Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

YSoft SAFEQ
Rozšíření a integrace

Tato rozšíření a integrace YSoft SafeQ přidávají další
funkce pro přizpůsobenou správu tisku a digitalizaci dokumentů pro váš podnik.
Přidává další funkce upravené podle potřeb zákazníka. Zde jsou příklady obvyklých přizpůsobení. K dispozici mohou být i další.

 

Zobrazení vlastníka úlohy v seznamu úloh

Přidá vlastníka úlohy do názvu úlohy

Při odesílání úloh do sdílené fronty není vlastník tiskové úlohy vždy zřejmý. Toto rozšíření přidá vlastníka úlohy do názvu úlohy, takže původ úlohy je jasný. Názvy úloh lze u určitých typů úloh upravovat podle pravidel stanovených nástrojem pro tisk podle pravidel. #SWC-66

 

Tisk pro hosty

Bezpečný mobilní tisk pro návštěvníky

Generuje a doručuje přihlašovací údaje (PIN, kód, heslo nebo CAC) bez nutnosti zapojení IT oddělení. Extension Store #SWC-2

 

Archivace úloh

Archivuje úlohy pro účely auditu

Všechny úlohy (tisk, kopírování, skenování a v některých případech faxování) lze archivovat. Archivované úlohy lze vyhledávat a lze definovat spouštěče na bázi klíčových slov, které auditory upozorní na možnost úniku dat. Extension Store #SWC-75

 

Job Routing Proxy

Rychlejší doručování tiskových úloh na MFD (multifunkční zařízení), vyskakovací okno s odhadem náročnosti úlohy, lokální monitorování.

Přijímá tiskové úlohy z různých zdrojů, zpracovává je a odesílá do YSoft SafeQ s použitím různých klientských protokolů. Jedná se například o:
  1. Když je řešení YSoft SafeQ distribuováno na vzdálená umístění, odstraňuje proxy případné prodlevy.
  2. Přidává vyskakovací okno s odhadem ceny.
  3. Lze integrovat s nástrojem Local Monitor ke sledování tiskových úloh v místních tiskovém spooleru Windows.
Extension Store #SWC-79
 

Víceúrovňový reporting

Reporty v hierarchické stromové struktuře

Generuje webové reporty v hierarchické stromové struktuře zobrazující divize, oddělení a pododdělení na základě hierarchické struktury z Active Directory/LDAP. Webové reporty se zobrazují jako kontingenční tabulky a lze je exportovat do souboru .csv. Toto rozšíření vyžaduje modul reportingu. Extension Store SWC-119
 

My Savings Data

Poskytuje uživatelům informace o využití

Uživatelé mohou sledovat, jakých dosahují úspor při tisku, kopírování a skenování i z hlediska dopadu na životní prostředí. Widgety jsou k dispozici po ověření uživatele ve webovém rozhraní Ysoft SafeQ. Vytváří reporty dostupné jako widget pro SharePoint v dashboardu uživatele. Extension Store #SWC-73

 

Delegování tisku

Delegujte tiskovou frontu na ostatní

Webové rozhraní pro správu členů delegované tiskové fronty Automaticky vytváří sdílené tiskové fronty. Také nabízí jednoduché možnosti překladů do jiných jazyků. Extension Store #SWC-49

 
YSoft SAFEQ lze integrovat s aplikacemi třetích stran nebo do těchto aplikací bezpečně doručovat dokumenty. Kromě následujících rozšíření má YSoft SAFEQ také Connector Library (Knihovnu konektorů) pro automatické doručování dokumentů při použití automatizovaných skenovacích workflow. Tyto konektory jsou součástí modulů skenovací workflow a pokročilá skenovací workflow.

 

ATI

Využití YSoft SAFEQ v centrálním reprografickém oddělení

Účty pro tisk prostřednictvím tiketování úloh.Vývoj a podpora: ATI.

ATI-advanced-technologies-intl-1.png

Digital Fax pro YSoft SAFEQ

Rozlučte se s problémy analogového faxu a vysokými náklady

S YSoft SAFEQ Digital fax již nebudete potřebovat samostatné faxy ani tiskové systémy pro analogové linky či VoIP.  Navíc se zvýší spolehlivost a sledovatelnost faxů. Náklady a požadavky na technickou podporu související s faxováním lze významně snížit. Navíc digitální proces s přijímáním stavů a přijatých faxů na e-mail zvyšuje produktivitu uživatelů. K dispozici pro sady SAFEQ Print Management a Enterprise Suite.Další informaceSWC-132 

logo-SAFEQ-positive-1.png

EPIC

Tiskněte bezpečně z elektronického systému záznamů pacientů pro zdravotnictví.

Potřeba certifikované tiskárny je minulostí. Díky integraci YSoft SAFEQ Connectoru s Epic je zabezpečený tisk možný na libovolném multifunkčním zařízení v síti. Zásady uchovávání informací, automatické mazání a vizibilita úlohy pro uživatele v rámci Epic jsou funkční a ještě je zde mnoho dalších funkcí. Extension Store SWC-128

Rozšíření Google Chrome Print

Toto řešení umožňuje uživatelům přirozeně tisknout z prohlížeče Chrome prostřednictvím YSoft SAFEQ. Tvoří ho backendový server a rozšíření prohlížeče Chrome. Všechny platformy podporující rozšíření prohlížeče Chrome jsou podporovány (Unix, Linux, MacOS, Windows, Chrome OS apod.).  Rozšíření SAFEQ Google Chrome Print je řešení doporučované společností Chrome Enterprise.Další informaceSWC-133

EXPORT ADRESÁŘE GOOGLE

Importuje uživatele domény do YSoft SAFEQ

Aby bylo možné přijmout úlohu odeslanou z YSCloudPrintConnectoru do YSoft SAFEQ, musí být uživatel zaveden v databázi YSoft SAFEQ. Pokud zákazník provozuje doménu hostovanou na Google, můžeme nabídnout YSGoogleDirectoryExport pro import uživatelů domény Google do databáze YSoft SAFEQ. Nástroj vytváří soubor .csv ve formátu pro nástroj CSV replicator. Exportuje uživatele, role a nákladová střediska. Lze ho také použít k pravidelnému importu uživatelů do databáze YSoft SAFEQ. #SWC-48

Google Drive Upload

Nahrává naskenované dokumenty na Google Drive

Nahrává naskenované dokumenty na uživatelův účet Google Drive. Službě je třeba povolit přístup k účtu. Extension Store #SWC-47

iManage (Legal)

Optimalizované doručování skenovaných dokumentů

Jednoduché skenovací workflow mezi YSoft SAFEQ a iManage. SWC-118

LDAP PROXY PRO AZURE AD

Synchronizuje uživatele s Microsoft Azure AD

Tato proxy aplikace umožňuje YSoft SAFEQ synchronizovat uživatele s Microsoft Azure AD prostřednictvím webových požadavků nebo systému knihovny s použitím protokolu SIP2. Uživatelé importovaní z Azure AD mohou používat své ověřovací údaje pro Azure AD k přihlášení do webového rozhraní YSoft SAFEQ a integrovaných terminálů. Proxy obdrží požadavky LDAP z YSoft SAFEQ, které jsou přeloženy na webové nebo SIP2 požadavky a odpovědi jsou přeloženy na odpovědi LDAP. #SWC-100

LEAP Practice Management (Legal)

Doručování naskenovaných dokumentů a vykazování kompenzace nákladů

Optimalizovaný tok mezi YSoft SAFEQ a LEAP.

M-Files Enterprise Content Management

Doručování naskenovaných dokumentů a metadat do systému M-Files Enterprise Content Management

Script také využívá schopnosti M-Files prohledávat externí zdroje souborů a získávat metadata ze souboru XML. Script lze proto použít k doručování naskenovaných dokumentů do dalších podnikových systémů pro správu obsahu. Extension Store #SWC-52

SAP

Umožňuje zúčtování tisku ze SAPu v YSoft SAFEQ.

Identifikuje vlastníka tiskové úlohy na základě jejích metadat, synchronizuje stav zařízení, umožňuje dávkový tisk a podporuje dokumenty generované dokumentovými službami Adobe. Extension Store #SWC-80

SKENOVÁNÍ DO ONBASE

Automatické doručování informací do systému elektronického deníku pacientů OnBase.

Skenování do OnBase je automatizované skenovací workflow pro doručování informací do OnBase, elektronického deníku pacientů (systém se nazývá OnBase). Každý skenovaný dokument je doručován se souborem CSV obsahujícím podrobné informace o pacientovi, oddělení a další údaje vyžadované systémem OnBase. #SWC-24

VSPX Enterprise

Spolehlivé doručování úloh ve vysokém objemu na tiskárny

Ověřuje tisk a v případě zjištění závady tisk opakuje nebo přesměruje na jinou tiskárnu. Pro některé funkce je vyžadována volitelná funkce Print Roaming.

WeChat & Alipay

Propojuje uživatelské účty WeChat a Alipay s uživatelským účtem YSoft SAFEQ

Používá mobilní aplikace WeChat a Alipay k přihlášení k SafeQ, nahrání tiskových úloh a úhradě výtisků a kopií. Extension Store #SWC-108

Xerox Print Awareness Tool

Integrace s Xerox Print Awareness Tool

Poskytuje zúčtování tisku prostřednictvím konektoru, takže uživatelé mohou využívat veškerých funkcí YSoft SAFEQ a vykazovat přesné statistiky pro podnikovou správu udržitelnosti. Extension Store #SWC-36

V YSoft SAFEQ jsou standardně platební brány PayPal a DIBS. Další platební brány poskytované jako rozšíření nebo integrace jsou uvedeny níže.

 

ARL Payment Provider

Spravuje zůstatky a účtuje uživatelům za používání YSoft SAFEQ

Tato dvoucestná integrace se používá hlavně v knihovnách. Umožňuje uživatelům platit za používání YSoft SAFEQ. Zůstatky uživatelů jsou načítány z ARL a YSoft SAFEQ účtuje uživatelům za tisk, kopírování a skenování. Extension Store #SWC-71

ARL-Canada.png

CREDITGUARD

Spravuje zůstatky a účtuje uživatelům za používání YSoft SAFEQ

Platební brána CreditGuard působí na izraelském trhu a poskytuje obchodníkům webové rozhraní pro platby kartou. #SWC-12

EKASHU

Integrace mezi YSoft Payment System a eKashu.

eKashu od společnosti Creditcall je klasické řešení e-commerce, které funguje ve 37 zemích. Jedná se o hostovanou platební stránku, která přijímá platby kreditní kartou, debetní kartou a PayPal. #SWC-41

GLOBALPAYMENTS (DŘÍVE REALEX)

Integrace mezi YSoft Payment System a GlobalPayments

GlobalPayments (dříve Realex) je platební brána, která funguje především (ale nikoliv pouze) ve Spojeném království a Irsku. Poskytuje zpracování plateb kartami přes webové rozhraní pro řadu poskytovatelů platebních služeb. #SWC-38

Ingenico eCommerce Payment Gateway

Platební brána, která podporuje celosvětově přes 150 způsobů plateb.

Tato platební brána, dříve známá jako Ogone, podporuje různé platební metody včetně iDeal, přímé bankovnictví, PayPal, WorldPay. Extension Store #SWC-13

IPS Payment Provider

Usnadňuje používání funkce placeného tisku v YSoft SAFEQ

Načítá a ukládá zůstatky na účtech a účtuje uživatelům za používání YSoft SAFEQ Vyvinuto společností BBM spol. s.r.o. Extension Store #SWC-40

ISKAM Payment Provider

Ukládá informace o zůstatcích na uživatelských účtech a interaguje s nimi.

Vyvinula společnosti ApS Brno s.r.o.. Umožňuje řešení YSoft SAFEQ načítat zůstatky z ISKAM a účtovat uživatelům za používání YSoft SAFEQ. Extension Store #SWC-34

Izly Payment Provider

Umožňuje účtování za tisk, kopírování a skenování

Oblíbený francouzský systém, který umožňuje řešení YSoft SAFEQ číst zůstatky na uživatelských účtech a účtovat uživatelům za používání YSoft SAFEQ. Extension Store #SWC-42

MultiSafepay Payment Provider

Umožňuje uživatelům dobíjet účty v YSoft SAFEQ

Využívá systém MultiSafepay k navýšení prostředků na účtech YSoft SAFEQ Extension Store #SWC-83

NetPay Payment Provider

Načítá a ukládá zůstatky na účtech a účtuje uživatelům za používání YSoft SAFEQ

Dvoucestná integrace pro uživatelské účty. Čte zůstatky a účtuje za používání YSoft SAFEQ (tisk, kopírování a skenování). Extension Store #SWC-60

OneStopSecure Payment Provider

Standardizuje a centralizuje podnikové transakce a zajišťuje aktualizace informací o platbách ve finančních a dalších systémech.

OneStopSecure od společnosti Nelnet (dříve UniLink Data Systems) se používá hlavně v Austrálii. Veškeré platby kartami jsou přijímány prostřednictvím technologie kompatibilní s PCI secured payment. Extension Store #SWC-81

Paytrail Payment Gateway

Uživatelé mohou snadno přidávat prostředky na své účty YSoft SAFEQ.

Funguje jako zásuvný modul (plug-in) pro tuto platební bránu oblíbenou ve Skandinávii. Extension Store #SWC-32

PELECARD

Integrace mezi YSoft Payment System a Pelecard.

PeleCard je zpracovatel karetních transakcí působící na izraelském trhu. Tento plug-in používá řešení hostované stránky Pelecon umožňující uživatelům v Izraeli platit platební kartou. #SWC-51

Przelewy24 Payment Gateway

Zpracování plateb kartami umožňující uživatelům přidávat prostředky na účty YSoft SAFEQ

Poskytuje zpracování plateb kartami přes webové rozhraní pro řadu poskytovatelů platebních služeb v Polsku. Extension Store #SWC-20

SNAPSCAN

Integrace mezi YSoft Payment System a SnapScan.

SnapScan je populární platební řešení v Jihoafrické republice. Umožňuje uživatelům platit mobilním telefonem po oskenování QR kódu. Plugin zobrazuje QR kód o ověřuje stav platby s použitím volání API na severy SnapScan. #SWC-45

Wirecard AG Payment Provider

Integrace mezi YSoft Payment System a Wirecard Checkout Page

Umožňuje dobíjení účtů YSoft SAFEQ prostřednictvím této brány. Extension Store #SWC-65

WPM EDUCATION

Integrace mezi YSoft Payment System a WPM Education.

Platební brána WPM Education  působí ve Spojeném království a poskytuje tamním univerzitám webové rozhraní pro zpracování plateb kartou. #SWC-4
S použitím uživatelských skriptů může YSoft SAFEQ automatizovat administrativní úkony a další úkony spojené s importováním obsahu do YSoft SAFEQ.

 

DÁVKOVÝ SOUBOR PRO INSTALACI TISKÁRNY

Dávkový soubor Windows instalující klienta YSoft SAFEQ instaluje tiskové ovladače a změny jejich konfigurace na klientskou pracovní stanici.

Alternativa MSI balíčků podporující instalaci tiskáren na pracovní stanice. Protože se jedná o prostý textový soubor, lze ho snadno přizpůsobit. Tento typ instalace klientů YSoft SAFEQ umožňuje správcům kombinovat různé instalační balíčky a připravit prostředí pro každého uživatele. #SWC-28

 

Bcimport Billing Code Importer

Importuje účtovací kódy ze vstupního textového souboru do YSoft SAFEQ

BCimport je nástroj pro příkazový řádek pro import účtovacích kódů, který nahrazuje manuální zadávání. Extension Store #SWC-14

 

Konvertovat na PDF

Automatická konverze odeslaných tiskových úloh na uložené PDF.

Používá pravidlo vyvolané systémem tisku podle pravidel ke konverzi tiskových úloh odeslaných uživatelem nebo skupinou uživatelů do PDF formátu a uložení do předdefinované uživatelské nebo sdílené síťové složky. Extension Store #SWC-125

Credit Charger

Automaticky a dávkově aplikuje virtuální fondy do účtů YSoft SAFEQ

Používá soubor XLSX k připisování peněz na uživatelské účty virtuálních nebo skutečných peněz. Extension Store #SWC-3

 

SAMOREGISTRACE UŽIVATELE TYPU HOST

GUI umožňuje hostům vytvářet si samostatně účty v YSoft SAFEQ.

Toto rozšíření umožňuje hostům vytvářet si samostatně účty v YSoft SAFEQ, ze kterých pak mohou tisknout, kopírovat a skenovat bez asistence IT. Webový portál vytvořený rozšířením si od uživatelům vyžádá e-mailovou adresu, jméno a heslo. Veškeré nově vytvořené účty mají náhodně vytvořený PIN, který se uživatelům zobrazí na stránce s potvrzením a také je jim zaslán na e-mail. Ověřování metodou CAPTCHA zabraňuje robotům vytvářet falešné účty. #SWC-114

 

Migrace síťových tiskáren

Zjednodušuje migraci síťových tiskáren do YSoft SAFEQ

Zjišťuje všechny lokálně instalované síťové tiskárny a automaticky je vytváří v YSoft SAFEQ. Volitelně instaluje klienta YSoft SAFEQ a překonfiguruje všechny tiskárny ve Windows, aby odesílaly tiskové úlohy do YSoft SAFEQ. Extension Store #SWC-64

 

SKENOVÁNÍ DO E-MAILU

Znovu odešle úlohy ze YSoft SAFEQ uživatelům jako přílohy e-mailu.

Systém jiného dodavatele je konfigurován, aby generoval tiskové úlohy, které jsou pak doručeny do YSoft SAFEQ. Toto rozšíření je určeno zákazníkům, kteří chtějí tiskového úlohy odesílat uživatelům zpět z YSoft SAFEQ jako přílohy elektronické pošty. Uživatelé tak mohou tiskovou úlohu před vytištěním zkontrolovat a rozhodnout se, zda ji opravdu chtějí vytisknout nebo ne. Tento způsob tak může snížit náklady na tisk. #SWC-82
 

ŠIFROVÁNÍ S/MIME PRO E-MAILY ODESÍLANÉ ZE SAFEQ

Odesílá e-mail se skenovaným dokumentem podepsaným veřejným klíčem uživatele z Microsoft Active Directory.

Uživatelé mohou skenovat s použitím automatizovaných skenovacích workflow YSoft SAFEQ, která připraví správce na MFD s instalovaným integrovaným terminálem. Workflow se konfiguruje tak, aby byla e-mailová zpráva šifrována s použitím veřejného klíče specifických příjemců z adresářová služby s použitím dotazu LDAP. V závislosti na konfiguraci workflow lze digitální snímky odesílat uživateli nebo i dalším členům organizace. #SWC-137

 

SKENOVÁNÍ DO SFTP

Přidává SFTP jako cílové místo skenovacího workflow.

Toto rozšíření bylo vytvořeno s použitím funkce Skenování do skriptu pro přidání SFTP / FTP jako cílového místa skenovacího workflow.#SWC-137

 

SCANWF – PROCESOR SKENOVACÍHO WORKFLOW

Rozšiřuje funkci Skenování do skriptu YSoft SAFEQ o různé konfigurovatelné kroky workflow.

Procesor skenovacího workflow  YSoft SAFEQ (scanWF) je samostatný nástroj, který lze použít ke snadnému rozšíření funkce skenování do skriptu YSoft SAFEQ o různé konfigurovatelné kroky. (Není však svázaný s YSoft SAFEQ a může být používán samostatně.) Implementuje skriptovací jazyk na bázi XML (definice XSD schéma je poskytováno), který podporuje operace jako nahrávání souboru/adresáře (FTP, SMB, WebDAV, s převzetím služby při selhání/vyvažováním zátěže), přesun, kopírování (prosté/UNC cesta), vytváření a mazání, komprese ZIP, nahrazování proměnných, časové razítko, počitadla, XML parsing, odeslání e-mailů, úprava obrazu, porovnávání regulárních výrazů, protokolování (dokonce do protokolu úloh YSoft SAFEQ), ukládání a načítání stavu, provádění externích příkazů, podmínky, iterace přes soubory a další. Tento nástroj není interaktivní (funguje na bázi příkazové řádky), nemá GUI. Může mít buď podobu nástroje na bázi příkazové řádky nebo služby Windows, která čeká na definiční soubor workflow, který po přijetí vykoná. #SWC-17

 

Samoobslužně přiřazené karty

Metoda pro samoobslužně přiřazení a opakované používání ID karet zaměstnanců, což se hodí především pro dočasná pracoviště v terénu (jako např. testovací zdravotnické stanice). Zákazník udržuje font karet pro uživatele, kteří si kartu sami přiřadí, když chtějí vytisknou úlohu. Uživatel zadá své přihlašovací údaje pro danou doménu. Tím dokončí proces přiřazení karty pro uvolnění první úlohy (nebo může volitelně přiřadit novou kartu povolenou v rozhraní správy). Přiřazení těchto karet je po uplynutí definované doby zrušeno (obvykle přes noc) vyhrazeným čisticím skriptem. Karty lze další den opět samoobslužně přiřadit. Toto rozšíření vyžaduje modul Print Roaming. Extension Store SWC-122

 

Nástroj IP Changer YSoft SAFEQ 6

Urychluje postup změny IP adresy

Při použití tohoto nástroje je změna IP adresy pro YSoft SAFEQ 6 nebo jeho externí databázový server rychlejší. Nástroj tvoří spustitelné soubory a skripty PowerShell, které lze spouštět příkazem na serveru Windows bez instalace dalšího provozního prostředí. Extension Store SWC-107

 

Kontaktujte nás

Použijte rozevírací nabídky k výběru rozšíření a integrací, které vás zajímají. Budeme v kontaktu.
US