Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Oblasti podnikatelské činnosti

Každý podnik je jedinečný. Podniky stejné velikosti a typu však mívají podobné potřeby. V této části se zaměříme na funkce a specifické možnosti, které budou zajímat velké podniky, malé podniky, vzdělávací instituce a zdravotnická zařízení.
Dva muži se dívají na clipboard
Pracovnice zdravotnictví u MFP

Řešení pro zdravotnictví

Bezpečně spravuje prostředí tiskových služeb bez potřeby používat speciální, certifikovaná tisková zařízení. Kromě správy tisku pomáhají řešení Y Soft zdravotnickým zařízením také zajistit shodu s legislativou jako např. HIPAA.

Klíčové diferenciační faktory Y Soft pro zdravotnictví:

 • Integrace YSoft SAFEQ connectoru s Epic (electronic patient records)
 • Schopnost uchovávat tiskové úlohy u tiskárny pro zajištění zásad uchovávání
 • Schopnost automatického mazání úloh po určité době
 • Přehled o stavu úlohy pro uživatele v Epic 

DALŠÍ INFORMACE
Učitel, studenti a kopírka na chodbě školy

Řešení pro školy

S omezenými prostředky musí být vzdělávací instituce schopny nabízet efektivní tiskové služby a směřovat prostředky do nových metod zapojení studentů do výuky.

Klíčové diferenciační faktory Y Soft pro vzdělávací instituce:

 • Nákladově efektivní tiskové služby pro jediný areál i více areálů
 • Přehled o všech funkcích pro tisk, skenování a kopírování pro všechna tisková zařízení
 • Digitální dokumentová workflow, díky kterým budou vyučující i administrativní pracovníci produktivní
 • 3D tisková řešení navržená speciálně pro školství
 • Placené tiskové služby pro 2D i 3D tiskárny a úhradu nákladů

DALŠÍ INFORMACE
Modrá obloha nad kancelářským komplexem

Řešení pro velké podniky

Adaptace na změny je náročným úkolem pro IT personál zodpovědný za tiskové služby.

Ať už je onou změnou zvýšení stavu zaměstnanců na stávajícím pracovišti nebo zřízení nových provozoven v jiným městech a zemích, je třeba, aby byla tisková infrastruktura snadno škálovatelná a flexibilní. Podniky rovněž potřebují technologie připravené na budoucnost, které jim pomohou s iniciativami digitální transformace jako např. přesunem podnikových systémů do cloudu.

Klíčové diferenciační faktory Y Soft pro velké podniky:

 • Hostování v cloudu nebo lokálně u zákazníka
 • Škálovatelná architektura
 • Flexibilní infrastruktura
 • Snadné přidávání dalších funkcí a služeb
 • Kompletní dohled nad celým prostředím tiskových služeb
 • Vstřícný cenový model SaaS.

DALŠÍ INFORMACE
Kolegové jednají v prosklené konferenční místnosti

Řešení pro malé podniky

Malé podniky potřebují využívat technologie k dalšímu rozvoji a zajištění maximální produktivity. Nesmírně důležitá je však možnost přidávat nové funkce za minimální náklady

Klíčové diferenciační faktory Y Soft pro malé podniky:

 • Tiskové služby nasazené v cloudu
 • Nejpokročilejší řešení pro digitalizaci dokumentů zvyšující produktivitu zaměstnanců
 • Modulární úzce integrované softwarové sady
 • Vstřícný cenový model SaaS
 • Okamžitá kompatibilita s technologií Universal Print pro stávající tisk, pokud nepoužívají řešení správy tisku

DALŠÍ INFORMACE
US