PL

International School of Kuala Lumpur

W związku z planowanym otwarciem nowego terenu szkoły ISKL w 2018 roku rozważano modernizację infrastruktury drukowania. Uaktualnianie rozwiązania do zarządzania drukowaniem stosowanego w szkole ISKL stawało się coraz droższe, a nie oferowało nowych funkcji dostępnych obecnie na rynku.
International School of Kuala Lumpur
YSoft SAFEQ Breeze Beta
YSoft SAFEQ Breeze Beta

SMB can now lose the IT hassle of supporting print services.

US