku zajišťují akceschopnost podniku. Kromě toho je digitalizace stále dostupnější a umožňuje využití výkonných a efektivních funkcí workflow k snadné digitalizaci, zpracování a doručování a ukládání dokumentů. Kromě toho využíváme i další funkce jako OCR a technologie pro dolování dat z dokumentů. Kromě inovací vždy ručíme za stabilitu a uživatelsky přívětivé prostředí

3D tiskárny a správa 3D tisku

3D tisk existuje již přes 20 let, ale teprve nyní se začal masově šířit a využívat. YSoft Labs vyvíjí rychlá a komplexní řešení pro správu tisku a 3D tisku původně zaměřená na sektor vzdělávání. To zahrnuje nové 3D tiskárny, zkoušení nových materiálů a technologií a optimalizaci softwaru a procesů.
 
Jedná se o neobyčejně vzrušující oblast, která je zatím ještě stále v zárodku a naše rozsáhlé zkušenosti z tiskových 2D (papírových) workflow v kombinaci s know-how pro výrobu 3D tiskáren generují nové nápady a možnosti.

PREBOARDING A ONBOARDING PRO PERSONALISTIKU

Ve současném náborovém prostředí přicházejí noví zaměstnanci do podniku, aniž by byli náležitě zaškoleni a seznámeni s novým místem. To vede k tomu, že si připadají odcizení, zmatení a bez pocitu sounáležitosti, což může vyústit až v to, že odejdou ještě ve zkušební lhůtě. Seznamte se s YSoft Clerbo. Clerbo poskytuje preboarding a onboarding pro hybridní i vzdálené pracovníky. Podporuje okamžitou loajalitu, dlouhodobý rozvoj zaměstnanců a zvyšuje jejich produktivitu.

Protože je onboardingový obsah generován automaticky a okamžitě zpřístupňován pracovníkům bez ohledu na to, kde se právě nacházejí a jaké zařízení používají, vědí noví zaměstnanci, co mají dělat a kdy. S Clerbo můžete zajistit produktivitu nových pracovníků od prvního dne a vaše HR procesy budou efektivnější o konzistentnější.

Internet věcí (IoT – Internet of Things)

IoT je již dnes součástí produktů Y Soft. Zkoumáme jeho další možnosti a potenciál. Příkladem této vzrušující badatelské činnosti mohou být roboti vytvoření v YSoft Labs, kteří simulují testování nových softwarových funkcí na multifunkčních tiskárnách a mobilních zařízeních.

Vzhledem k flexibilní a efektivní implementaci, konfiguraci a vývoji IoT aplikací si představujeme platformu – kompletní hardwarový a softwarový ekosystém – který dokáže poskytovat produkty a služby v maloobchodu městech, továrnách, vozidlech apod. S využitím naší softwarové odbornosti a know-how ve výrobě jsme v optimálním postavení k využití i realizaci transformačního potenciálu IoT.
US