CZ

Rozvoj podniku

Vaše infrastruktura musí být flexibilní, abyste byli schopni reagovat na potřeby podniku. Platforma YSoft SAFEQ je vysoce škálovatelná a tvořená stavebními bloky, díky čemuž se mohou služby i architektura rychle a nákladově efektivně adaptovat na růst podniku.

Výzvy & Benefity

SCHOPNOST RYCHLÉHO ŠKÁLOVÁNÍ
SCHOPNOST RYCHLÉHO ŠKÁLOVÁNÍ
Kdykoliv může dojít ke změně nebo nenadálému růstu. IT se potřebuje rychle adaptovat, aby zajistilo podporu nových pracovišť.
Architektura stavebních bloků YSoft SAFEQ umožňuje snadné rozšiřování a změny.
RŮZNÉ LOKALITY – RŮZNÉ POTŘEBY
RŮZNÉ LOKALITY – RŮZNÉ POTŘEBY
Ne všechna pracoviště mají stejnou IT infrastrukturu či požadavky na služby.
Navrhněte si řešení s funkcemi jako vysoká dostupnost, redundance či přepnutí při nehodě, pokud je dané pracoviště potřebuje.
ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY
ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY
IT je dnes ústředním bodem digitální transformace. Často se od něj očekává, že zvýší produktivitu zaměstnanců.
Modulární funkce a automatizovaná skenovací workflow efektivně a bezpečně distribuují informace v rámci organizace.
OCHRANA NÁKLADŮ A CASH FLOW
OCHRANA NÁKLADŮ A CASH FLOW
Kontrola a předvídání nákladů může být pro rostoucí podnik náročný úkol.
Možnost nakupovat software a podporu jako předplacenou službu (Saas) podle počtu zařízení znamená, že tyto náklady jsou předvídatelné.

JIŽ DÉLE NEŽ 20 LET PODPORUJEME DALŠÍ ROZVOJ PODNIKŮ

YSoft SAFEQ je platforma workflow řešení od základu navržená s ohledem na bezpečnost a ochranu soukromí. Naše architektura Platform for Growth je zárukou škálovatelnosti a flexibility, jaké rostoucí organizace potřebuje. YSoft SAFEQ lze implementovat jako lokální instalaci nebo instalaci v privátním nebo hybridním cloudu.

Prozkoumejte naše řešení pro rozvoj podniku

Více než 20 000 zákazníků
a partnerů
důvěřuje řešením Y Soft

PLATFORMA WORKFLOW ŘEŠENÍ YSOFT SAFEQ

Systém YSoft SAFEQ byl navržen jako platforma. Stávajícími pilíři této platformy jsou správa tisku, digitalizace dokumentů a správa 3D tisku.

Naše řešení dodáváme ve formě sad, které poskytují maximální hodnotu. Jednotlivé moduly však lze nakupovat i samostatně. Při přidávání nových modulů nebo softwarových sad lze již používané moduly sdílet mezi novými prvky, takže vaše investice je ochráněná.

Sady nebo moduly platformy YSoft SAFEQ prodáváme ve formě časově neomezených licencí nebo formou předplacené služby. YSoft SAFEQ lze instalovat lokálně nebo do privátního či hybridního cloudu.

INTERESTED IN Y SOFT PRODUCTS?MÁTE ZÁJEM O PRODUKTY Y SOFT?

Contact us using the link below to learn about the best options for you and your business needs.Kontaktujte nás s použitím následujícího odkazu a dozvíte se, jaké možnosti budou pro váš podnik nejlepší.
US