CZ

Hardwarová divize IOTA

Hardwarová divize IOTA je jednou z rostoucích oblastí podnikatelské činnosti Y Soft. Kromě výroby a testování produktů souvisejících s YSoft SAFEQ a 3D tiskáren máme také hardwarovou divizi IOTA, která podporuje týmy YSoft Labs a Y Soft R&D při tvorbě prototypů a potenciálně nových produktů. IOTA také poskytuje výrobní kapacity společnostem z portfolia Y Soft Ventures.

Produkty související s YSoft SAFEQ

Produkty související s YSoft SAFEQ jsou na hardwaru založená řešení, která hladce pracují v rámci YSoft SAFEQ Enterprise Workflow Platform.

DALŠÍ INFORMACE

​YSoft be3D eDee

První řešení pro správu 3D tisku s komplexní funkční výbavou pro správu tisku a účetním systémem pro kontrolu a úhradu nákladů na 3D tisk.

DALŠÍ INFORMACE

USB čtečky karet

USB čtečky karet představují řešení pro ověřování totožnosti, které lze používat v různých oblastech včetně ověřování totožnosti pro přístup k tiskovým zařízením.

DALŠÍ INFORMACE

Chrome Enterprise Recommended
Chrome Enterprise Recommended
SAFEQ is verified to Google's high performance standards for built-in printing from Chrome browsers.
US