Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Řešení YSoft SafeQ pro vzdělávání

Zůstaňte zaměřeni na zlepšování výuky
S omezenými prostředky musí být vzdělávací instituce maximálně efektivní v oblasti tiskových služeb, které nabízejí, a současně musí hledat nové způsoby, jak zapojit studenty do procesu výuky.

Klíčové diferenciační faktory Y Soft pro oblast vzdělávání:
  • Nákladově efektivní tiskové služby pro jediný areál i více areálů
  • Přehled o všech funkcích pro tisk, skenování a kopírování pro všechna tisková zařízení
  • Digitální dokumentová workflow, díky kterým budou vyučující i administrativní pracovníci produktivní
  • 3D tisková řešení navržená speciálně pro školství
  • Placené tiskové služby pro 2D i 3D tiskárny
Učitel, studenti a kopírka na chodbě školy

Výzvy & Benefity ve vzdělávání

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ TISKOVÉ SLUŽBY

Správci mají dokonalý přehled o všech tiskových službách ve všech areálech, takže mohou optimalizovat strojový park tiskových zařízení a zavádět opatření na snížení nákladů a omezení plýtvání.

ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY PERSONÁLU A PEDAGOGŮ

Procesy založené na papírových dokumentech jsou pracné, časově náročné a dochází při nich k chybám. Automatizovaná skenovací workflow řeší tyto problémy digitalizací opakovaných úkonů s papírovými dokumenty. Snadná implementace i použití.

ÚČTOVÁNÍ ZA TISKOVÉ SLUŽBY

Mezi funkce YSoft SAFEQ pro placený tisk na 2D a 3D tiskárnách patří studentské účty, aplikace Cash Desk pro účetnictví a vyrovnání na stolním počítači a, volitelně, platební automat umožňující platby v bankovkách a mincích vybrané měny.

SPRÁVA ŘEŠENÍ 3D TISKU MŮŽE BÝT NÁROČNÁ

Většina 3D tiskáren končí za zamčenými dveřmi, protože škola nedokáže kontrolovat jejich využívání. Funkce řešení pro správu tisku YSoft SAFEQ, kterými jsou tiskárny YSoft be3D vybaveny, tento problém řeší. (a týž sytém YSoft SAFEQ lze používat také pro 2D tiskárny!)

Studenti používající 3D tiskárny ve třídě

Řešení navržená pro oblast vzdělávání

Dostupné 3D tiskárny neobsahují bezpečnostní a ovládací prvky, které školy vyžadují. Naše řešení jsou navržena a provozně testována ve skutečných školách, aby pracovní postupy a inovativní učební metody jako 3D tisk umožňovaly IT soustředit se na výukové projekty a dosahovat vynikajících učebních výsledků.

ŘEŠENÍ pro učitele

YSOFT BE3D EDEE - Inspirace pro příští generaci

MÁTE ZÁJEM O PRODUKTY Y SOFT?

Kontaktujte nás, pokud vás zajímají další informace o našich řešeních pro vzdělávání.
 
US