ENG

Reporting

Reporting provides easy access to an in-depth analysis of the oganization's print, copy scan and fax usage. A rich set of default reports contains information to optimize your print services environment. Reports can be customized by administrators easily.

Reporting

Výhody

Hloubková analýza

Hloubková analýza

Reporty vykazují veškerou aktivitu na 2D a 3D tiskárnách a serverech ve formě auditu tiskových služeb společnosti podle skutečností za určité období. Používejte reporty k analýzám využití a identifikaci oblastí, kde lze dosáhnout optimalizace a snížení nákladů.

Předdefinovaný a vlastní reporting

Předdefinovaný a vlastní reporting

Předdefinované a vlastní standardní a manažerské reporty obsahují podrobné informace o tisku a 3D tisku, kopírování, skenování a faxování pro každou tiskárnu, skupinu uživatelů nebo dokonce i jednotlivé uživatele. Jediným kliknutím lze například získat informace o pěti nejaktivnějších uživatelích nebo nákladech připadajících na jednotlivá oddělení.

Jednoduché a efektivní vizuální formáty

Jednoduché a efektivní vizuální formáty

Modul YSoft SafeQ Reporting poskytujte hodnotná data v různých vizuálních formátech. Můžete si vybrat kruhový, sloupcový nebo čárový graf nebo si reporty stáhnout jako tabulky Excelu či dokumenty PDF.

Uživatelský přívětivé rozhraní

Uživatelsky přívětivé rozhraní

Funkce pro reporting jsou k dispozici v rozhraní YSoft SafeQ pro správu, kde je dashboard pro zobrazování a stahování reportů, úpravu reportů a nastavení reportů. Reporty mohou být generovány automaticky a rozesílány definované skupině uživatelů.

AUDITUJTE CELÉ TISKOVÉ PROSTŘEDÍ

AUDITUJTE CELÉ TISKOVÉ PROSTŘEDÍ

YSoft SafeQ poskytuje reporty o činnostech prováděných na multifunkčních zařízeních (MFD), síťových tiskárnách a 3D tiskárnách Y Soft. S funkcí YSoft SafeQ Reporting může organizace provádět kompletní audit celého tiskového prostředí.

 

Typy reportů YSoft SafeQ

YSoft SafeQ automaticky zaznamenává veškeré operace v tiskovém prostředí s pomocí modulu ověřování. Poskytuje komplexní informace potřebné pro audit celého tiskového prostředí a podporuje rozhodování na základě přesných, kompletních a aktuálních dat. Vedení může reportů využívat také k získávání informací o ekologickém dopadu tiskového systému vaší společnosti, což může být použito na podporu programů společenské zodpovědnosti podniku.

Web reports include detailed data gathered by YSoft SafeQ from monitored printers and MFDs. The data is presented in the Web reports section of the YSoft SafeQ management interface. Many filters are available for customizing reports. Choose from various types of presentation formats and export the report tables in the format needed.

Web reports consist of two kinds of statistical data: detailed statistics and basic statistics. Detailed statistics contain details about each individual job accounted by YSoft SafeQ. Basic statistics are created from detailed statistics by grouping similar jobs in one-hour intervals. Basic statistics include only key information.

 

Management reports are a convenient way to provide information about the entire 3D and paper print environment or only specified departments, printers, and users.  

Management reports can include data in varying degrees of detail:

  • Company view – Displays information about all departments, printers, and users.
  • Department view – Displays information about one particular department, including all the users and printers in that department.

  • Device view – includes information about every printer and copier in the YSoft SafeQ network across the entire company.

  • User view – Displays records about all the organization’s YSoft SafeQ users.


​Management reports are suitable for C-level staff, auditors, and anyone else who needs an overall picture of the print environment, print costs, and related information. The reports are visually attractive and can include the company’s logo.  

Reports include both the tables and charts, clearly showing a history of print environment usage, such as the most active departments, users, and printers. The reports can be filtered by time period and can be exported or automatically sent via email in PDF, HTML, or DOCX format.

Green Reports inform the company on resources saved on paper printing such as water, timber and CO2 emissions, providing results toward more efficient and responsible printing. These reports are important to individuals responsible for corporate social responsibility programs. 3D printers use filaments which organizations may want to track and YSoft SafeQ reports provides information on the amount of filament used on each 3D print job and for each printer.

AUTOMATIZOVANÉ REPORTOVÁNÍ A REPORTOVÁNÍ ON-DEMAND

AUTOMATIZOVANÉ REPORTOVÁNÍ A REPORTOVÁNÍ ON-DEMAND

Modul YSoft SafeQ Reporting má mnoho šablon reportů. Reporty lze upravit a získat je na vyžádání nebo automaticky e-mailem. Kromě toho lze definovat seznam příjemců. Reporty pro vedení lze ukládat do formátů PDF, HTML nebo DOCX. Standardní webové reporty lze ukládat do souborů CSV, HTML, PDF, XLS, XLSX nebo XML pro snadné sdílení. V každém případě poskytují reporty centralizovaný pohled na tiskové operace a na skutečnostech založená data pro lepší rozhodování o optimalizaci strojového parku tiskáren. Reporty mohou být generovány automaticky a odesílány na předdefinovanou e-mailovou adresu, nebo ukládány do předdefinovaných složek v určitých denních, týdenních a měsíčních intervalech.
ZÁKLADNÍ A POKROČILÉ FILTRY

ZÁKLADNÍ A POKROČILÉ FILTRY

S použitím filtrů si můžete nechat zobrazit pouze ty informace, které potřebujete. Existují dva hlavní typy filtrů: základní a pokročilé. Základní filtr zobrazuje klíčové informace. Například si můžete vybrat, zda si chcete nechat zobrazit standardní report nebo report týdenních průměrů. Ve výchozím nastavení obsahuje každý standardní report klíčové informace jako využití na uživatele, tiskárnu či nákladové středisko. Základní filtr zobrazuje informace pro zadaný časový rozsah.
 
Pokročilý filtr vám na druhou stranu nabízí víc možností. Například můžete vybrat pouze informace o určitém uživateli, nákladovém středisku, tiskárně, skupině tiskáren nebo účtovacím kódu.

The reporting module is available in these Y Soft products

1-й

Основа платформы 

В основе платформы решений рабочих процессов Y Soft лежит YSoft SafeQ. Благодаря нашей масштабируемой и гибкой архитектуре стандартных блоков клиенты могут выбрать следующие варианты развертывания управления печатью:
 
  • размещение службы Y Soft в облаке; 
  • локальное размещение в частном облаке;
  • сочетание локального размещения и размещения в частном облаке.  
 
YSoft SafeQ можно приобрести в виде наборов, модулей или в случае YSoft be3D eDee и YSoft SafeQEdge Core в виде пакета, в котором YSoft SafeQ и другие технологии и службы Y Soft объединены в уникальные решения. Продукты Y Soft предлагаются как служба по подписке или в рамках бессрочной лицензии.

ВАС ИНТЕРЕСУЮТ ПРОДУКТЫ Y SOFT?

Свяжитесь с нами с помощью приведенной ниже ссылки, чтобы узнать об оптимальных решениях для вас и вашего бизнеса.
SafeQ 6 a BLI 2020 Pick Award Winner
SafeQ 6 a BLI 2020 Pick Award Winner
Read about this coveted award.
US