Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Informace k institutu třetí strany

Společnost Y Soft Corporation, a.s. se z vlastní vůle a na vlastní náklady rozhodla podpořit generála Petra Pavla v prezidentské volbě.

Evidenční číslo Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí:
1-2022-PRE-002

Číslo transparentního účtu, vedeného u Raiffeisenbank a.s.: 270880095/5500.
Společnost Y Soft Corporation, a.s. nepřijímá dary třetích stran na tento účet.
Pohyby na účtu jsou přístupné na této adrese.
 
Částka Popis

708 581,83 Kč
31.1.2023

Přijaté prostředky Y Soft Corporation, a.s.

-699 999,83
1.2.2023

Platba digitální kampaně za období
leden/2023
Kategorie dle zákona: d) jiné výdaje

-8 582,00 Kč
1.2.2023

Platba za venkovní plachtu na budově sídla.
Kategorie dle zákona: c) výdaje na úhradu venkovní reklamy

 

Václav Muchna se rozhodl, jako soukromá osoba, z vlastní vůle a na vlastní náklady podpořit generála Petra Pavla v prezidentské volbě.
 
Evidenční číslo Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí:
2-2022-PRE-006

Číslo transparentního účtu, vedeného u Česká spořitelna, a.s.: 4916357083/0800.
Václav Muchna přijímý dary třetích stran na tento účet.
Pohyby na tomto účtu jsou přístupné na této adrese.
 
Částka Popis
106 101,00 Kč
od 15.12.2022
do 24.1.2023

Přijaté prostředky od 57 drobných,
ale za to veledůležitých dárců
do 30,000 Kč

850 000,00 Kč Přijaté dary od velkých dárců:
 19.01.2023    Bárta Ladislav    50 000,00
 19.01.2023    Páral Tomáš    170 000,00
 18.01.2023    Prof. Vladimír Mařík    100 000,00
 18.01.2023    Horký Vít    50 000,00
 17.01.2023    Kratochvíl Matěj    100 000,00
 16.01.2023    Šabatka Juraj    50 000,00
 06.01.2023    HVÍŽĎALA JAN    30 000,00
 25.12.2022    Kratochvíl Matěj    300 000,00
276 000,00 Kč
12.1.2023

- 276 000,00 Kč
22.1.2023

Přijatý dar od Y Soft Corporation, a.s.

S ohledem na limit podpory 1 000 000 Kč byl tento
dar následně vrácen a společnost Y Soft Corporation
realizovala vlastní kampaň na svůj účet.

- 678 927,00 Kč
16.1.2023
Platba MAFRA, a.s. za online reklamu
Kategorie dle zákona: d) jiné výdaje
Floating HalfPageAd - 161 098 Kč + DPH
VideoSpot Reach - 299 999 Kč + DPH
HP eKombi  - rectangle 480x300 - 100 000,25 Kč + DPH
- 199 998,72 Kč
25.1.2023

Platba BRNS, s.r.o. za digitální kampaň na seznam.cz
(30 sec. video napříč weby spadajícími do skupiny Seznam)
Kategorie dle zákona: d) jiné výdaje

- 35 000,00 Kč
5.2.2023

Platba Acaballado, s.r.o.; příspěvěk na brněnský koncert
na podporu generála Petra Pavla
Kategorie dle zákona: d) jiné výdaje

- 42 175,28 Kč

Darování zůstatku nadaci NFNZ na podporu
nezávislé žurnalistiky. Link na nadaci.
Tento výdaj není spojen s prezidentskými volbami.Tato aktivita Václava Muchny je oddělená od výše uvedené aktivity společnosti Y Soft Corporation, a.s. a společnost pouze poskytla prostor na této webové stránce pro účely zveřejnění zákonem požadavovaných informací.
 
US