CZ

YSoft Labs

YSoft Labs je naše interní inovační středisko pro podniková kancelářská řešení – kde naše výzkumné a vývojové týmy mohou experimentovat s novými technologiemi a testovat koncepty nových produktů a služeb.
Již déle než 18 let nabízí společnost Y Soft podniková kancelářská řešení organizacím a institucím po celém světě. Naše inovace, které začínaly softwarem a hardwarem pro správu tisku, a rozšířily se o řešení pro skenovací workflow a správu 3D tisku, nyní využívají přední světlové společnosti v oblasti finančnictví, zdravotnictví, pojišťovnictví, výroby, vzdělávání a energetiky.
 
Stále se však cítíme jako mladý a agilní startup, jehož vizí je pomáhat podnikům pracovat chytřeji.
 
Polovinu svých zisků reinvestujeme do výzkumu a souvisejících aktivit, abychom mohli pokračovat v inovacích a zdokonalování našich produktů i hledání nových inovativních technologických oblastí.

Výzkumná a vývojová pracoviště Y Soft se nacházejí v Praze a Brně. Nedávno jsme otevřeli nové pracoviště v Ostravě. YSoft Labs úzce spolupracuje s výzkumem a vývojem na aktivním náboru a rozvoji softwarových a hardwarových týmů i s produktovými, logistickými a výrobními manažery tak, abychom byli schopni vyvíjet a nabízet nové produkty a služby.

TÝMY YSOFT LABS V SOUČASNOSTI PRACUJÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH

Budoucnost správy tisku a digitalizace dokumentů

Naše vlajková loď, YSoft SAFEQ, představuje standard v oblasti správy tisku a digitalizace dokumentů. Každá nová verze je obohacena o inovace odpovídající vyvíjejícím se potřebám zákazníků.
 
Digitalizace dokumentů a správa tisku zajišťují akceschopnost podniku. Kromě toho je digitalizace stále dostupnější a umožňuje využití výkonných a efektivních funkcí workflow k snadné digitalizaci, zpracování a doručování a ukládání dokumentů. Kromě toho využíváme i další funkce jako OCR a technologie pro dolování dat z dokumentů.
 
Jelikož zákazníci důvěřují naší schopnosti snižovat náklady, zvyšovat bezpečnost dokumentů a dat a zvyšovat produktivitu, jsou klíčovou náplní práce YSoft Labs inovace. Kromě inovací vždy ručíme za stabilitu a uživatelsky přívětivé prostředí
 
Budoucnost správy tisku a digitalizace dokumentů nepochybně zahrnuje také mobilitu a požadavek na hladkou adaptabilitu na neustále se vyvíjející technologie, přičemž je třeba zachovat snadnost použití, vysokou užitnou hodnotu, flexibilitu a uživatelský komfort. Ve všech těchto oblastech se nám daří neustále zavádět nové standardy.

3D tiskárny a správa 3D tisku

3D tisk existuje již přes 20 let, ale teprve nyní se začal masově šířit a využívat. YSoft Labs vyvíjí rychlá a komplexní řešení pro správu tisku a 3D tisku původně zaměřená na sektor vzdělávání. To zahrnuje nové 3D tiskárny, zkoušení nových materiálů a technologií a optimalizaci softwaru a procesů.
 
Jedná se o neobyčejně vzrušující oblast, která je zatím ještě stále v zárodku a naše rozsáhlé zkušenosti z tiskových 2D (papírových) workflow v kombinaci s know-how pro výrobu 3D tiskáren generují nové nápady a možnosti.

Správa lidského kapitálu

Rozvíjející se společnosti často přestávají být dostatečně inovativní, protože jejich zaměstnanci tráví víc času hledáním způsobů, jak nějakou činnost provést, než vlastní činností. Současně se vedení společností obává, že přijde o talentované pracovníky z důvodu nespokojenosti s rigidními procesy a pravidly. Současná řešení pro správu lidského kapitálu (HCM) jsou často těžkopádná a časově náročná, takže nakonec neplní tu funkci, kterou by měla.
 
YSoft Labs posuzuje řešení HCM podle sociálních vazeb a spolupráce, což společnostem umožňuje inovovat podnikové procesy prostřednictvím inteligentní analytiky, sociální spolupráce, komunikace a vzdělávání.

Internet of Things

IoT je již dnes součástí produktů Y Soft. Zkoumáme jeho další možnosti a potenciál. Příkladem této vzrušující badatelské činnosti mohou být roboti vytvoření v YSoft Labs, kteří simulují testování nových softwarových funkcí na multifunkčních tiskárnách a mobilních zařízeních.

Vzhledem k flexibilní a efektivní implementaci, konfiguraci a vývoji IoT aplikací si představujeme platformu – kompletní hardwarový a softwarový ekosystém – který dokáže poskytovat produkty a služby v maloobchodu městech, továrnách, vozidlech apod. S využitím naší softwarové odbornosti a know-how ve výrobě jsme v optimálním postavení k využití i realizaci transformačního potenciálu IoT.
Chrome Enterprise Recommended
Chrome Enterprise Recommended
SAFEQ is verified to Google's high performance standards for built-in printing from Chrome browsers.
US