Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Informace k institutu třetí strany

Společnost Y Soft Corporation, a.s. se z vlastní vůle a na vlastní náklady rozhodla podpořit generála Petra Pavla v prezidentské volbě.

Evidenční číslo Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí:
1-2022-PRE-002

Číslo transparentního účtu, vedeného u Raiffeisenbank a.s.: 270880095/5500.
Společnost Y Soft Corporation, a.s. nepřijímá dary třetích stran na tento účet.
Pohyby na účtu jsou přístupné na této adrese.

Na těchto stránkách budou zveřejněny všechny informace týkající se hospodaření v této oblasti, včetně popisu příjmů a výdajů.
 
Václav Muchna se rozhodl, jako soukromá osoba, z vlastní vůle a na vlastní náklady podpořit generála Petra Pavla v prezidentské volbě.
 
Evidenční číslo Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí:
2-2022-PRE-006

Číslo transparentního účtu, vedeného u Česká spořitelna, a.s.: 4916357083/0800.
Václav Muchna přijímý dary třetích stran na tento účet.
Pohyby na tomto účtu jsou přístupné na této adrese.
 
Částka Popis
678 955,00 Kč Přijaté prostředky do 16.1.2023
300 000 Kč - Dar od Matěj Kratochvíl
276 000 Kč - Dar od Y Soft Corporation, a.s.
102 955 Kč - Dary od drobných dárců do 30,000 Kč
- 678 927,00 Kč Platba MAFRA, a.s. dne 16.1.2023
Kategorie dle zákona: jiné výdaje
Floating HalfPageAd - 161 098 Kč + DPH
VideoSpot Reach - 299 999 Kč + DPH
HP eKombi  - rectangle 480x300 - 100 000,25 Kč + DPH
153 000,00 Kč Přijaté prostředky 16.1 - 18.1.2023
100 000 Kč - Dar od Matěj Kratochvíl
50 000 Kč - Dar od Juraj Šabatka
3 000 Kč - Dary od drobných dárců do 30,000 Kč


Tato aktivita Václava Muchny je oddělená od výše uvedené aktivity společnosti Y Soft Corporation, a.s. a společnost pouze poskytla prostor na této webové stránce pro účely zveřejnění zákonem požadavovaných informací.
 
US