Zatím jste ještě neudělili žádný souhlas.

Rozvoj podniku

Vaše infrastruktura musí být flexibilní, abyste byli schopni reagovat na potřeby podniku. Platforma YSoft SAFEQ je vysoce škálovatelná a tvořená stavebními bloky, díky čemuž se mohou služby i architektura rychle a nákladově efektivně adaptovat na růst podniku.
Motiv matice přes panorama nočního velkoměsta

Výzvy & Benefity

SCHOPNOST RYCHLÉHO ŠKÁLOVÁNÍ
Kdykoliv může dojít ke změně nebo nenadálému růstu. IT se potřebuje rychle adaptovat, aby zajistilo podporu nových pracovišť.
Architektura stavebních bloků YSoft SAFEQ umožňuje snadné rozšiřování a změny.
RŮZNÉ LOKALITY – RŮZNÉ POTŘEBY
Ne všechna pracoviště mají stejnou IT infrastrukturu či požadavky na služby.
Navrhněte si řešení s funkcemi jako vysoká dostupnost, redundance či přepnutí při nehodě, pokud je dané pracoviště potřebuje.
ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY
IT je dnes ústředním bodem digitální transformace. Často se od něj očekává, že zvýší produktivitu zaměstnanců.
Modulární funkce a automatizovaná skenovací workflow efektivně a bezpečně distribuují informace v rámci organizace.
OCHRANA NÁKLADŮ A CASH FLOW
Kontrola a předvídání nákladů může být pro rostoucí podnik náročný úkol.
Možnost nakupovat software a podporu jako předplacenou službu (Saas) podle počtu zařízení znamená, že tyto náklady jsou předvídatelné.

JIŽ DÉLE NEŽ 20 LET PODPORUJEME DALŠÍ ROZVOJ PODNIKŮ

YSoft SAFEQ je platforma workflow řešení od základu navržená s ohledem na bezpečnost a ochranu soukromí. Naše architektura Platform for Growth je zárukou škálovatelnosti a flexibility, jaké rostoucí organizace potřebuje. YSoft SAFEQ lze implementovat jako lokální instalaci nebo instalaci v privátním nebo hybridním cloudu.

Prozkoumejte naše řešení pro rozvoj podniku

Více než 20 000 zákazníků
a partnerů
důvěřuje řešením Y Soft

MÁTE ZÁJEM O PRODUKTY Y SOFT?

Kontaktujte nás v následujícího odkazu a dozvíte se, jaké možnosti jsou pro váš podnik nejlepší.
US