PL

YSoft Proactive Care

Ciągła pomoc techniczna i stałe monitorowanie gwarantują niezmiennie dobry stan wdrożenia platformy rozwiązań do obsługi przepływów zadań YSoft SAFEQ.

Przegląd sprawności operacyjnej klienta

Pulpit nawigacyjny przeglądu sprawności operacyjnej klienta umożliwia firmie Y Soft i jej certyfikowanemu partnerowi monitorowanie poziomu obsługi i pomocy technicznej, jakie oferujemy w trakcie wdrażania oraz w późniejszym okresie. Po wdrożeniu systemu YSoft SAFEQ nadal pozostajemy w kontakcie. Kontynuujemy sprawdzanie kondycji systemu klienta, aby zagwarantować jego optymalne działanie zgodnie z oczekiwanym zakresem wydajności. Sukcesy klientów są naszymi sukcesami. Opcja Proactive Care stanowi jeden z czynników wskazujących, jak poważnie traktujemy tę filozofię.

Proactive Care Agent

Opcjonalny klient Proactive Care Agent dla systemu Windows udostępnia na pulpicie nawigacyjnym dodatkowe informacje na temat infrastruktury drukowania, dzięki którym firma Y Soft i jej certyfikowany partner mogą zapobiegać problemom i rozwiązywać je, zanim wystąpią w lokacji klienta. Wykonujemy czynności serwisowe i udzielamy pomocy technicznej, dzięki czemu informatycy klienta mogą zajmować się innymi projektami.

Co monitorujemy

Zależnie od wybranego poziomu pomocy technicznej klient Proactive Care Agent może monitorować zakresy użycia dysków, pamięci oraz procesorów. Klient Proactive Care Agent mierzy także przestoje wybranych składników systemu YSoft SAFEQ i analizuje komunikaty o błędach oraz średni rozmiar zadania drukowania. Można dodatkowo skonfigurować alerty w celu powiadamiania firmy Y Soft, jej partnera i własnych informatyków o nieprawidłowościach wykrytych przez to narzędzie.

Oferta Proactive Care

Opcja Proactive Care jest oferowana w ramach dowolnej z naszych umów dotyczących poziomu usług Premium.
Dodatkowo opcja Proactive Care jest elementem platformy YSoft Global Operational Excellence (GOE) Framework™.
Contactless Printing
Contactless Printing
Safe, touchless printing with the new MFX Mobile Reader
US