PL

Raportowanie

Moduł Raportowanie zapewnia łatwy dostęp do pogłębionej analizy korzystania z drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania w organizacji. Bogaty zestaw domyślnych raportów zawiera informacje pozwalające optymalizować środowisko usług drukowania. Administratorzy mogą łatwo dostosowywać raporty.

Raport internetowe obejmują szczegółowe dane gromadzone przez system YSoft SAFEQ i pochodzące z monitorowanych drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Dane te są prezentowane w sekcji Raporty internetowe interfejsu zarządzania systemu YSoft SAFEQ. Dostępnych jest wiele filtrów do dostosowywania raportów. Można wybierać spośród różnych rodzajów formatów prezentacji i eksportować tabele raportów do wymaganego formatu.

Raporty internetowe składają się z dwóch rodzajów danych statystycznych: szczegółowych danych statystycznych oraz podstawowych danych statystycznych. Szczegółowe dane statystyczne zawierają informacje na temat każdego pojedynczego zadania zbierane przez system YSoft SAFEQ. Podstawowe dane statystyczne są tworzone w oparciu o szczegółowe dane statystyczne poprzez zgrupowanie podobnych zadań w godzinnych odstępach. Podstawowe dane statystyczne zawierają wyłącznie najważniejsze informacje.

 

Raporty zarządzania to wygodny sposób, aby uzyskać informacje dotyczące całego środowiska drukowania na papierze i 3D lub określonych działów, drukarek i użytkowników.  

Raporty drukowania mogą obejmować dane o różnym stopniu szczegółowości:

  • Widok firmy — wyświetla informacje na temat wszystkich działów, drukarek i użytkowników.
  • Widok działu — wyświetla informacje na temat jednego konkretnego działu, obejmujące wszystkie drukarki i wszystkich użytkowników w tym dziale.

  • Widok urządzenia — obejmuje informacje dotyczące każdej drukarki i kopiarki w ramach sieci systemu YSoft SAFEQ w całej firmie.

  • Widok użytkownika — wyświetla informacje dotyczące wszystkich użytkowników systemu YSoft SAFEQ w organizacji.


​Raporty zarządzania są przeznaczone dla pracowników najwyższej kadry kierowniczej, audytorów lub innych osób, które potrzebują wglądu w całościowy obraz środowiska drukowania, kosztów drukowania i powiązanych informacji. Raporty są atrakcyjne wizualnie i mogą zawierać logo firmy.  

Raporty obejmują zarówno tabele, jak i wykresy, jasno prezentując historię wykorzystania środowiska drukowania, np. najbardziej aktywne działy, użytkowników i drukarki. Raporty umożliwiają filtrowanie według okresu i mogą być eksportowane lub automatycznie wysyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail w formacie PDF, HTML lub DOCX.

Raporty ekologiczne dostarczają firmie danych na temat zaoszczędzonych zasobów na drukowaniu na papierze, takich jak woda, drewno i emisje dwutlenku węgla, umożliwiając wydajniejsze i bardziej odpowiedzialne drukowanie. Raporty te stanowią ważne źródło informacji dla osób odpowiedzialnych za firmowe programy odpowiedzialności społecznej. Drukarki 3D korzystają z materiałów, które organizacje mogą chcieć śledzić. Raporty systemu YSoft SAFEQ zapewniają informacje o ilości materiału zużywanego podczas każdego zadania drukowania i dla każdej drukarki.

The reporting module is available in these Y Soft products

INTERESUJĄ CIĘ PRODUKTY FIRMY Y SOFT?

Skontaktuj się z nami za pomocą łącza poniżej, aby poznać opcje najlepsze dla Ciebie i Twojej firmy.
YSoft SAFEQ Breeze Beta
YSoft SAFEQ Breeze Beta

SMB can now lose the IT hassle of supporting print services.

US