CZ
Komplexní služba řízení projektu pro implementaci
YSoft SafeQ

Global Operational Excellence Framework

Z průzkumů vyplývá, že většina složitých IT projektů není zcela úspěšná, neboť není dosaženo požadované úrovně návratnosti investice, nebo se jedná o vyložený neúspěch. GOE Framework byl navržen pro dosažení úspěšného nasazení řešení YSoft SafeQ ve velkých korporacích, kde je v sázce zajištění produktivity kancelářských provozů, a aby bylo současně dosaženo očekávané návratnosti investic bez překročení rozpočtu či nákladných prodlev.
Global Operational Excellence Framework

Hlavní výhody

Společnost Y Soft a její certifikovaní partneři používají GOE Framework k tomu, aby dokonale poznali vaše potřeby a faktory úspěchu, a to v několika fázích: Poznávání, Návrh, Implementace a průběžná služba Proactive Care. Tento formální proces zajišťuje odborné řízení projektu, hladkou implementaci a dosažení požadovaných cílů a návratnosti investice.
Poznávací fáze

Poznávání

Y Soft zajistí zapojení všech zainteresovaných osob ve vaší organizaci, odsouhlasení komplexní revize požadavků i identifikaci kritických akceptačních faktorů a faktorů úspěchu. To často zahrnuje funkční, provozní a finanční kritéria.
Návrhová fáze

Návrhy

Y Soft a certifikovaný partner sestaví formální realizační tým, definují rozsah projektu, zdokumentují a navrhnou veškeré úpravy. Předáme vám konečný architektonický a funkční návrh vyhovující vašim požadavkům, který lze ověřit na základě testování konceptu nebo pilotního testování konceptu. Dle potřeby jsou provedeny úpravy a vypracován finální rozpis práce.
Implementační fáze

Implementace

Nejprve je vytvořen kompletní plán implementace, který zahrnuje plánování zdrojů, připravenost prostředí a komunikaci o změnách. Průběžně jsou revidována vaše akceptační kritéria, aby bylo zajištěno, že návrh a implementace splní nebo překonají vaše očekávání. Provozní a funkční výkaznictví zajišťuje realizaci plánu a vyhodnocuje kompletní hodnotovou nabídku a návratnost investice projektu.
Fáze Proactive Care

Proactive Care

Služba YSoft Proactive Care zajišťuje průběžnou podporu a monitorování implementace za účelem zajištění trvale dobrého stavu vašeho systému YSoft SafeQ.
Odstavec GOE
Společnost Y Soft a její certifikovaní partneři používají GOE Framework k tomu, aby dokonale poznali vaše potřeby a faktory úspěchu, a to v několika fázích: Poznávání, Návrh, Implementace a průběžná služba Proactive Care. Tento formální proces zajišťuje odborné řízení projektu, hladkou implementaci a dosažení požadovaných cílů a návratnosti investice.

Zajímá vás služba Proactive Care?

Learn how we test Card Readers
Learn how we test Card Readers
Accurate readings increase document security
US