PL

Okręg miejski Tameside

System YSoft SafeQ zastępuje dotychczasowe rozwiązanie do zarządzania drukowaniem, oferując większą elastyczność pozwalającą spełnić potrzeby tej organizacji świadczącej usługi dla lokalnej społeczności w Wielkiej Brytanii. Ciągłe zmiany operacyjne oznaczają udostępnione usługi drukowania w wielu organach publicznych, transparentne raportowanie i integrację z istniejącymi systemami.
Okręg miejski Tameside
SAP Integration
SAP Integration
SAP Integration now available
US