PL

Platforma przepływu zadań w przedsiębiorstwie

Nasze podejście do rozwiązań oprogramowania jako platformy gwarantuje, że inwestycja w system YSoft SAFEQ jest gotowa, aby sprostać wyzwaniom przyszłości. Nowe funkcje można łatwo dodawać i są one w pełni zintegrowane.
System YSoft SAFEQ jest zaprojektowany jako platforma oprogramowania. Obecnie platforma ta ma trzy główne obszary produktu:  Zarządzanie drukowaniem, przechwytywanie dokumentów i zarządzanie drukowaniem 3D. W ramach tych trzech obszarów oprogramowanie jest oferowane jako pakiety oprogramowania zapewniające największe korzyści, chociaż można też kupić pojedyncze moduły.

ZARZĄDZANIE DRUKOWANIEM

Oferuje wsparcie wymagań dotyczących nadzoru nad drukowaniem w celu zapewnienie bezpieczeństwa, mobilności, oszczędności zasobów i ekonomiczności — tak by lepiej odpowiadać Twojemu programowi zarządzanych usług drukowania (MPS).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PRZECHWYTYWANIE DOKUMENTÓW

ZARZĄDZANIE DRUKOWANIEM 3D

Rozwiązania do zarządzania drukowaniem 3D pozwalają organizacji na sprawne administrowanie środowiskiem drukowania 3D. Najbardziej elastyczne rozwiązania do zarządzania drukowaniem 3D udostępniają także usługi płatnego drukowania oraz funkcje zarządzania drukarkami 2D, dzięki czemu inwestycja w środowisko drukowania 3D jest bardziej opłacalna.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Now With Digital Fax
Now With Digital Fax
Analog is dead (and costly), go digital!
US