Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.
Komplexní služba řízení projektu pro implementaci
YSoft SafeQ

GOE Framework

Z průzkumů vyplývá, že většina složitých IT projektů je jen málo úspěšná, neboť není dosaženo požadované návratnosti investice či očekávané hodnoty, nebo se jedná o vyložený neúspěch. GOE Framework byl navržen pro implementaci platformy workflow řešení YSoft SAFEQ ve velkých korporacích, kde je v sázce zajištění produktivity kancelářských provozů, aby bylo dosaženo očekávané návratnosti investic bez překročení rozpočtu a nákladných prodlev.

Hlavní výhody

Společnost Y Soft a její certifikovaní partneři používají GOE Framework k tomu, aby dokonale poznali vaše potřeby a faktory úspěchu, a to v několika fázích: Poznávání, Návrh, Implementace a průběžná služba Proactive Care. Tento formální proces zajišťuje odborné řízení projektu, hladkou implementaci a dosažení požadovaných cílů a návratnosti investice.

Poznávání

Y Soft zajistí zapojení všech zainteresovaných osob ve vaší organizaci, odsouhlasení komplexní revize požadavků i identifikaci kritických akceptačních faktorů a faktorů úspěchu. To často zahrnuje funkční, provozní a finanční kritéria.

Návrhy

Y Soft a certifikovaný partner sestaví formální realizační tým, definují rozsah projektu, zdokumentují a navrhnou veškeré úpravy. Předáme vám konečný architektonický a funkční návrh vyhovující vašim požadavkům, který lze ověřit na základě testování konceptu nebo pilotního testování konceptu. Dle potřeby jsou provedeny úpravy a vypracován finální rozpis práce.

Implementace

Nejprve je vytvořen kompletní plán implementace, který zahrnuje plánování zdrojů, připravenost prostředí a komunikaci o změnách. Průběžně jsou revidována vaše akceptační kritéria, aby bylo zajištěno, že návrh a implementace splní nebo překonají vaše očekávání. Provozní a funkční výkaznictví zajišťuje realizaci plánu a vyhodnocuje kompletní hodnotovou nabídku a návratnost investice projektu.

Proactive Care

Služba YSoft Proactive Care zajišťuje průběžnou podporu a monitorování implementace za účelem zajištění trvale dobrého stavu vašeho systému YSoft SAFEQ.
Společnost Y Soft a její certifikovaní partneři používají GOE Framework k tomu, aby dokonale poznali vaše potřeby a faktory úspěchu, a to v několika fázích: Poznávání, Návrh, Implementace a průběžná služba Proactive Care. Tento formální proces zajišťuje odborné řízení projektu, hladkou implementaci a dosažení požadovaných cílů a návratnosti investice.

Zajímá vás služba Proactive Care?

US