Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

YSOFT SAFEQ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Bezpečně spravuje prostředí tiskových služeb bez potřeby používat speciální, certifikovaná tisková zařízení.
Lékařka u MFD

Benefits for Healthcare

SHODA S LEGISLATIVOU
Pomáhá zajistit shodu s HIPAA a dalšími legislativními opatřeními prostřednictvím spravovaného přístupu ověřených uživatelů. Na skutečnostech založené reporty poskytují auditní stopu pro veškerou tiskovou aktivitu.
ZJEDNODUŠENÉ TISKOVÉ SLUŽBY S VYSOKOU DOSTUPNOSTÍ
Centralizovaný i distribuovaný systém se snadno spravují z uživatelsky přívětivé konzole. Nakonfigurovat lze vysokou dostupnost, převzetí služby při selhání (failover) a redundanci.
SNIŽTE NÁKLADY
Architektura stavebních bloků snižuje požadavky na servery a pravidla tisku omezují plýtvání např. prosazením oboustranného nebo černobílého tisku. Přesné účtování podle kódu oddělení, možnosti placeného tisku.
EFEKTIVNÍ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

Personál má u každého multifunkčního zařízení zapojeného do sítě přístup k tiskovým a skenovacím workflow. Sdílené a delegované tiskové fronty mohou urychlit péči o pacienta.

Lékař a pracovník managementu nemocnice sedí u notebooku

INTEGRACE YSOFT SAFEQ CONNECTORU S EPIC®

Díky integraci connectoru YSoft SAFEQ s Epic mohou zdravotnická zařízení bezpečně tisknout dokumenty z aplikací Epic. Naše integrace s Epic, společně se standardními bezpečnostními funkcemi YSoft SAFEQ, zjednodušuje tiskové prostředí a zvyšuje dostupnost systému. Integrace connectoru YSoft SAFEQ s Epic nabízí:

  • Spravovaný a bezpečný přístup uživatelů k tiskovým a skenovacím zařízením
  • Podporu zajištění shody s HIPAA a další legislativou na komplexní zabezpečení a ochranu záznamů pacientů
  • Komplexní reporty umožňují audit veškeré činnosti uživatelů a zařízení
  • Komplexní reporty pro audity bezpečnosti dokumentů a ochrany soukromí
  • Tisk metodou pull pro tisk, skenování, kopírování a faxování u libovolného zařízení v síti
  • Schopnost zadržení úlohy na zařízení pro dodržení zásady uchovávání informací
  • Schopnost automatického smazání tiskové úlohy v předepsaných intervalech
  • Přehled o stavu úlohy v systému Epic
Epic je registrovaná ochranná známka společnosti Epic Systems Corporation.

SOLUTIONS FOR HEALTHCARE PROVIDERS

IMPROVING PATIENT CARE

MÁTE ZÁJEM O PRODUKTY Y SOFT?

Kontaktujte nás, pokud vás zajímají další informace o našich řešeních pro vzdělávání.
 
US